Lê Ngọc Khánh

Lê Ngọc Khánh

Giới thiệu chung

- Là cử nhân luật từ năm 1994, thạc sỹ chuyên ngành tội phạm học và điều tra tội phạm.

- Năm 1999, tiến sỹ chuyên ngành tội phạm học và điều tra tội phạm.

- Cán bộ điều tra từ 1995 đến 2000;

- Đội trưởng cảnh sát kinh tế- hình sự từ 2000 đến 2006,

- Chuyên viên Tổng Cục An Ninh (Bộ Công an) từ 2006 đến 2010.

- Lãnh đạo phòng của Tổng cục 3 từ 2010.

- Trưởng khoa -Học viện Chính Trị công an từ 2014.

- Có nhiều công trình khoa học, bài báo khoa học, đáng chú ý có sách chuyên khảo” Điều tra tội phạm cướp tại các tỉnh miền núi phía Bắc” Nhà xuất bản Công an nhân dân, Hà nội 2018.

- Là Trưởng khoa, giảng viên cơ hữu của Học viện Chính trị Công an đồng thời là giảng viên thỉnh giảng của Học viện An ninh và Học viện Cảnh sát Nhân dân.
loading
Vui lòng đợi