Tăng giảm font chữ:

Tạm dừng thanh tra lao động đến hết 30/4/2020

Nội dung này được đề cập tại Công điện số 02/CĐ-LĐTBXH do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành ngày 03/4/2020 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.


Tạm dừng thanh tra lao động đến hết 30/4/2020
Tạm dừng thanh tra lao động đến hết 30/4/2020 (Ảnh minh họa)


Tại Công điện, Bộ trưởng đã yêu cầu tạm dừng các cuộc thanh tra của Thanh tra, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục Quản lý lao động ngoài nước và Cục An toàn lao động theo kế hoạch đã được phê duyệt và các cuộc thanh tra của Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố đến hết 30/4/2020 (trừ trường hợp phải thanh tra đột xuất khi có vi phạm).

Đồng thời, áp dụng hình thức tự kiểm tra trực tuyến đối với các lĩnh vực lao động, an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH về tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp.

Đặc biệt, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cho phép người lao động được gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện, việc thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng được thực hiện dưới các hình thức gián tiếp như gửi thư điện tử, fax... ngay khi Chính phủ cho phép.

Ngoài ra, liên quan đến lao động ngoài nước, tạm dừng tổ chức xuất cảnh cho người lao động đến hết ngày 30/4/2020 và tuyên truyền, vận động người lao động Việt Nam chấp hành tốt quy định của nước sở tại về phòng, chống dịch cũng như không di chuyển, không đến các địa bàn có dịch.


Thùy Linh
Thùy LinhThùy Linh
Chia sẻ:
Từ khóa: dịch Corona