Tài khoản định danh điện tử là gì mà ai cũng cần đăng ký?

Trong thời gian tới, tài khoản định danh điện tử sẽ trở thành một trong những thứ không thể thiếu của mỗi công dân Việt Nam khi thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính. Vậy tài khoản định danh điện tử là gì? Sử dụng để làm gì?

 

1. Tài khoản định danh điện tử là gì?

Hiện nay, để quản lý thông tin trên môi trường điện tử, Nhà nước sẽ gắn cho mỗi cá nhân, tổ chức một danh tính riêng (danh tính điện tử).

Việc đăng ký, đối soát, tạo lập và gắn danh tính điện tử với chủ thể (gồm cá nhân, tổ chức) được gọi là định danh điện tử.

Để quản lý hoạt động định danh và danh tính điện tử, Bộ Công an đã xây dựng một hệ thống thực hiện đăng ký, tạo lập, quản lý tài khoản định danh điện tử và thực hiện xác thực (hệ thống định danh và xác thực điện tử).

Theo giải thích tại Điều 3 Nghị định 59/2022/NĐ-CP, tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập, mật khẩu hoặc hình thức xác thực khác tạo bởi cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử.

Trong đó, thông tin được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử sẽ bao gồm các thông tin về thẻ bảo hiểm y tế, chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông, giấy phép lái xe, mã số thuế hoặc giấy tờ khác thuộc lĩnh vực quản lý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ sau khi thống nhất với Bộ Công an.
 

2. Trong tài khoản định danh cá nhân chứa thông tin gì?

Căn cứ các điều 8,9,12 Nghị định 59, tài khoản định danh điện tử của cá nhân, tổ chức đều có các thông tin cơ bản quan trọng để xác định danh tính. Trong đó, tài khoản định danh điện tử cá nhân được chia thành 02 mức độ với thông tin và giá trị sử dụng không giống nhau. Cụ thể:

2.1. Thông tin tài khoản định danh điện tử cá nhân mức độ 1

Tài khoản định danh điện tử cá nhân mức độ 1 gồm các thông tin:

- Số định danh cá nhân;

- Họ tên;

- Ngày, tháng, năm sinh;

- Giới tính;

- Trường hợp là người nước ngoài thì có thêm thông tin về số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, loại giấy tờ và nơi cấp hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.

2.2. Thông tin tài khoản định danh điện tử cá nhân mức độ 2

Tài khoản định danh điện tử cá nhân mức độ 2 có đầy đủ thông tin cá nhân như cấp độ 1, ngoài ra còn có thêm thông tin sinh trắc học là ảnh chân dung, vân tay.

2.3. Thông tin tài khoản định danh tổ chức

Tài khoản định danh điện tử của tổ chức bao gồm các thông tin:

 • Mã định danh điện tử;

 • Tên tổ chức bằng tiếng Việt, tên viết tắt và tên tiếng nước ngoài (nếu có);

 • Ngày thành lập tổ chức;

 • Địa chỉ đặt trụ sở chính;

 • Số định danh, họ tên người đại diện theo pháp luật/người đứng đầu của tổ chức.

Tài khoản định danh điện tử là gì
Tài khoản định danh điện tử có giá trị tương đương Căn cước công dân (Ảnh minh họa)

 

3. Sử dụng tài khoản định danh điện tử có lợi như thế nào?

Căn cứ theo Điều 13 Nghị định 59, tài khoản định danh điện tử dùng để đăng nhập và sử dụng các tính năng, tiện ích trên ứng dụng VNelD và trang thông tin định danh điện tử.

Tài khoản định danh điện tử sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử và các hoạt động khác theo nhu cầu của chủ thể danh tính điện tử.

Về giá trị của các loại tài khoản định danh điện tử

Tài khoản định danh điện tử

Mức độ 1

Mức độ 2

Cá nhân

Có giá trị chứng minh thông tin trong các hoạt động, giao dịch có yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân.

 

Đối với công dân Việt Nam:

 • Tương đương như sử dụng Căn cước công dân trong các giao dịch có yêu cầu xuất trình Căn cước công dân.
 • Cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ của công dân đã được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử để đối chiếu khi phải xuất trình giấy tờ đó.

 

Đối với người nước ngoài:

 • Có giá trị tương đương như việc sử dụng hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế;
 • Có giá trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ của người nước ngoài được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó.

Tổ chức

 • Có giá trị chứng minh danh tính điện tử của tổ chức khi thực hiện giao dịch có yêu cầu chứng minh thông tin về tổ chức đó;
 • Có giá trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ của tổ chức được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó.

Tài khoản định danh điện tử sẽ tích hợp nhiều tiện ích trong vài năm tới

Tại Đề án phát triển định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia ban hành kèm Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ đặt ra một số mục tiêu đáng chú ý về việc đẩy mạnh sử dụng tài khoản định danh điện tử như:

- Năm 2022:
 • Giải quyết 100% yêu cầu tạo lập danh tính điện tử cho công dân.

 • Bảo đảm xác thực 100% các thông tin thiết yếu trên ứng dụng VNeID như: Thông tin tiêm chủng, xét nghiệm, giấy phép lái xe, đăng ký xe... từng bước thay thế các giấy tờ của công dân trong một số các giao dịch.

 • Cung cấp các dịch vụ công, dịch vụ thương mại trên ứng dụng VNeID như: Dịch vụ cư trú, căn cước công dân, thương mại điện tử, thanh toán điện tử và các dịch vụ khác.

- Giai đoạn 2023 - 2025:

 • Phấn đấu đạt trên 40 triệu tài khoản VNeID và xây dựng hệ sinh thái cung cấp dịch vụ công, dịch vụ thương mại điện tử, nền tảng thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt…

 • 100% giao dịch của Công dân số được định danh, ký số, xác thực, các hợp đồng điện tử được định danh, ký số.

- Giai đoạn 2025 - 2030:

Phấn đấu đạt trên 60 triệu tài khoản VNeID và xây dựng hệ sinh thái cung cấp dịch vụ công, dịch vụ thương mại điện tử, nền tảng thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và thay thế các loại giấy tờ của công dân trong các giao dịch điện tử.
 

4. Ai được cấp tài khoản định danh điện tử?

Theo Điều 11 Nghị định 59, đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử bao gồm:

- Công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên; Công dân Việt Nam là người chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ thì đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

- Người nước ngoài từ 14 tuổi trở lên nhập cảnh vào Việt Nam; đối với người nước ngoài là người chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ thì được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

- Cơ quan, tổ chức thành lập, đăng ký hoạt động tại Việt Nam.

Tài khoản định danh điện tử là gì
Công dân đăng ký tài khoản định danh điện tử miễn phí (Ảnh minh họa)

 

5. Đăng ký tài khoản định danh điện tử cá nhân như thế nào?

Căn cứ các quy định tại Chương III Nghị định 59, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử thực hiện như sau:

5.1. Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1

Công dân Việt Nam đã có thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, người nước ngoài tại Việt Nam tải và cài đặt ứng dụng VnelD trên thiết bị di động.

Sau đó, nhập thông tin về số định danh cá nhân/số hộ chiếu (đối với người nước ngoài); số điện thoại/địa chỉ thư điện tử; cung cấp các thông tin theo hướng dẫn trên ứng dụng VNelD; thu nhận ảnh chân.

Cuối cùng, gửi yêu cầu đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử và xác thực điện tử qua ứng dụng VNelD.

Cơ quan quản lý định danh điện tử sẽ có thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VNelD hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử.

Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử trên điện thoại chi tiết

5.2. Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2

Đối với công dân Việt Nam:

- Người đã có thẻ Căn cước công dân gắn chíp đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc nơi làm thủ tục cấp Căn cước công dân để làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử.

Công dân xuất trình Căn cước công dân gắn chíp, cung cấp thông tin về số điện thoại/địa chỉ thư điện tử và đề nghị bổ sung thông tin được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử.
Cán bộ tiếp nhận nhập thông tin cung cấp vào hệ thống định danh và xác thực điện tử; chụp ảnh chân dung, thu nhận vân tay của công dân đến làm thủ tục để xác thực với Cơ sở dữ liệu căn cước công dân.

Cơ quan quản lý thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VNelD hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử.

- Trường hợp công dân chưa được cấp Căn cước công dân gắn chíp: Cơ quan Công an tiến hành cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cùng với cấp thẻ Căn cước công dân.

Đối với người nước ngoài:

Người nước ngoài đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc Công an cấp tỉnh làm thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử. Sau đó xuất trình Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, cung cấp thông tin địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại (nếu có) và đề nghị bổ sung thông tin được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử.

Cán bộ tiếp nhận nhập thông tin cung cấp vào hệ thống định danh và xác thực điện tử; chụp ảnh chân dung, thu nhận vân tay để xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh và khẳng định sự đồng ý đăng ký tạo lập tài khoản định danh điện tử.

Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh gửi yêu cầu cấp tài khoản định danh điện tử tới cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử.

Cơ quan quản lý thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VNelD hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử.
 

5. Đăng ký tài khoản định danh điện tử tổ chức như thế nào?

Theo Điều 16 Nghị định 59, người đại diện theo pháp luật, người đứng đầu của tổ chức (đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2) đăng nhập ứng dụng VNelD để đăng ký tài khoản định danh điện tử cho tổ chức.

Tiếp theo, tiến hành cung cấp các thông tin theo hướng dẫn trên ứng dụng VNelD và gửi yêu cầu đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử và xác thực điện tử qua ứng dụng VNelD.

Cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử sẽ tiến hành xác thực thông tin về tổ chức trong Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Trường hợp thông tin về tổ chức chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia thì thực hiện xác minh thông tin tổ chức và thông báo kết quả đăng ký tài khoản định danh điện tử qua ứng dụng VnelD/tin nhắn SMS/địa chỉ thư điện tử.

 

6. Thời gian cấp tài khoản định danh điện tử mất bao lâu?

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Nghị định này, cơ quan Công an có trách nhiệm giải quyết cấp tài khoản định danh điện tử trong thời hạn như sau:

6.1. Đối với công dân Việt Nam

- Trường hợp đã có thẻ Căn cước công dân gắn chíp:

Cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1: Không quá 01 ngày làm việc.

Cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2: không quá 03 ngày làm việc.

- Trường hợp chưa có thẻ Căn cước công dân gắn chíp: Không quá 07 ngày làm việc.

6.2. Đối với người nước ngoài

- trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1: Không quá 01 ngày làm việc.

- Trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2:

Đã có thông tin về ảnh chân dung, vân tay trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh: Không quá 03 ngày làm việc.

Chưa có thông tin về ảnh chân dung, vân tay trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh: Không quá 07 ngày làm.

6.3. Đối với tổ chức

- Trường hợp thông tin cần xác thực về tổ chức đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành: Không quá 01 ngày làm việc.

- Trường hợp thông tin cần xác thực về tổ chức không có trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành: Không quá 15 ngày.
 

7. Đăng ký tài khoản định danh điện tử hết bao nhiêu tiền?

Theo Điều 31 Nghị định 59, cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam không mất chi phí đăng ký tài khoản định danh điện tử và sử dụng tài khoản định danh điện tử.

Trên đây là các thông tin về: Tài khoản định danh điện tử là gì? Sử dụng có lợi như thế nào? Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6192  để được các chuyên gia pháp lý của LuatVietnam hỗ trợ giải đáp.

Đánh giá bài viết:
(3 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp bị xử phạt thế nào?

Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp bị xử phạt thế nào?

Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp bị xử phạt thế nào?

Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp là một trong những hành vi vi phạm hành chính về thuế và thời hiệu xử lý đối với hành vi này khá dài so với thời hiệu xử lý vi phạm hành chính khác, cụ thể là 05 năm tính từ ngày thực hiện hành vi vi phạm.

Hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử trên điện thoại

Hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử trên điện thoại

Hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử trên điện thoại

Khi đăng ký tài khoản định danh điện tử, người dân có thể tích hợp các thông tin cá nhân, giấy tờ và sử dụng nhiều tiện ích liên quan. Với hướng dẫn sau đây, bạn đọc chỉ mất vài phút để tự đăng ký tài khoản định danh điện tử cá nhân trên điện thoại.