Tổng hợp chính sách mới có hiệu lực hôm nay

Lọc bài viết theo:

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (15/4/2024) 15/04/2024

Chính sách mới có hiệu lực 15/4/2024 gồm các quy định về Danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác lĩnh vực y tế, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú, không xét Lao động tiên tiến với cá nhân tuyển dụng dưới 06 tháng.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (10/4/2024) 10/04/2024

Chính sách mới có hiệu lực 10/4/2024 gồm các quy định về hệ số tăng thêm đối với doanh nghiệp Nhà nước, đăng ký phương tiện vui chơi dưới nước, tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (15/3/2024) 15/03/2024

Chính sách mới có hiệu lực 15/3/2024 gồm các quy định về quản lý thuốc methadone và ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (15/02/2024) 15/02/2024

Chính sách mới có hiệu lực 15/02/2024 gồm nhiều quy định đáng chú ý liên quan đến lĩnh vực giáo dục, y tế, bảo hiểm xã hội.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (01/02/2024) 01/02/2024

Chính sách mới có hiệu lực 01/02/2024 liên quan đến các lĩnh vực giao thông vận tải, tài chính - ngân hàng.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (23/01/2024) 23/01/2024

Thông tư 23/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 chính thức có hiệu lực ngày hôm nay.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (12/01/2024) 12/01/2024

Nghị định số 82/2023/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí chính thức có hiệu lực ngày hôm nay.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (10/01/2024) 10/01/2024

Hôm nay - ngày 10/01/2024, Thông tư 12/2023/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên chính thức có hiệu lực thi hành.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (30/12/2023) 30/12/2023

Chính sách mới có hiệu lực ngày 30/12/2023 gồm các quy định đáng chú ý liên quan đến thị trường giao dịch chứng khoán và lĩnh vực tài nguyên môi trường.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (25/12/2023) 25/12/2023

Quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi trong lĩnh vực dầu khí và hướng dẫn đối với hành vi về bạo lực gia đình là những chính sách mới có hiệu lực hôm nay.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (22/12/2023) 22/12/2023

Hôm nay, quy định mới về vay vốn đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam và hướng dẫn vị trí việc làm công chức ngành y tế chính thức có hiệu lực thi hành.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (16/12/2023) 16/12/2023

Chính sách mới có hiệu lực 16/12/2023 bao gồm các quy định về vị trí việc làm, định mức giáo viên mầm non, giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, xếp lương viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (15/12/2023) 15/12/2023

Chính sách mới có hiệu lực 15/12/2023 gồm các quy định về chương trình bồi dưỡng viên chức giáo dục nghề nghiệp, mức phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường, quy định về cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (10/12/2023) 10/12/2023

Chính sách mới có hiệu lực 10/12/2023 gồm các quy định về xác định người bị nhiễm HIV do tai nạn nghề nghiệp và các trường hợp thành lập tổ chức phối hợp liên ngành.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (03/12/2023) 03/12/2023

Từ hôm nay - ngày 03/12/2023, người dân được xuất trình Căn cước công dân khi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đồng thời, cơ quan bảo hiểm cũng sửa đổi, bổ sung nhiều mã đối tượng trên thẻ bảo hiểm y tế.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (01/12/2023) 01/12/2023

Hôm nay - ngày 01/12/2023, nhiều thủ tục hành chính trực tuyến được giảm lệ phí, một số giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (30/11/2023) 30/11/2023

Hôm nay - ngày 30/11/2023, một số chính sách mới trong lĩnh vực nuôi con nuôi chính thức có hiệu lực.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (20/11/2023) 20/11/2023

Nhiều chính sách mới quan trọng như giảm tiền thuê đất năm 2023, thời hạn chuyển đổi trường bán công sang công lập, điều kiện hoàn thành tập sự hành nghề công chứng... chính thức có hiệu lực.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (15/11/2023) 15/11/2023

Chính sách mới có hiệu lực ngày 15/11/2023 gồm các quy định về phí giao dịch bảo đảm, xếp lương công chức chuyên ngành thống kê, kênh cung cấp thông tin của Bộ Công an trên mạng.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (10/11/2023) 10/11/2023

Hôm nay - ngày 10/11/2023, các văn bản về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công và hướng dẫn về chương trình phát triển đô thị chính thức có hiệu lực thi hành.