Tổng hợp chính sách mới có hiệu lực hôm nay

Lọc bài viết theo:

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (10/11/2021) 10/11/2021

Hôm nay - ngày 10/11/2021, Thông tư 16/2021/TT-BYT quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 sẽ chính thức có hiệu lực.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (27/10/2021) 27/10/2021

Hôm nay - ngày 27/10/2021, chính sách mới về mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và quy định cho vay đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt sẽ chính thức có hiệu lực.

4 chính sách mới nổi bật có hiệu lực hôm nay (01/10/2021) 01/10/2021

Hôm nay, ngày 01/10/2021 - nhiều quy định mới quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân sẽ chính thức có hiệu lực như: hỗ trợ người lao động ảnh hưởng Covid-19, quy định mới về đăng kiểm ô tô...

4 chính sách mới quan trọng có hiệu lực hôm nay (15/9/2021) 15/09/2021

Hôm nay, ngày 15/9/2021 - nhiều chính sách mới về chế độ người có công với cách mạng, mức đóng Quỹ phòng, chống thiên tai… sẽ chính thức có hiệu lực thi hành.

6 chính sách mới quan trọng có hiệu lực hôm nay (01/9/2021) 01/09/2021

Hôm nay, ngày 01/9/2021 - nhiều quy định đáng chú ý ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều người dân, tác động trực tiếp đến quyền lợi của nhiều người dân. Trong đó, phải kể đế bảo hiểm xã hội, đất đai, ngân hàng…

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (25/8/2021) 25/08/2021

Hôm nay là ngày chính thức có hiệu lực của các chính sách liên quan đến lĩnh vực thi hành án, ngân hàng, ngoại giao, cán bộ, công chức, viên chức.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (20/8/2021) 20/08/2021

Hôm nay - ngày 20/8/2021 là ngày chính thức có hiệu lực của Nghị định 66/2021/NĐ-CP, quy định chi tiết Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

Hôm nay (16/8/2021), nhiều chính sách về giáo dục có hiệu lực 16/08/2021

Chính sách có hiệu lực hôm nay - ngày 16/8/2021 là nhiều chính sách mới liên quan đến lĩnh vực giáo dục cũng như tài chính…

Hôm nay, chính sách về nâng lương công chức được áp dụng 15/08/2021

Hôm nay - ngày 15/8/2021 là thời điểm chính thức có hiệu lực của nhiều chính sách quan trọng có liên quan tới: Nâng bậc lương của công chức, viên chức; điều kiện trở thành tiến sĩ,…

Chính thức áp dụng mẫu hộ chiếu gắn chip mới từ hôm nay (14/8/2021) 14/08/2021

Ngày 29/6/2021, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 73/2021/TT-BCA quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan được áp dụng từ ngày hôm nay.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (10/8/2021) 10/08/2021

Hôm nay - ngày 10/8/2021 là ngày chính thức có hiệu lực của hai Thông tư do Bộ Tư pháp ban hành: Thông tư hướng dẫn Luật Luật sư và Thông tư về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (07/8/2021) 07/08/2021

Ngày 07/8/2021 là ngày có hiệu lực của hai Thông tư về: Chuẩn chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học và tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (06/8/2021) 06/08/2021

Hôm nay, ngày 06/8/2021 là thời điểm chính thức có hiệu lực của hai chính sách mới liên quan đến bảo hộ giống cây trồng và chứng khoán.

Hàng loạt chính sách về công chức, thuế có hiệu lực hôm nay 01/08/2021

Hôm nay (01/8/2021) là ngày chính thức có hiệu lực của hàng loạt chính sách mới quan trọng có ảnh hướng lớn đến đời sống của công chức và cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (20/7/2021) 20/07/2021

Hôm nay - ngày 20/7/2021 là ngày chính thức có hiệu lực của nhiều chính sách mới liên quan đến chứng khoán, tài chính ngân hàng…

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (10/7/2021) 10/07/2021

Hôm nay ngày 10/07/2021 là ngày chính thức có hiệu lực của của các chính sách mới liên quan đến lĩnh vực đầu tư vốn Nhà nước cùng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (07/7/2021) 07/07/2021

Từ hôm nay, Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định về chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội chính thức có hiệu lực.

Tin vui về bảo hiểm thay đổi quyền lợi người dân có hiệu lực 01/6/2021 01/06/2021

Hôm nay - ngày 01/6/2021 là ngày chính thức có hiệu lực của nhiều văn bản quan trọng liên quan đến bảo hiểm, thay đổi quyền và lợi ích của người dân, đặc biệt là người khám, chữa bệnh BHYT cùng nhiều chính sách khác về giáo dục, hành chính...

Nhiều quy định mới đối với giáo viên có hiệu lực ngày 22/5/2021 22/05/2021

Ngày 22/5/2021 là ngày chính thức có hiệu lực của các chính sách liên quan đến giáo viên và mức thu phí trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (20/5/2021) 20/05/2021

Hai chính sách liên quan đến Công an nhân dân và giám định tư pháp trong lĩnh vực Công Thương sẽ chính thức có hiệu lực ngày 20/5/2021.