chính sách mới có hiệu lực hôm nay

Lọc bài viết theo:

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (16/10/2019) 16/10/2019

Hôm nay, 04 Thông tư mới về các lĩnh vực y tế, sức khỏe, thuế, phí, lệ phí … sẽ chính thức có hiệu lực.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (15/10/2019) 15/10/2019

Ngày 15/10/2019 là ngày chính thức có hiệu lực của nhiều chính sách mới thuộc các lĩnh vực khác nhau của đời sống như: Hành chính, giao thông, giáo dục, hải quan…

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (10/10/2019) 10/10/2019

Ngày 10/10/2019 là ngày chính thức có hiệu lực của nhiều chính sách mới thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống như: Tài chính ngân hàng, doanh nghiệp...

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (20/9/2019) 20/09/2019

Ngày 20/9/2019 là ngày có hiệu lực của hai Thông tư quan trọng về lệ phí đăng ký doanh nghiệp và cách chuyển, xếp lương của công chức văn thư.

Từ 01/8/2019, phạt nặng công ty du lịch để khách trốn ở lại nước ngoài 01/08/2019

Hôm nay (01/8/2019), nhiều chính sách mới quan trọng chính thức có hiệu lực liên quan đến các lĩnh vực như cán bộ - công chức, bảo hiểm, văn hóa - thể thao và du lịch…

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (15/7/2019) 15/07/2019

Một trong những chính sách nổi bật có hiệu lực hôm nay là Thông tư về cách tính lương mới cho các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, tổ chức của Đảng và Nhà nước.

Tổng hợp 32 chính sách mới có hiệu lực hôm nay (01/7/2019) 01/07/2019

Hôm nay, ngày đầu tiên của 6 tháng cuối năm 2019, nhiều chính sách quan trọng liên quan đến các lĩnh vực cán bộ - công chức - viên chức, tài chính - ngân hàng… chính thức có hiệu lực.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (28/5/2019) 28/05/2019

Hôm nay - 28/5/2019, nhiều chính sách liên quan đến các lĩnh vực giáo dục, cán bộ, công chức, thương mại, đầu tư… chính thức có hiệu lực.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (15/5/2019) 15/05/2019

Một trong những chính sách nổi bật có hiệu lực hôm nay là việc công khai tài sản công của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng…

Từ hôm nay, người tiếp dân trong Quân đội có thêm khoản bồi dưỡng 10/05/2019

Người tiếp dân trong Quân đội và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Kiểm toán Nhà nước là những đối tượng của chính sách mới có hiệu lực hôm nay - 10/5/2019.

7 Thông tư, 2 Nghị định có hiệu lực hôm nay (15/03/2019) 15/03/2019

Hôm nay, nhiều chính sách liên quan đến lĩnh vực y tế, tài chính, giao thông vận tải,...chính thức có hiệu lực.

2 Nghị định, 17 Thông tư có hiệu lực hôm nay (15/02/2019) 15/02/2019

Hôm nay, nhiều Nghị định và Thông tư liên quan đến các lĩnh vực như kế toán, đầu tư, tài chính ngân hàng, xây dựng… chính thức có hiệu lực.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (12/02/2019) 12/02/2019

Hôm nay - 12/02/2019, có 06 Thông tư và 01 Quyết định liên quan đến các lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng… chính thức có hiệu lực.

1 Nghị định, 10 Thông tư có hiệu lực hôm nay (01/02/2019) 01/02/2019

Hôm nay – ngày đầu tiên của tháng 2/2019, cũng là ngày 27 tháng Chạp, có 01 Nghị định và 10 Thông tư chính thức có hiệu lực.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (21/1/2019) 21/01/2019

Ngày hôm nay (21/01/2019), có nhiều chính sách mới có hiệu lực liên quan đến các lĩnh vực như thông tin - truyền thông, giáo dục - đào tạo…

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (15/1/2019) 15/01/2019

Một trong những chính sách nổi bật có hiệu lực hôm nay là áp dụng cách tính điểm ưu tiên mới trong thi tuyển công chức…

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (10/1/2019) 10/01/2019

Hôm nay, có 01 Nghị định, 03 Thông tư và 02 Quyết định có hiệu lực, liên quan đến các lĩnh vực y tế, tài chính, ngân hàng… 

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (24/12/2018) 24/12/2018

Một trong chính sách nổi bật có hiệu lực hôm nay là điều chỉnh lương hưu cho lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 - 2021…

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (15/12/2018) 15/12/2018

Hôm nay - 15/12/2018, sẽ có nhiều văn bản mới có hiệu lực, nổi bật nhất là Nghị định 148/2018/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (14/12/2018) 14/12/2018

Hôm nay - 14/12/2018, có nhiều chính sách mới liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu, ưu đãi thuế… sẽ chính thức có hiệu lực.