Không được hỏi cung bị can nếu không có ghi âm, ghi hình

(LuatVietnam) Đây là nội dung được quy định tại Thông tư liên tịch 03/2018/TTLT-BCA-VKSBDTC-TANDTC-BQP hướng dẫn về thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong điều tra, truy tố, xét xử.

Cụ thể, Thông tư liên tịch yêu cầu không được tiến hành hỏi cung, lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội tại trụ sở cơ quan điều tra nếu không bố trí được thiết bị ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh.

Trường hợp đang hỏi cung hoặc lấy lời khai mà thiết bị ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh xảy ra sự cố kỹ thuật thì phải dừng ngay buổi hỏi cung, lấy lời khai. Việc này phải ghi rõ trong biên bản, có xác định của cán bộ chuyên môn.

Không được hỏi cung bị can nếu không có ghi âm, ghi hình
Không được hỏi cung bị can nếu không có ghi âm, ghi hình (Ảnh minh họa)

Cũng theo Thông tư liên tịch này, trường hợp hỏi cung bị can hoặc lấy lời khai tại địa điểm khác thì được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh theo yêu cầu của bị can, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội hoặc cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Trường hợp không bố trí được thiết bị ghi âm, ghi hình có âm thanh thì cán bộ hỏi cung, lấy lời khai thông báo cho bị can, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội biết, nếu họ đồng ý tiến hành làm việc; không đồng ý thì không được hỏi cung, lấy lời khai.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày 18/03/2018.

LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục