Bãi bỏ thủ tục thay tờ khai hải quan

Bãi bỏ thủ tục thay tờ khai hải quan
(LuatVietnam) Theo Quyết định số 510/QĐ-BTC ngày 19/03/2015 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ, các thủ tục thay tờ khai hải quan; thanh khoản tờ khai nhập nguyên liệu sản xuất, xuất khẩu (thủ công - điện tử); thông báo hợp đồng gia công ở nước ngoài; thanh khoản hợp đồng đặt gia công ở nước ngoài; thông báo, điều chỉnh định mức thực tế sản phẩm xuất khẩu; thủ tục người khai hải quan trì hoãn xác định trị giá tính thuế (đối với thủ tục hải quan thủ công - điện tử) và thủ tục sửa đổi, bổ sung hợp đồng gia công, phụ lục hợp đồng gia công sẽ bị bãi bỏ.
Với thủ tục hoàn thuế đối với các trường hợp được xét hoàn thuế, Bộ Tài chính quyết định bỏ tờ khai hàng nhập khẩu đã tính thuế trong hồ sơ hoàn thuế đối với hàng nhập khẩu đã nộp thuế nhưng còn lưu kho, bãi tại cửa khẩu và chịu sự giám sát hải quan, được tái xuất ra nước ngoài. Đồng thời, cũng bỏ các loại hợp đồng; bảng kê hàng hóa; kết quả báo cáo nhập - xuất - tồn; tờ khai hải quan nhập khẩu; bảng thông báo định mức; bảng kê danh mục tài liệu, hóa đơn..., đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Hải quan.

Cũng theo phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan này, tổ chức, cá nhân sẽ được nộp tờ khai điện tử với hàng xuất, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ; thủ tục chuyển cửa khẩu đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu gửi qua dịch vụ này cũng sẽ được thực hiện thông qua hệ thống dữ liệu của cơ quan hải quan.
Bên cạnh đó, phương án cũng quyết định bổ sung thủ tục điện tử đối với thủ tục xuất khẩu nguyên liệu, vật tư đặt gia công ở nước ngoài. Các thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thương mại; sữa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan; xuất khẩu sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài; thanh khoản hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài; nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu; đăng ký danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu được miễn thuế; thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập - tái xuất; đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu tại chỗ và thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan (hệ thống VNACCS) cũng sẽ được ghép với thủ tục thủ công.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/03/2015; các văn bản thực thi các phương án nêu trên sẽ được ban hành trước ngày 30/04/2015.

·         LuatVietnam

 

 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Ưu đãi 5% tài chính với nhà đầu tư thực hiện dự án PPP

Ưu đãi 5% tài chính với nhà đầu tư thực hiện dự án PPP

Ưu đãi 5% tài chính với nhà đầu tư thực hiện dự án PPP

Ngày 17/03/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, trong đó đáng chú ý là nội dung về những ưu đãi đối với nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công - tư (dự án PPP) có báo cáo, nghiên cứu khả thi, đề xuất dự án được phê duyệt. Cụ thể, trong trường hợp áp dụng phương pháp giá dịch vụ, nhà đầu tư không thuộc đối tượng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 5%…