Cách ghi số tiền trên hóa đơn điện tử theo Thông tư 68

Khi lập hóa đơn thì phải ghi rõ số tiền cần thanh toán. Để ghi chính xác đơn vị và số tiền thì người bán hãy xem cách ghi số tiền trên hóa đơn điện tử theo hướng dẫn Thông tư 68.


Số tiền hiển thị trên hóa đơn điện tử

Tùy vào từng loại hóa đơn điện tử và người sử dụng mà số tiền hiển thị trên hóa đơn là khác nhau, cụ thể:

Loại hóa đơn

Hiển thị

- Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng.

Tổng tiền chưa có thuế GTGT: ……………………

Tổng tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất: ……

Số tiền viết bằng chữ: …………………………………………

- Hóa đơn điện tử bán hàng (dùng cho tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp).

Tổng tiền thanh toán: …………………………………

Số tiền viết bằng chữ: …………………………………

- Hóa đơn điện tử Giá trị gia tăng (dùng cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù).

Thành tiền chưa có thuế GTGT: …………....………

Thuế suất giá trị gia tăng: ....…… ……………… %

Tiền thuế giá trị gia tăng: …....……………………

Tổng tiền thanh toán: …………………………………

Số tiền viết bằng chữ: …………………………………

- Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng (dùng cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù thu bằng ngoại tệ).

Tổng tiền chưa có thuế GTGT: …………....

Tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất: …

Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT: ……………

Số tiền viết bằng chữ:. ………………………………

Lưu ý: Tiêu thức số tiền thể hiện trên hóa đơn điện tử là tiêu thức bắt buộc (nội dung bắt buộc phải có trên hóa đơn điện tử), trừ trường hợp Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử thì không thể hiện tiền thuế, thuế suất, tổng số tiền thanh toán.

Đơn vị tiền tệ và cách viết số tiền trên hóa đơn điện tử

Theo điểm c khoản 2 Điều 3 Thông tư 68/2019/TT-BTC, đồng tiền ghi trên hóa đơn là Đồng Việt Nam, ký hiệu quốc gia là “đ”.

Tại điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư 68 quy định về chữ số thể hiện trên hóa đơn điện tử như sau: Chữ số hiển thị trên hóa đơn là chữ số Ả-rập: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Người bán được lựa chọn một trong hai cách sau:

Cách 1: Sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm (.), nếu có ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị.

Cách 2: Sử dụng dấu phân cách số tự nhiên là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị trên chứng từ kế toán.

Ví dụ: Doanh nghiệp A (mới thành lập khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp) bán linh kiện điện tử cho doanh nghiệp B với tổng số tiền là 01 tỷ 168 triệu đồng thì ghi như sau:

+ Tổng số tiền thanh toán: 1.168.000.000 đ.

+ Số tiền viết bằng chữ: Một tỷ một trăm sáu mươi tám triệu đồng.

- Trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh bằng ngoại tệ theo quy định của pháp luật về ngoại hối, thì đơn giá, thành tiền, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ. Người bán đồng thời thể hiện trên hóa đơn tỷ giá nguyên tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Mã ký hiệu ngoại tệ theo tiêu chuẩn quốc tế (ví dụ: 13.800,25 USD - Mười ba nghìn tám trăm đô la Mỹ và hai mươi nhăm xu, ví dụ: 5.000 EUR - Năm nghìn euro).

- Trường hợp bán hàng hóa phát sinh bằng ngoại tệ theo quy định của pháp luật về ngoại hối và được nộp thuế bằng ngoại tệ thì tổng số tiền thanh toán thể hiện trên hóa đơn thể hiện theo nguyên tệ, không phải quy đổi ra đồng Việt Nam.

Trên đây là hướng dẫn cách ghi số tiền trên hóa đơn điện tử theo quy định Thông tư 68; khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ người bán cần phải nắm rõ cách ghi số tiền và đơn vị tiền tệ để khởi tạo hóa đơn điện tử cho chính xác.

>> 7 điểm đáng chú ý nhất của Thông tư 68 về hóa đơn điện tử

Khắc Niệm

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục