Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (05/4/2021)

Ngày 05/4/2021 là ngày chính thức có hiệu lực của chính sách liên quan đến thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công và chính sách thuộc lĩnh vực hải quan.


Lệ phí hải quan cấp sổ tạm quản (ATA) là 1 triệu đồng/sổ

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 14/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh.

Theo đó, mức thu phí hải quan cấp sổ ATA và phí hải quan cấp lại số ATA như sau:

- Phí hải quan cấp sổ ATA, mức thu 1.000.000 đồng/sổ;

- Phí hải quan cấp lại sổ ATA, mức thu 500.000 đồng/sổ.

Ngoài ra, các mức phí khác vẫn được giữ nguyên như phí hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh là 20.000 đồng/tờ khai; lệ phí đối với hàng hoá quá cảnh là 200.000 đồng/phương tiện…

Chính sách mới có hiệu lực 05/4/2021
Chính sách mới có hiệu lực 05/4/2021 (Ảnh minh họa)


Ban hành 4 mẫu báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư công

Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công được Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 15 năm 2021.

Theo đó, ban hành kèm Thông tư này là 03 biểu mẫu gồm:

- Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm... số 01/TTKHN;

- Mẫu Báo cáo kết quả thanh toán vốn đầu tư công giữa kỳ trung hạn, cả giai đoạn trung hạn số 02/TTKHTH;

- Mẫu Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước kế hoạch năm/giai đoạn trung hạn số 03/BTC.

Các loại báo cáo này được lập bằng văn bản điện tử gửi qua Hệ thống văn bản và Điều hành, Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính hoặc các phương thức khác theo quy định của pháp luật (đồng thời gửi file văn bản qua hệ thống thư điện tử theo địa chỉ [email protected]).

Riêng báo cáo lập bằng văn bản giấy áp dụng với các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tiếp nhận và gửi văn bản điện tử.

Hai chính sách này có hiệu lực từ ngày hôm nay - ngày 05/4/2021.

>> Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 4/2021

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục