Ban hành Nghị định hướng dẫn Luật Lý lịch tư pháp

(LuatVietnam) Ngày 23/11/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 111/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.
Nghị định tập trung hướng dẫn về 04 vấn đề chủ yếu thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Chính phủ do Luật Lý lịch tư pháp quy định là: Tổ chức của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và quản lý lý lịch tư pháp tại địa phương; lưu trữ và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; lập Lý lịch tư pháp, cập nhật, xử lý thông tin lý lịch tư pháp; tra cứu, trao đổi, cung cấp thông tin có trước ngày 01 tháng 7 năm 2010 để phục vụ việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp và xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

Đáng chú ý là các quy định về việc lập Lý lịch tư pháp, trường hợp được miễn lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp, và các trường hợp được xóa án tích trong Phiếu lý lịch tư pháp. Theo đó, người thuộc hộ nghèo, người cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật sẽ được miễn lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Căn cứ vào kết quả xác minh theo quy định, Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp ghi vào Lý lịch tư pháp của người bị kết án là "đã được xóa án tích" nếu người đó thuộc một trong 2 trường hợp: Không phạm tội mới trong thời hạn đang có án tích theo quy định của Bộ luật hình sự; có án tích về một tội mà lại bị kết án hoặc bị điều tra, truy tố, xét xử về hành vi phạm tội xảy ra trước hoặc sau thời hạn đang có án tích về tội đó theo quy định của Bộ luật hình sự.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định trong các trường hợp cấp Phiếu lý lịch tư pháp: Sở Tư pháp (hoặc Trung tâm lý lích tư pháp quốc gia) phải tiến hành gửi Phiếu xác minh lý lịch tư pháp đến cơ quan Công an cùng cấp trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu; trong thời hạn 7 ngày làm việc (trường hợp đặc biệt, thời hạn tối đa là 9 ngày làm việc) kể từ ngày nhận được Phiếu xác minh lý lịch tư pháp cơ quan Công an thực hiện tra cứu thông tin về tình trạng án tích của đương sự và gửi cho Sở tư pháp (hoặc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia).

Sau khi tra cứu thông tin tại cơ quan Công an mà vẫn chưa đủ căn cứ để kết luận hoặc nội dung về tình trạng án tích của đương sự chưa rõ ràng, đầy đủ thì Sở Tư pháp (hoặc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia) liên hệ với Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến đương sự để tra cứu hồ sơ, thời hạn tra cứu không quá 5 ngày làm việc.

Trong trường hợp khẩn cấp theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, ngay sau khi nhận được yêu cầu, các cơ quan liên quan thực hiện tra cứu thông tin lý lịch tư pháp của đương sự và cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong thời hạn 24h, kể từ thời điểm nhận yêu cầu…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2011.
  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Không quá 5% cán bộ được nâng bậc lương trước thời hạn

Không quá 5% cán bộ được nâng bậc lương trước thời hạn

Không quá 5% cán bộ được nâng bậc lương trước thời hạn

Theo Quyết định 53/2010/QĐ-UBND ngày 18/11/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, việc nâng lương trước thời hạn được căn cứ vào thành tích xuất sắc cao nhất đến thành tích thấp hơn mà cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng đạt được trong suốt thời gian giữ bậc lương. Đảm bảo tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ một năm không quá 5% tổng số cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động được giao, nếu có (riêng các đơn vị có số biên chế được giao dưới 20 người được quy định cụ thể tại khoản 2, điều 5 quy định này)...

Không được tạm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Không được tạm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Không được tạm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Theo Thông tư 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2010 của Bộ Tài chính, nhà đầu tư nước ngoài không được chuyển ra nước ngoài số lợi nhuận được chia hoặc thu được từ hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam của năm phát sinh lợi nhuận trong trường hợp trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài đầu tư của năm phát sinh lợi nhuận vẫn còn số lỗ luỹ kế sau khi đã chuyển lỗ theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp (theo quy định trước đây thì nhà đầu tư nước ngoài được phép tạm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài hàng quý, 6 tháng ngay trong năm tài chính là số lợi nhuận được chia cho nhà đầu tư trên cơ sở báo cáo tài chính hàng quý hoặc 6 tháng của doanh nghiệp)...

Hỗ trợ 100% kinh phí cho hoạt động xúc tiến thương mại

Hỗ trợ 100% kinh phí cho hoạt động xúc tiến thương mại

Hỗ trợ 100% kinh phí cho hoạt động xúc tiến thương mại

Ngày 15/11/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 72/2010/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia. Theo đó, mức hỗ trợ 100% sẽ được áp dụng đối với tất cả các nội dung Chương trình xúc tiến thương mại miền núi, biên giới và hải đảo; tổ chức đoàn giao dịch thương mại tại nước ngoài; tổ chức hội nghị quốc tế ngành hàng xuất khẩu tại Việt Nam; điều tra, khảo sát, nghiên cứu thị trường trong nước, xây dựng cơ sở dữ liệu các mặt hàng quan trọng, thiết yếu; đào tạo, tập huấn ngắn hạn về kỹ năng kinh doanh, tổ chức mạng lưới bán lẻ...

Nộp tờ khai thuế điện tử được thực hiện 24h trong ngày

Nộp tờ khai thuế điện tử được thực hiện 24h trong ngày

Nộp tờ khai thuế điện tử được thực hiện 24h trong ngày

Từ 01/01/2011, các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010. Theo Thông tư này, người nộp thuế được thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế 24h trong ngày và 07 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ (thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết). Ngày nộp hồ sơ thuế điện tử được tính từ 0h đến 24h cùng ngày...