Lệ phí đăng ký sử dụng tên miền “.vn” giảm còn 350.000 đồng

(LuatVietnam) Ngày 24/11/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 189/2010/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia và địa chỉ Internet của Việt Nam.
Theo đó, một số mức phí và lệ phí tên miền quốc gia sẽ giảm so với quy định trước đây, cụ thể:
 
Đối với các tên miền cấp 2, lệ phí cấp đăng ký sử dụng sẽ giảm từ 450.000 đồng xuống còn 350.000 đồng/lần; phí duy trì tên miền cấp 2 có 1 ký tự là 40 triệu/năm, 2 ký tự là 10 triệu/năm và tên miền cấp 2 khác là 480.000 đồng/năm.

Đối với tên miền cấp 3, lệ phí cấp đăng ký sử dụng cũng sẽ giảm từ 450.000 đồng/lần xuống còn 350.000 đồng/lần, phí duy trì tên miền giảm còn 350.000 đồng/năm đối với tên miền: com.vn, net.vn, biz.vn; lệ phí cấp đăng ký sử dụng giảm xuống còn 200.000 đồng/lần, phí duy trì tên miền giảm còn 350.000 đồng/năm đối với các tên miền dưới: edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, info.vn và tên miền theo địa giới hành chính (như hanoi.vn...); lệ phí cấp đăng ký sử dụng giảm xuống còn 30.000 đồng/lần, phí duy trì tên miền giảm còn 30.000 đồng/năm đối với tên miền: name.vn. Riêng tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 .vn do Nhà đăng ký cấp cho các tổ chức, cá nhân khác thì có phí duy trì là 200.000 đồng/năm.

Phí địa chỉ Internet vẫn được giữ nguyên so với quy định trước đây…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2011 và thay thế Quyết định số 28/2006/QĐ-BTC ngày 5/5/2006 và Quyết định số 28/2005/QĐ-BTC ngày 13/5/2005.
  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng/ha để khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai

Hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng/ha để khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai

Hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng/ha để khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai

Ngày 22/11/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 187/2010/TT-BTC quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Theo đó, hỗ trợ đối với cây trồng bị thiệt hại do thiên tai như sau: Diện tích gieo cấy lúa thuần, ngô và rau màu bị thiệt hại hơn 70% được hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30-70% được hỗ trợ 500.000 đồng/ha. Diện tích gieo cấy lúa lai bị thiệt hại hơn 70% được hỗ trợ 1.500.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30-70% được hỗ trợ 750.000 đồng/ha. Diện tích cây công nghiệp bị thiệt hại hơn 70% được hỗ trợ 2.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30-70% được hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha...

Ban hành Nghị định hướng dẫn Luật Lý lịch tư pháp

Ban hành Nghị định hướng dẫn Luật Lý lịch tư pháp

Ban hành Nghị định hướng dẫn Luật Lý lịch tư pháp

Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 tập trung hướng dẫn về 04 vấn đề chủ yếu thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Chính phủ do Luật Lý lịch tư pháp quy định là: Tổ chức của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và quản lý lý lịch tư pháp tại địa phương; lưu trữ và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; lập Lý lịch tư pháp, cập nhật, xử lý thông tin lý lịch tư pháp; tra cứu, trao đổi, cung cấp thông tin có trước ngày 01 tháng 7 năm 2010 để phục vụ việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp và xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp...

Không quá 5% cán bộ được nâng bậc lương trước thời hạn

Không quá 5% cán bộ được nâng bậc lương trước thời hạn

Không quá 5% cán bộ được nâng bậc lương trước thời hạn

Theo Quyết định 53/2010/QĐ-UBND ngày 18/11/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, việc nâng lương trước thời hạn được căn cứ vào thành tích xuất sắc cao nhất đến thành tích thấp hơn mà cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng đạt được trong suốt thời gian giữ bậc lương. Đảm bảo tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ một năm không quá 5% tổng số cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động được giao, nếu có (riêng các đơn vị có số biên chế được giao dưới 20 người được quy định cụ thể tại khoản 2, điều 5 quy định này)...

Không được tạm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Không được tạm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Không được tạm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Theo Thông tư 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2010 của Bộ Tài chính, nhà đầu tư nước ngoài không được chuyển ra nước ngoài số lợi nhuận được chia hoặc thu được từ hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam của năm phát sinh lợi nhuận trong trường hợp trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài đầu tư của năm phát sinh lợi nhuận vẫn còn số lỗ luỹ kế sau khi đã chuyển lỗ theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp (theo quy định trước đây thì nhà đầu tư nước ngoài được phép tạm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài hàng quý, 6 tháng ngay trong năm tài chính là số lợi nhuận được chia cho nhà đầu tư trên cơ sở báo cáo tài chính hàng quý hoặc 6 tháng của doanh nghiệp)...