Giải thể công ty nông, lâm nghiệp kinh doanh thua lỗ

Giải thể công ty nông, lâm nghiệp kinh doanh thua lỗ
(LuatVietnam)  Nhằm đổi mới căn bản cơ chế quản lý, quản trị công ty, quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên rừng và nâng cao hiệu quả sử dụng đất; tiếp tục duy trì và hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn vùng nguyên liệu với công nghiệp chế biến và thị trường..., ngày 11/05/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 686/QĐ-TTg về Chương trình, kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 12/03/2014 về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.

Trong đó, đáng chú ý là một số nội dung về sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp; đổi mới cơ chế quản lý, sử dụng đất và cơ chế quản lý rừng. Cụ thể như: Tiếp tục duy trì, củng cố, phát triển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước đối với các công ty nông nghiệp ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng; thành lập công ty nông nghiệp, lâm nghiệp trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật nhằm gắn kết phát triển vùng nguyên liệu của công ty và của người dân trong vùng với công nghiệp chế biến và thị trường; giải thể các công ty nông nghiệp, lâm nghiệp kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ kéo dài; phấn đấu đến cuối năm 2015 hoàn thành việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thuê đất hoặc giao đất theo quy định của pháp luật đất đai...

Đặc biệt, Thủ tướng còn nhấn mạnh, Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với đất rừng phòng hộ, đất các công ty nông lâm nghiệp sử dụng để thực hiện nhiệm vụ công ích, không phục vụ kinh doanh, đất các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất thuộc diện miễn nộp tiền sử dụng đất theo quy định; đồng thời, cho thuê đất đối với diện tích đất nông, lâm nghiệp giao cho các công ty nông, lâm nghiệp sử dụng vào mục đích kinh doanh; diện tích vượt hạn mức được giao không thu tiền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân và đất của công nhân viên chức thuộc diện dôi dư hoặc thôi việc đang nhận giao khoán...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục