Bản kiểm điểm chuyển sinh hoạt Đảng và hướng dẫn cách viết

Khi chuyển sinh hoạt Đảng, Đảng viên phải làm bản kiểm điểm chuyển sinh hoạt Đảng để tổ chức Đảng mới có căn cứ quản lý. Dưới đây là mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng.


1. Chuyển sinh hoạt Đảng là gì?

Chuyển sinh hoạt Đảng là việc Đảng viên không thể tiếp tục sinh hoạt tại đơn vị Đảng đang quản lý mình. Do đó, khi đến nơi ở mới, nơi công tác mới… Đảng viên sẽ được cơ sở Đảng mới quản lý.

Để nắm được những hoạt động, tình hình sinh hoạt Đảng ở chi bộ cũ, Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng phải làm mẫu Bản kiểm điểm chuyển sinh hoạt Đảng để chi bộ mới có căn cứ để xem xét quản lý.

Trong đó, Đảng viên cần phải tự kiểm điểm về tư tưởng, phẩm chất, ý chí, chuyên môn, những điều làm được, không làm được, kỷ luật… ở nơi cũ. Thông qua đó, cơ sở mới có kế hoạch rèn luyện, quản lý Đảng viên.

Để được tư vấn kỹ hơn về các trường hợp liên quan đến Đảng viên, vui lòng liên hệ 1900.6192 để gặp LuatVietnam.

Bản kiểm điểm chuyển sinh hoạt Đảng
Khi nào Đảng viên phải viết Bản kiểm điểm chuyển sinh hoạt Đảng? (Ảnh minh hoạ)

2. Chuyển sinh hoạt Đảng, Đảng viên phải khai những gì?

Do chuyển sinh hoạt Đảng là việc Đảng viên phải chuyển đến sinh hoạt tại cơ sở Đảng khác nên khi chuyển sinh hoạt Đảng, Đảng viên cần phải làm đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng cũng như làm bản kiểm điểm chuyển sinh hoạt Đảng.

Dưới đây là biểu mẫu cụ thể:

2.1 Mẫu Đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN XIN CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG

Kính gửi:      - Chi ủy chi bộ ……………………………………

- Đảng ủy ……………………………………………..

Tên tôi là: ..............................................................................

Sinh ngày:  …………………….. Tại: …………………………

Quê quán: ………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………

Nơi ở hiện nay:…………………………………………………

Công việc hiện nay: ……………………………………………

Vào Đảng ngày: ………………. Chính thức ngày: …………

Số điện thoại liên lạc: …………….……... Email:  …………

Nay tôi làm đơn này đề nghị Chi ủy Chi bộ … trực thuộc Đảng bộ … chấp thuận cho tôi chuyển sinh hoạt Đảng về Chi bộ … thuộc Đảng bộ …

Lý do: …………………………………………………………

Rất mong Chi bộ và Đảng ủy xem xét, chấp nhận.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

…., ngày……tháng…….năm………

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Với mẫu đơn này, Đảng viên cần khai đầy đủ thông tin của mình:

- Thông tin nhân thân: Họ và tên; ngày tháng năm sinh; quê quán; hộ khẩu; nơi ở hiện tại; số điện thoại liên lạc...

- Thông tin về Đảng của Đảng viên: Ngày vào Đảng, ngày chính thức vào Đảng...

- Lý do chuyển sinh hoạt Đảng: Đảng viên trình bày một trong những trường hợp được chuyển sinh hoạt Đảng nêu trên để Chi bộ xem xét, quyết định cho Đảng viên được chuyển sinh hoạt Đảng.

Theo quy định tại khoản 6.3 Điều 6 Quy định 29-QĐ/TW năm 2016, Đảng viên phải chuyển sinh hoạt Đảng trong các trường hợp:

- Chuyển sinh hoạt Đảng chính thức khi chuyển công tác sang đơn vị mới, khi Đảng viên được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, phục viên hoặc do thay đổi nơi cư trú lâu dài.

- Chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời khi thay đổi nơi cư trú, nơi công tác từ 03 tháng - dưới 01 năm; khi được cử đi học từ 03 tháng - 02 năm sau đó lại quay về đơn vị cũ.

- Chuyển sinh hoạt Đảng ra ngoài nước.

- Chuyển sinh hoạt Đảng khi chi bộ, Đảng bộ chuyển giao, thành lập mới, chia tách, sáp nhập.

- Chuyển sinh hoạt Đảng khi tổ chức Đảng giải tán, bị giải thể do vi phạm kỷ luật...


2.2 Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

........., ngày .... tháng .... năm .......

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Kính gửi:

- Chi uỷ chi bộ...................................................................

- Đảng uỷ...........................................................................

Tên tôi là: .............   Sinh ngày ....... tháng ....... năm .......

Nơi ở hiện nay: ...................................................................

Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày ngày ....... tháng ....... năm..........

Tại chi bộ: ............................................................

Chính thức ngày: ................................. tại chi bộ: ..........................

Hiện đang công tác và sinh hoạt tại chi bộ: .....................................

Căn cứ tiêu chuẩn, nhiệm vụ của người đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau: ....................................................

1. Về tư tưởng chính trị: ...................................................................

2. Về đạo đức, lối sống: …………………………………………………

3. Về thực hiện nhiệm vụ được giao: …………………………………

4. Về tổ chức kỷ luật: ……………………………………………………

5. Về khuyết điểm: ………………………………………………………

Trên đây là bản tự kiểm điểm của tôi trong quá trình sinh hoạt đảng tại Chi bộ…, Đảng bộ… Nay, tôi xin được chuyển sinh hoạt Đảng đến chi bộ…, Đảng bộ….

Kính mong chi ủy chi bộ …, Đảng ủy .... tạo điều kiện cho tôi được chuyển sinh hoạt Đảng đến đơn vị mới.

Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng viên, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA CHI UỶ CHI BỘ

……………………………………………………………………

Ngày……tháng……năm…

T/M CHI ỦY

BÍ THƯ

ĐẢNG UỶ …………………… XÁC NHẬN…………….

Chữ ký đồng chí: ……………………………………………………

……………., ngày…… tháng…… năm…

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

Lưu ý: Khi viết bảng kiểm điểm dành cho Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng, Đảng viên cũng cần lưu ý các nội dung như sau: Về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện nhiệm vụ, kỷ luật...

Những nội dung này, độc giả có thể tham khảo thêm tại bài viết: Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm và cách viết

Trên đây là mẫu Bản kiểm điểm chuyển sinh hoạt Đảng cập nhật mới nhất. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

Đánh giá bài viết:
(2 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Từ 01/7/2024, có 1 khoản phụ cấp chỉ có quân đội, công an được hưởng

Từ 01/7/2024, có 1 khoản phụ cấp chỉ có quân đội, công an được hưởng

Từ 01/7/2024, có 1 khoản phụ cấp chỉ có quân đội, công an được hưởng

Sắp cải cách tiền lương, vấn đề lương, thưởng vẫn luôn là vấn đề nóng được rất nhiều người quan tâm. Trong đó, đáng chú ý là có 01 khoản phụ cấp chỉ có quân đội công an được hưởng từ 01/7/2024. Chi tiết sẽ có tại bài viết dưới đây.

Chính sách mới về thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức áp dụng từ 01/01/2023

Chính sách mới về thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức áp dụng từ 01/01/2023

Chính sách mới về thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức áp dụng từ 01/01/2023

Bước sang năm 2023, cán bộ, công chức, viên chức sẽ đón nhận nhiều niềm vui lớn về lương, phụ cấp. Dưới đây là tổng hợp hàng loạt chính sách mới từ 01/01/2023 với cán bộ công chức viên chức do LuatVietnam tổng hợp.