Tăng giảm font chữ:

Sẽ áp dụng phí dịch vụ môi trường theo nguyên tắc thị trường

(LuatVietnam) Ngày 09/08/2016, Khung chính sách, pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1570/QĐ-TTg với mục tiêu hỗ trợ thúc đẩy phát triển dịch vụ môi trường, từng bước đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ môi trường trên phạm vi cả nước, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ môi trường.

Theo đó, trong năm 2016, hoàn thành việc xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển dịch vụ môi trường. Đến năm 2020, áp dụng đầy đủ giá, phí dịch vụ về môi trường theo nguyên tắc thị trường - người gây ô nhiễm phải trả chi phí để xử lý, khắc phục hậu quả, cải tạo và phục hồi môi trường; người được hưởng lợi từ tài nguyên, môi trường phải có nghĩa vụ đóng góp để đầu tư trở lại cho bảo vệ môi trường; xóa bỏ bao cấp của Nhà nước qua giá, phí đối với các dịch vụ môi trường công ích; bảo đảm sự cạnh tranh bình đẳng giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ.

Đồng thời, sẽ có chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia dịch vụ môi trường thông qua hình thức đấu thầu, cơ chế hợp tác công tư trong các dịch vụ môi trường như: Thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải rắn tập trung; Thu gom, xử lý nước thải tập trung; Quan trắc, phân tích môi trường; Đánh giá tác động môi trường; Cải tạo, phục hồi môi trường đối với các khu vực bị ô nhiễm…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  

·         LuatVietnam

Lan VũLan Vũ
Chia sẻ:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải app LuatVietnam miễn phí tại đây