Giá trong hợp đồng chuyển nhượng vốn thấp hơn giá thị trường được không?

Việc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp phải được các bên thực hiện bằng hợp đồng và tuần thủ các quy định về nghĩa vụ thuế, về giá chuyển nhượng cùng các quy định khác theo quy định của pháp luật.

Giá trong hợp đồng chuyển nhượng vốn

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì giá chuyển nhượng trên hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp là số tiền mà cá nhân nhận được theo hợp đồng chuyển nhượng vốn.

Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không quy định giá thanh toán hoặc giá thanh toán trên hợp đồng không phù hợp với giá thị trường thì cơ quan thuế có quyền ấn định giá chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Như vậy, đối với những hợp đồng chuyển nhượng vốn không quy định giá thanh toán hoặc giá thanh toán hợp đồng không phù hợp giá thị trường thì cơ quan thuế có quyền ấn định giá chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

Trên thực tế, giá chuyển nhượng trên hợp đồng chuyển nhượng vốn thường được các bên chuyển nhượng để thấp hơn giá thị trường nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế với cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, việc này là vi phạm quy định của pháp luật và khi bị phát hiện, ngoài việc bị xử phạt thì cơ quan thuế sẽ ấn định lại giá chuyển nhượng theo quy định của pháp luật

Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp hạch toán kế toán bằng đồng ngoại tệ, cá nhân chuyển nhượng vốn góp bằng ngoại tệ thì giá chuyển nhượng và giá mua của phần vốn chuyển nhượng được xác định bằng đồng ngoại tệ. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán kế toán bằng đồng Việt Nam, cá nhân chuyển nhượng vốn góp bằng ngoại tệ thì giá chuyển nhượng phải được xác định bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm chuyển nhượng.

Giá trong hợp đồng chuyển nhượng vốn được quy định như thế nào? (Ảnh minh họa)

Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp là thu nhập tính thuế và thuế suất, cụ thể như sau:

- Thu nhập tính thuế: thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng phần vốn góp được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ giá mua của phần vốn chuyển nhượng và các chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

- Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20%.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục