Chi bộ Đảng là gì? Điều kiện thành lập chi bộ Đảng thế nào?

Khi nói về cơ cấu của Đảng Cộng sản Việt Nam không thể không kể đến chi bộ Đảng. Vậy chi bộ Đảng là gì? Điều kiện thành lập chi bộ Đảng được quy định thế nào?


Chi bộ Đảng là gì?

Chi bộ cơ sở là một trong những nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Chi bộ cơ sở cùng với Đảng bộ cơ sở là tổ chức cơ sở Đảng.

Căn cứ khoản 2 Điều 24 Điều lệ Đảng, chi bộ có nhiệm vụ:

- Chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị;

- Giáo dục, quản lý và phân công công tác cho Đảng viên;

- Làm công tác vận động quần chúng và công tác phát triển Đảng viên;

- Kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng viên;

- Thu, nộp Đảng phí.

Đặc biệt: Chi bộ, chi uỷ họp thường lệ mỗi tháng một lần

Theo Điều 1 Quy định 98-QĐ/TW, chi bộ cơ sở có chức năng:

- Là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác của cơ quan.

- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức và người lao động.

- Xây dựng Đảng bộ, chi bộ và cơ quan vững mạnh.

Đồng thời, khoản 1 Điều 36 Điều lệ Đảng còn quy định thẩm quyền quyết định khiển trách, cảnh cáo Đảng viên vi phạm phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, sinh hoạt Đảng, thực hiện nhiệm vụ Đảng viên (trừ nhiệm vụ do cấp trên giao) thuộc về chi bộ.

Chi bộ Đảng là gì?
Chi bộ Đảng là gì? Được thành lập từ bao nhiêu Đảng viên? (Ảnh minh họa)

Điều kiện thành lập chi bộ Đảng được quy định thế nào?

Để được thành lập chi bộ thì khoản 2 Điều 21 Điều lệ Đảng nêu rõ:

- Ở xã, phường, thị trấn: Có từ 03 Đảng viên chính thức trở lên, lập tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc cấp ủy cấp huyện.

- Ở cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, đơn vị quân đội, công an và các đơn vị khác: Có từ 03 Đảng viên chính thức trở lên, lập tổ chức Đảng (tổ chức cơ sở Đảng hoặc chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở).

Nếu chưa có đủ 03 Đảng viên chính thức thì cấp ủy cấp trên trực tiếp giới thiệu Đảng viên sinh hoạt ở tổ chức cơ sở Đảng thích hợp.

Đây cũng là quy định tại khoản 1 Điều 24 Điều lệ Đảng:

Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở được tổ chức theo nơi làm việc hoặc nơi ở của Đảng viên; mỗi chi bộ ít nhất có 3 Đảng viên chính thức

Với các doanh nghiệp tư nhân, Chỉ thị 33-CT/TW ngày 18/3/2019 quy định, nếu chưa có tổ chức Đảng thì cấp ủy cấp huyện chỉ đạo rà soát, nắm chắc số Đảng viên đang làm việc ổn định trong các doanh nghiệp nhưng sinh hoạt Đảng ở nơi khác.

Nếu có đủ 03 Đảng viên chính thức trở lên và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ổn định thì thành lập chi bộ. Nếu chưa đủ số lượng Đảng viên để thành lập chi bộ thì chuyển số Đảng viên này về sinh hoạt với một tổ chức Đảng phù hợp. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện để thành lập chi bộ.

Không chỉ vậy, với việc sinh hoạt Đảng của Đảng viên là công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, Công văn số 273-CV/BTCTW ngày 05/4/2021 cũng quy định như sau:

- Nếu ở xã có từ 03 Đảng viên chính thức trở lên là công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã thì thành lập chi bộ công an xã trực thuộc Đảng ủy xã, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy xã và Đảng ủy công an huyện về an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng.

- Chỉ các đồng chí Đảng viên là công an xã chính quy mới sinh hoạt ở chi bộ công an xã.

- Chưa bố trí đủ số lượng Đảng viên chính thức là công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã để thành lập chi bộ thì Đảng ủy giới thiệu Đảng viên là công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã về sinh hoạt ở chi bộ phù hợp.

Xem thêm…

Như vậy, từ các quy định trên, có thể khẳng định, nếu có từ 03 Đảng viên chính thức trở lên thì có thể được thành lập chi bộ Đảng.

Trên đây là giải đáp về câu hỏi chi bộ Đảng là gì? Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ.

>> Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng và chuyên đề

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục