Hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng/ha để khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai

(LuatVietnam) Ngày 22/11/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 187/2010/TT-BTC quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.
Theo đó, hỗ trợ đối với cây trồng bị thiệt hại do thiên tai như sau: Diện tích gieo cấy lúa thuần, ngô và rau màu bị thiệt hại hơn 70% được hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30-70% được hỗ trợ 500.000 đồng/ha. Diện tích gieo cấy lúa lai bị thiệt hại hơn 70% được hỗ trợ 1.500.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30-70% được hỗ trợ 750.000 đồng/ha. Diện tích cây công nghiệp bị thiệt hại hơn 70% được hỗ trợ 2.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30-70% được hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha.

Mức hỗ trợ đối với vật nuôi bị thiệt hại do thiên tai: Cứ 1 con vật nuôi bị thiệt hại được hỗ trợ kinh phí để mua 1 con giống khôi phục sản xuất với mức sau: Gia cầm từ 7.000 – 15.000 đồng/con giống; lợn là 500.000 đồng/con giống; trâu, bò, ngựa là 2.000.000 đồng/con giống; hươu, nai, cừu, dê được hỗ trợ 1.000.000 đồng/con giống.

Hỗ trợ đối với nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do thiên tai: Diện tích nuôi trồng và lồng, bè nuôi trồng bị thiệt hại hơn 70% được hỗ trợ từ 3.000.000 – 5.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30-70% được hỗ trợ từ 1.000.000 – 3.000.000 đồng/ha.

Ngoài ra, thiệt hại do dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi được hỗ trợ theo quy định tại Thông tư 53/2010/TT-BTC ngày 14/4/2010 và Thông tư 80/2008/TT-BTC ngày 18/9/2008. Trường hợp hỗ trợ bằng hiện vật giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản thì mức hỗ trợ tương đương mức hỗ trợ bằng tiền được quy đổi theo giá tại thời điểm hỗ trợ…

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký; các chính sách hỗ trợ giống cây trồng, giống vậy nuôi, giống thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được thực hiện từ ngày 15/12/2010.
  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục