Toàn bộ mẫu hóa đơn điện tử theo Thông tư 68

Từ ngày 01/11/2020, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ phải sử dụng hóa đơn điện tử. Để biết hóa đơn điện tử có giao diện hiển thị thế nào, hãy xem các loại mẫu hóa đơn điện tử dưới đây.


Các loại hóa đơn điện tử

Theo Điều 5 Nghị định 119/2018/NĐ-CP, hóa đơn điện tử bao gồm các loại sau:

- Hóa đơn giá trị gia tăng: Là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Hóa đơn giá trị gia tăng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

- Hóa đơn bán hàng: Là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Hóa đơn bán hàng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

- Các loại hóa đơn khác, gồm: Tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung của hóa đơn điện tử.

Mẫu hóa đơn điện tử

Mẫu hóa đơn điện tử theo Thông tư 68 (Ảnh minh họa)

Mẫu hiển thị hóa đơn điện tử theo Thông tư 68

Theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 68/2019/TT-BTC các mẫu hóa đơn điện tử tham khảo gồm:

TT

Mẫu hiển thị

Tên loại hóa đơn

1

Mẫu hiển thị số 1

Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng (dùng cho tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ).

2

Mẫu hiển thị số 2

Hóa đơn điện tử bán hàng (dùng cho tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp).

3

Mẫu hiển thị số 3

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử.

4

Mẫu hiển thị số 4

Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng (dùng cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù).

5

Mẫu hiển thị số 5

Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng (dùng cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù thu bằng ngoại tệ).


Xem chi tiết tại: Toàn bộ các mẫu hóa đơn điện tử hiển thị tham khảo.

Ví dụ:

Mẫu hiển thị số 01: Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ký hiệu: 1C21TAA

Số: 168

Ngày 08 tháng 01 năm 2021

Tên người bán: CÔNG TY TNHH T&T XXX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108xxx363

Địa chỉ: xxx đường Duy Tân , quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại:.......................................... Số tài khoản............................................................

Họ tên người mua: Nguyễn Minh Q.

Tên người mua: Q.

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………

Địa chỉ: Số xx, ngõ 26, Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Hình thức thanh toán: Tiền mặt..............Số tài khoản………………Đồng tiền thanh toán: VNĐ

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thuế suất

Thành tiền chưa có thuế GTGT

Tiền thuế GTGT

Thành tiền có thuế GTGT

1

2

3

4

5

6

7= 4 x 5

8 = 7 x 6

9 = 7 + 81

Apple Macbook Pro 13.3'' Touch Bar - 256GB - 2019 - (MUHR2 Silver/MUHP2 Gray) 

Cái

01

34.000.000

10% 

34.000.000

3.400.000

37.400.000 

Tổng tiền chưa có thuế GTGT: 34.000.000

Tổng tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất: 3.400.000

Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT: 37.400.000 

Số tiền viết bằng chữ: Ba mươi bảy triệu bốn trăm nghìn đồng.

Người mua hàng
(Chữ ký số (nếu có))

Người bán hàng
(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, nhận hóa đơn)

Lưu ý: Các mẫu hiển thị trên đây là mẫu tham khảo, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh khi lập hóa đơn điện tử có thể tạo mẫu hiển thị phù hợp với điều kiện cụ thể nhưng phải đủ các nội dung theo quy định tại Điều 6 Nghị định 119/2018/NĐ-CP được hướng dẫn bởi Điều 3 Thông tư 68/2019/TT-BTC.

Xem chi tiết tạiNội dung của hóa đơn điện tử theo Thông tư 68

Khắc Niệm

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục