Doanh nghiệp công nghiệp môi trường được hưởng chính sách ưu đãi mức cao nhất

(LuatVietnam) Đó là một trong những nội dung của “Đề án Phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1030/QĐ-TTg ngày 20/7/2009. Mục tiêu tổng quát của Đề án này là phát triển ngành công nghiệp môi trường thành một ngành công nghiệp có khả năng cung cấp các công nghệ, thiết bị, dịch vụ, sản phẩm môi trường phục vụ yêu cầu bảo vệ môi trường nhằm xử lý, kiểm soát ô nhiễm, khắc phục suy thoái, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường. Giai đoạn từ nay đến năm 2015 là giai đoạn xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp môi trường; phát triển các doanh nghiệp công nghiệp môi trường, các tổ chức nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ môi trường đủ năng lực đáp ứng cơ bản nhiệm vụ bảo vệ môi trường, sử dụng bền vững tài nguyên; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc phát triển ngành công nghiệp môi trường.

Cũng theo Quyết định này, Nhà nước sẽ hỗ trợ qua tín dụng nhà nước để phát triển ngành công nghiệp môi trường và khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư phát triển ngành công nghiệp này. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp môi trường được hưởng các chính sách ưu đãi cao nhất về đất đai, vốn, thuế theo quy định của pháp luật. Thu hút và có chính sách ưu đãi đối với chuyên gia nước ngoài, nhất là người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào việc phát triển ngành công nghiệp môi trường trong nước cùng với việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực ở trong nước và nước ngoài cho đội ngũ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp môi trường.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

 

  • LuậtViệtnam 
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội được hỗ trợ toàn bộ lãi suất

Vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội được hỗ trợ toàn bộ lãi suất

Vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội được hỗ trợ toàn bộ lãi suất

Theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Thông tư số 14/2009/TT-NHNN ngày 16/7/2009, toàn bộ khách hàng vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo cơ chế cho vay hiện hành được hỗ trợ lãi suất theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư này. Loại cho vay được hỗ trợ lãi suất là các khoản cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của khách hành tại Ngân hàng Chính sách xã hội được giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 01/5/2009 đến hết ngày 31/12/2009.

Hướng dẫn chi tiết về thủ tục thi hành án dân sự

Hướng dẫn chi tiết về thủ tục thi hành án dân sự

Hướng dẫn chi tiết về thủ tục thi hành án dân sự

Ngày 13/7/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 58/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự. Theo hướng dẫn tại Nghị định này, đơn yêu cầu thi hành án phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 31 Luật Thi hành án dân sự. Việc cấp hoặc gửi bằng đường bưu điện giấy biên nhận cho người nộp đơn phải được thực hiện ngay sau khi nhận được đơn. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, nếu có căn cứ từ chối nhận đơn yêu cầu thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự phải gửi văn bản thông báo cho đương sự biết về việc từ chối nhận đơn và nêu rõ lý do.

Hướng dẫn thu thập và xử lý thông tin cung, cầu lao động

Hướng dẫn thu thập và xử lý thông tin cung, cầu lao động

Hướng dẫn thu thập và xử lý thông tin cung, cầu lao động

Ngày 14/7/2009, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 25/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thu thập và xử lý thông tin cung, cầu lao động. Thông tư này quy định nội dung thu thập thông tin, ghi chép sổ, xử lý và báo cáo thông tin cung, cầu lao động trên phạm vi cả nước; áp dụng đối với ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan quản lý nhà nước về lao động - thương binh và xã hội địa phương...