Hợp đồng dịch vụ logistics phải được thể hiện bằng văn bản?

Hợp đồng có thể được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể trừ một số trường hợp. Cụ thể, hình thức của hợp đồng dịch vụ logistics được quy định như thế nào?

Hợp đồng dịch vụ logistics phải được thể hiện bằng văn bản?

Căn cứ Điều 513 Bộ luật Dân sự năm 2015: Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ. Đối tượng của hợp đồng dịch vụ là một công việc cụ thể, không trái pháp luật và đạo đức xã hội.

Theo đó, hợp đồng dịch vụ logistics là sự thỏa giữa bên làm dịch vụ với khách hàng, theo đó, bên làm dịch vụ có nghĩa vụ thực hiện hoặc tổ chức thực hiện một hoặc một số dịch vụ liên quan đến quá trình lưu thông hàng hóa để nhận thù lao dịch vụ.

Hiện nay, pháp luật Việt Nam không quy định cụ thể hình thức của hợp đồng dịch vụ logistics, do đó, hợp đồng dịch vụ logistics có thể được thể hiện bằng lời nói, văn bản hoặc xác lập bằng hành vi cụ thể (theo khoản 1 Điều 74 Luật Thương mại năm 2005).

Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của các thỏa thuận, hợp đồng dịch vụ logistics thường được xác lập dưới hình thức văn bản. Đặc biệt, đối với những trường hợp vận chuyển hàng hoá từ khu vực thuế quan này sang một khu vực thuế quan khác, hợp đồng dịch vụ logịstics là cơ sở để thương nhân kinh doanh tiến hành các thủ tục hải quan cần thiết.

Như vậy, có thể xác lập hợp đồng dịch vụ logistics thông qua lời nói, văn bản hoặc hành vi cụ thể, tuy nhiên, các bên nên ưu tiên lựa chọn hình thức văn bản.

hợp đồng dịch vụ logistics phải được thể hiện bằng văn bảnHợp đồng dịch vụ logistics phải được thể hiện bằng văn bản? (Ảnh minh họa)
 

Nội dung của hợp đồng dịch vụ logistics

Về cơ bản, hợp đồng dịch vụ logistics cần đảm bảo các nội dung chính sau đây:

- Nội dung công việc mà khách hàng ủy nhiệm cho bên làm dịch vụ thực hiện;

- Các yêu cầu cụ thể đối với dịch vụ;

- Thù lao dịch vụ và các chi phí liên quan đến việc thực hiện hợp đồng;

- Thời gian, địa điểm thực hiện dịch vụ;

- Giới hạn trách nhiệm và các trường hợp miễn trách nhiệm;

- Phương thức giải quyết tranh chấp.
 

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dịch vụ logistics

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có các quyền và nghĩa vụ sau đây theo quy định tại Điều 235 Luật Thương mại năm 2005:

- Được hưởng thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác;

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có lý do chính đáng vì lợi ích của khách hàng thì thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có thể thực hiện khác với chỉ dẫn của khách hàng, nhưng phải thông báo ngay cho khách hàng;

- Khi xảy ra trường hợp có thể dẫn đến việc không thực hiện được một phần hoặc toàn bộ những chỉ dẫn của khách hàng thì phải thông báo ngay cho khách hàng để xin chỉ dẫn;

- Trường hợp không có thoả thuận về thời hạn cụ thể thực hiện nghĩa vụ với khách hàng thì phải thực hiện các nghĩa vụ của mình trong thời hạn hợp lý.

- Khi thực hiện việc vận chuyển hàng hóa, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics phải tuân thủ các quy định của pháp luật và tập quán vận tải.

Quyền và nghĩa vụ của khách hàng

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, khách hàng có các quyền và nghĩa vụ sau đây theo Điều 236 Luật Thương mại:

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng;

- Cung cấp đầy đủ chỉ dẫn cho thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics;

- Thông tin chi tiết, đầy đủ, chính xác và kịp thời về hàng hoá cho thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics;

- Đóng gói, ghi ký mã hiệu hàng hoá theo hợp đồng mua bán hàng hoá, trừ trường hợp có thỏa thuận để thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics đảm nhận công việc này;

- Bồi thường thiệt hại, trả các chi phí hợp lý phát sinh cho thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics nếu người đó đã thực hiện đúng chỉ dẫn của mình hoặc trong trường hợp do lỗi của mình gây ra;

- Thanh toán cho thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics mọi khoản tiền đã đến hạn thanh toán.

Trên đây là một số quy định xoay quanh vấn đề hợp đồng dịch vụ logistics. Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ: 1900.6192 để được hỗ trợ.

>> Kinh doanh dịch vụ logistic cần những điều kiện gì?

>> Mẫu Hợp đồng vận chuyển hàng hóa logistics đầy đủ thông tin

Đánh giá bài viết:
(2 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục
Thứ tự hiệu lực pháp lý của các văn bản pháp luật
Thứ tự hiệu lực pháp lý của các văn bản pháp luật

Thứ tự hiệu lực pháp lý của các văn bản pháp luật

Để quản lý Nhà nước và điều chỉnh các vấn đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, Nhà nước đã ban hành rất nhiều loại văn bản như Luật, Nghị định, Thông tư... Sau đây là giải thích về thứ tự hiệu lực pháp lý của các văn bản pháp luật và chức năng cụ thể.