Tăng giảm font chữ:

Gia hạn giải ngân gói 30.000 tỷ đến hết 31/12/2016

(LuatVietnam) Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 25/2016/TT-NHNN ngày 29/07/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/05/2013 quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.

Cụ thể, thời gian giải ngân tái cấp vốn đối với các hợp đồng tín dụng ký trước ngày 31/03/2016, được báo cáo Ngân hàng Nhà nước tại báo cáo định kỳ số liệu đến ngày 10/05/2016 với các khách hàng là cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình được gia hạn đến hết ngày 31/12/2016; trong khi thời hạn giải ngân theo quy định trước đó là ngày 01/06/2016.

Trường hợp ngân hàng đã thu nợ lãi với mức lãi suất lớn hơn mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở, ngân hàng thực hiện hoàn trả phần chênh lệch nợ lãi giữa mức lãi suất thực tế đã thu và mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở trong thời hạn không quá 02 tháng kể từ ngày 01/08/2016 hoặc bù trừ cho khách hàng chậm nhất vào 02 kỳ thu lãi gần nhất sau khi được Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2016.

·         LuatVietnam

Lan VũLan Vũ
Chia sẻ:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải app LuatVietnam miễn phí tại đây