Hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng/ha để khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai

Hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng/ha để khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai
(LuatVietnam) Ngày 22/11/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 187/2010/TT-BTC quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.
Theo đó, hỗ trợ đối với cây trồng bị thiệt hại do thiên tai như sau: Diện tích gieo cấy lúa thuần, ngô và rau màu bị thiệt hại hơn 70% được hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30-70% được hỗ trợ 500.000 đồng/ha. Diện tích gieo cấy lúa lai bị thiệt hại hơn 70% được hỗ trợ 1.500.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30-70% được hỗ trợ 750.000 đồng/ha. Diện tích cây công nghiệp bị thiệt hại hơn 70% được hỗ trợ 2.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30-70% được hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha.

Mức hỗ trợ đối với vật nuôi bị thiệt hại do thiên tai: Cứ 1 con vật nuôi bị thiệt hại được hỗ trợ kinh phí để mua 1 con giống khôi phục sản xuất với mức sau: Gia cầm từ 7.000 – 15.000 đồng/con giống; lợn là 500.000 đồng/con giống; trâu, bò, ngựa là 2.000.000 đồng/con giống; hươu, nai, cừu, dê được hỗ trợ 1.000.000 đồng/con giống.

Hỗ trợ đối với nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do thiên tai: Diện tích nuôi trồng và lồng, bè nuôi trồng bị thiệt hại hơn 70% được hỗ trợ từ 3.000.000 – 5.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30-70% được hỗ trợ từ 1.000.000 – 3.000.000 đồng/ha.

Ngoài ra, thiệt hại do dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi được hỗ trợ theo quy định tại Thông tư 53/2010/TT-BTC ngày 14/4/2010 và Thông tư 80/2008/TT-BTC ngày 18/9/2008. Trường hợp hỗ trợ bằng hiện vật giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản thì mức hỗ trợ tương đương mức hỗ trợ bằng tiền được quy đổi theo giá tại thời điểm hỗ trợ…

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký; các chính sách hỗ trợ giống cây trồng, giống vậy nuôi, giống thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được thực hiện từ ngày 15/12/2010.
  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Ban hành Nghị định hướng dẫn Luật Lý lịch tư pháp

Ban hành Nghị định hướng dẫn Luật Lý lịch tư pháp

Ban hành Nghị định hướng dẫn Luật Lý lịch tư pháp

Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 tập trung hướng dẫn về 04 vấn đề chủ yếu thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Chính phủ do Luật Lý lịch tư pháp quy định là: Tổ chức của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và quản lý lý lịch tư pháp tại địa phương; lưu trữ và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; lập Lý lịch tư pháp, cập nhật, xử lý thông tin lý lịch tư pháp; tra cứu, trao đổi, cung cấp thông tin có trước ngày 01 tháng 7 năm 2010 để phục vụ việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp và xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp...

Không quá 5% cán bộ được nâng bậc lương trước thời hạn

Không quá 5% cán bộ được nâng bậc lương trước thời hạn

Không quá 5% cán bộ được nâng bậc lương trước thời hạn

Theo Quyết định 53/2010/QĐ-UBND ngày 18/11/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, việc nâng lương trước thời hạn được căn cứ vào thành tích xuất sắc cao nhất đến thành tích thấp hơn mà cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng đạt được trong suốt thời gian giữ bậc lương. Đảm bảo tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ một năm không quá 5% tổng số cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động được giao, nếu có (riêng các đơn vị có số biên chế được giao dưới 20 người được quy định cụ thể tại khoản 2, điều 5 quy định này)...

Không được tạm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Không được tạm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Không được tạm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Theo Thông tư 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2010 của Bộ Tài chính, nhà đầu tư nước ngoài không được chuyển ra nước ngoài số lợi nhuận được chia hoặc thu được từ hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam của năm phát sinh lợi nhuận trong trường hợp trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài đầu tư của năm phát sinh lợi nhuận vẫn còn số lỗ luỹ kế sau khi đã chuyển lỗ theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp (theo quy định trước đây thì nhà đầu tư nước ngoài được phép tạm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài hàng quý, 6 tháng ngay trong năm tài chính là số lợi nhuận được chia cho nhà đầu tư trên cơ sở báo cáo tài chính hàng quý hoặc 6 tháng của doanh nghiệp)...

Hỗ trợ 100% kinh phí cho hoạt động xúc tiến thương mại

Hỗ trợ 100% kinh phí cho hoạt động xúc tiến thương mại

Hỗ trợ 100% kinh phí cho hoạt động xúc tiến thương mại

Ngày 15/11/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 72/2010/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia. Theo đó, mức hỗ trợ 100% sẽ được áp dụng đối với tất cả các nội dung Chương trình xúc tiến thương mại miền núi, biên giới và hải đảo; tổ chức đoàn giao dịch thương mại tại nước ngoài; tổ chức hội nghị quốc tế ngành hàng xuất khẩu tại Việt Nam; điều tra, khảo sát, nghiên cứu thị trường trong nước, xây dựng cơ sở dữ liệu các mặt hàng quan trọng, thiết yếu; đào tạo, tập huấn ngắn hạn về kỹ năng kinh doanh, tổ chức mạng lưới bán lẻ...