Thí điểm chính sách đặc thù với TP. Hồ Chí Minh

(LuatVietnam) Tại Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017, Quốc hội đã quy định về việc thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh; trong đó có cơ chế về quản lý đất đai, đầu tư, tài chính - ngân sách Nhà nước…

Cụ thể, Hội đồng nhân dân Thành phố có quyền đề xuất áp dụng thí điểm tăng mức thuế hoặc thuế suất đối với một số mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố; mức tăng không quá 25% so với mức thuế hoặc thuế suất hiện hành. Hội đồng nhân dân Thành phố cùng có quyền quyết định áp dụng phí, lệ phí chưa được quy định trong Danh mục phí và lệ phí ban hành tại Luật Phí và Lệ phí; Tăng mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí, lệ phí được quy định trong Danh mục phí và lệ phí.

Ngân sách Thành phố sẽ được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu nêu trên để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Thành phố và không dùng để xác định tỷ lệ % đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách Thành phố.

Cũng theo Nghị quyết, ngân sách Thành phố được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi  bán tài sản công gắn liền trên đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý trên địa bàn Thành phố để đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ đầu tư công của Thành phố.

Để tìm hiểu thêm quy định nêu trên, bạn đọc tham khảo:


Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội về việc thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

LuatVietnam

 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục