Tổng hợp chính sách mới có hiệu lực hôm nay

Lọc bài viết theo:

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (19/3/2023) 19/03/2023

Từ hôm nay - ngày 19/3/2023, việc tiếp nhận tiền công đức phải mở tài khoản hoặc sổ ghi chép theo quy định tại Thông tư 04/2023/TT-BTC.

Từ hôm nay, người dân TP. HCM bị thu hồi đất được đền bù gấp 25 lần giá Nhà nước 18/03/2023

Chính sách mới có hiệu lực ngày 18/3/2023 bao gồm quy định về hệ số điều chỉnh giá đất tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 và Quy chế tổ chức, hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (16/3/2023) 16/03/2023

Chính sách mới có hiệu lực ngày 16/3/2023 về tiêu chuẩn của cán bộ ngành thi hành án Quân đội.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (15/3/2023) 15/03/2023

Chính sách mới có hiệu lực ngày 15/3/2023 bao gồm các quy định về lãi suất cho vay ngắn hạn, chất vấn tại phiên họp Quốc hội, các vị trí công tác lĩnh vực khoa học công nghệ phải định kỳ chuyển đổi

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (03/3/2023) 03/03/2023

Chính sách mới có hiệu lực 03/3/2023 gồm các quy định về huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong Công an và việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim cán phẳng, được sơn từ Hàn Quốc và Trung Quốc.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (28/02/2023) 28/02/2023

Hôm nay - ngày 28/02/2023, quy định về cấp nước khu vực nông thôn chính thức có hiệu lực thi hành, đồng thời nhiều văn bản ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn bị bãi bỏ.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (24/02/2023) 24/02/2023

Từ hôm nay - ngày 24/02/2023, Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán sẽ được áp dụng theo Quyết định số 01/2023/QĐ-KTNN.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (22/02/2023) 22/02/2023

Chính sách mới có hiệu lực ngày 22/02/2023 bao gồm quy định về chế độ hợp đồng trong cơ quan nhà nước và tiêu chuẩn giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (21/02/2023) 21/02/2023

Hôm nay - ngày 21/02/2023, Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành sẽ có một số thay đổi.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (16/02/2023) 16/02/2023

Chính sách mới có hiệu lực ngày 16/02/2023 bao gồm quy định về tiêu chuẩn Kiểm tra viên điện lực và nội dung chi từ ngân sách Nhà nước cho hoạt động xúc tiến đầu tư.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (15/02/2023) 15/02/2023

Chính sách mới có hiệu lực ngày 15/02/2023 bao gồm hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức và quy định về xử phạt hành chính trong hoạt động điện ảnh.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (14/02/2023) 14/02/2023

Chính sách mới có hiệu lực ngày 14/02/2023 liên quan đến Điều lệ trường cao đẳng sư phạm và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh, thành phố.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (13/02/2023) 13/02/2023

Chính sách mới có hiệu lực ngày 13/02/2023 bao gồm quy định về tiêu chuẩn viên chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (12/02/2023) 12/02/2023

Từ hôm nay - ngày 12/02/2023, viên chức giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú và viên chức thiết bị, thí nghiệm trường học được bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (09/02/2023) 09/02/2023

Chính sách mới có hiệu lực ngày 09/02/2023 liên quan đến nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2023 và thay đổi về nguyên tắc mua, bán nợ của tổ chức tín dụng.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (06/02/2023) 06/02/2023

Chính sách mới có hiệu lực ngày 06/02/2023 bao gồm quy định về chuyển đổi vị trí công tác ngành tài nguyên môi trường và xử lý tài chính khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (05/02/2023) 05/02/2023

Chính sách mới có hiệu lực ngày 05/02/2023 là về mức lệ phí đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (30/01/2023) 30/01/2023

Chính sách mới có hiệu lực ngày 30/01/2023 liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng phục vụ quốc phòng và tuyển sinh du học nước ngoài.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (28/01/2023) 28/01/2023

Hôm nay - ngày 28/01/2023, quy định mới về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành công tác xã hội chính thức có hiệu lực.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (17/01/2023) 17/01/2023

Chính sách mới có hiệu lực 17/01/2023 liên quan đến giấy tờ có giá được lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước và quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt.