Tăng giảm cỡ chữ:

Mẫu Biên bản bàn giao công việc đơn giản, dễ làm nhất

Không ít trường hợp phải sử dụng biên bản bàn giao công việc trước khi nghỉ việc, nghỉ thai sản, chuyển công tác,… LuatVietnam cung cấp Mẫu Biên bản bàn giao công việc đơn giản, dễ làm nhất.

Ý nghĩa của biên bản bàn giao công việc

Biên bản bàn giao công việc là loại văn bản quan trọng mà người lao động phải hoàn tất trước khi nghỉ việc, nghỉ thai sản hoặc chuyển công tác,… để mọi việc được diễn ra nhanh chóng mà không gặp khó khăn nào trong quá trình bàn giao.

Bằng biên bản này, người bàn giao có thể thống kê lại toàn bộ những tài liệu, công cụ, dụng cụ làm việc của mình cũng như những công việc đã làm, đang làm dở hoặc đã lên kế hoạch.

Người nhận bàn giao sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm về công việc và các hồ sơ, tài sản khi được nhận bàn giao.

Có thể thấy rõ ý nghĩa của biên bản bàn giao công việc trên một số phương diện dưới đây:

- Bảo vệ quyền lợi cho các bên sau khi bàn giao

Vì một lý do nào đó, trước khi không thể tiếp tục công việc, người lao động phải bàn giao rõ ràng để tránh việc:

+ Bồi thường khi thất thoát tài liệu, tài sản;

+ Văn bản, tài liệu quan trọng liên quan đến công việc bị xóa bỏ;

+ Công cụ, dụng cụ, tài sản chung bị chiếm dụng thành của riêng;

+ Bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ có thể bị phát tán, rò rỉ ra bên ngoài gây tổn thất cho doanh nghiệp;

- Thể hiện trách nhiệm công việc của người bàn giao

Trước khi nghỉ, việc lập biên bản bàn giao công việc đầy đủ, chi tiết sẽ thể hiện một con người có tinh thần trách nhiệm đối với chính công việc và doanh nghiệp của mình.

Điều này sẽ để lại một ấn tượng tốt đẹp trong mắt lãnh đạo cũng như đồng nghiệp. Việc này khá có lợi đối với những người xin nghỉ để tìm một công việc mới.

Ngoài ra, không phải bất cứ trường hợp nào người tiếp nhận cũng có thể dễ dàng thực hiện công việc mới, chưa nói sẽ mất nhiều thời gian và gặp khó khăn trong việc tiếp nhận.

Chính vì vậy, biên bản bàn giao công việc với các mục chi tiết cùng sự hướng dẫn của người bàn giao sẽ hỗ trợ rất nhiều cho người tiếp nhận để biết rõ hơn về công việc và cách xử lý công việc.

- Thực hiện đúng quy trình làm việc

Việc bàn giao và hướng dẫn người tiếp nhận không chỉ thể hiện trách nhiệm của người lao động mà còn là yêu cầu cần thiết trong quy trình làm việc tại các doanh nghiệp.

Quy trình này phải được thực hiện nghiêm túc và có sự tham gia đầy đủ của người bàn giao và người tiếp nhận bàn giao.
 

Yêu cầu khi lập biên bản bàn giao công việc

Biên bản bàn giao công việc phải đảm bảo được những thông tin cơ bản dưới đây:

- Thời gian, địa điểm thực hiện bàn giao;

- Thông tin chi tiết về người bàn giao và người nhận bàn giao;

- Nội dung bàn giao: Công cụ, dụng cụ, tài khoản, tài liệu đã được cấp và tình hình thực hiện công việc (hồ sơ, sổ sách, số liệu, tình trạng, mức độ hoàn thành,…)

- Chữ ký của cả hai bên (cần thiết có cả chữ ký của người làm chứng).

Ngoài ra, để bàn giao công việc một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất, người bàn giao nên soạn sẵn các nội dung cần bàn giao và lập kế hoạch hướng dẫn người tiếp nhận theo một quy trình từ đầu đến cuối.
 

Mẫu Biên bản bàn giao công việc

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/11/26/Mau-Bien-ban-ban-giao-cong-viec_1505113225_2611161638.doc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----***----

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC

Hôm nay, ngày.../...../....., tại.......................................................................

Chúng tôi gồm:

I. Bên giao:

Ông/Bà: ………………………………………………………………………….

Chức danh:……………………………….. Bộ phận: ………………………...

II. Bên nhận:

Ông/Bà: ………………………………………………………………………….

Chức danh:……………………………….. Bộ phận: ………………………...

Lý do bàn giao:

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Cùng tiến hành bàn giao công việc với nội dung như sau:

A. BÀN GIAO CÔNG VIỆC

STT

Nội dung công việc

Người nhận

1

 

 

2

 

 

 

 

B. BẢN GIAO TÀI LIỆU, TÀI SẢN

STT

Tên tài liệu, tài sản

Số lượng

Tình trạng

Vị trí

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ nội dung công việc đang thực hiện và toàn bộ tài liệu, tài sản đang sử dụng đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

Bên giao

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên nhận

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên làm chứng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là Mẫu Biên bản bàn giao công việc mới nhất với những nội dung rõ ràng, đầy đủ do LuatVietnam cung cấp, giúp người giao thuận lợi trong việc bàn giao, cũng như người nhận không bị lúng túng, khó khăn trong quá trình làm việc.

Người dùng cũng có thể tải mẫu này về và thay đổi một số nội dung cho phù hợp với mục đích và nội dung bàn giao của mình.

Ngoài ra, để sử dụng các biểu mẫu khác, độc giả có thể tham khảo tại đây.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: người lao động