Doanh nghiệp phải cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng

(LuatVietnam) Đây là nội dung tại Công văn 786/LĐTBXH-TCGDNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp.

Cụ thể, các Bộ, ngành Trung ương có liên quan và UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn yêu cầu các doanh nghiệp phải cung cấp thông tin về nhu cầu đào tạo, sử dụng lao động theo ngành, nghề và nhu cầu tuyển dụng lao động hàng năm trong giai đoạn 2018 - 2021. Doanh nghiệp đóng góp và tham gia đào tạo nhân lực sẽ được hưởng chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Doanh nghiệp phải cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng

Doanh nghiệp phải cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng hàng năm 

Đồng thời, phân công nhân sự cụ thể phụ trách, theo dõi việc gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, thị trường lao động, đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp; chủ động tiếp cận, truyền thông và thiết lập kênh thông tin (website, email, điện thoại…) để hợp tác với các doanh nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp…

Đẩy mạnh hợp tác 03 bên Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp. Đa dạng hóa các hình thức hợp tác như: Xây dựng chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo; Tổ chức ký kết đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp…

LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 316/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh điều chỉnh năm 2024 và Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).