Sổ tay kế toán tháng 4/2019

LuatVietnam cung cấp thông tin về những công việc kế toán cần làm trong tháng 4/2019 theo chuyên mục Sổ tay kế toán.

1 - Nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp

Hạn nộp: Hạn cuối là 01/4/2019.

Căn cứ: Điểm b khoản 1 Điều 109 Thông tư 200/2014/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

Với doanh nghiệp nhà nước:

Theo điểm b khoản 1 Điều 109 Thông tư 200/2014/TT-BTC, đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày.

Các loại doanh nghiệp khác:

Theo khoản 2 Điều 109 Thông tư 200/2014/TT-BTC, đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày.

Theo khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT-BTC trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.


Xem thêm: Biểu mẫu chứng từ kế toán theo Thông tư 200 và Thông tư 133


2 - Nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN, TNDN


Thời hạn: Hạn cuối là ngày 01/4/2019

Căn cứ: Điểm d khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC về hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Theo khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT-BTC trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.

Do ngày thứ 90 trùng vào ngày chủ nhật nên hạn cuối là ngày 01/4/2019.

3 - Thông báo tình hình biến động lao động hàng tháng (nếu có)

- Thời hạn: Trước ngày 03/4/2019

- Căn cứ: Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật Việc làm.

Trong trường hợp doanh nghiệp có biến động (tăng hoặc giảm) về số lượng người lao động làm việc thì trước ngày 03 của tháng liền kề, doanh nghiệp phải gửi thông báo về Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở.

4 - Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 3

- Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20/4/2019

- Căn cứ: Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Trong tháng, nếu doanh nghiệp có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì phải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế TNCN tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp, chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng liền sau.

Ghi chú: Quy định trên chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức khai thuế theo tháng; nếu trong tháng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì doanh nghiệp không phải kê khai tháng đó.

sổ tay kế toán: Công việc kế toán cần làm trong tháng 4/2019

Sổ tay kế toán: 10 công việc kế toán cần làm trong tháng 4/2019 (Ảnh minh họa)

5 - Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 3

- Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20/4/2019

- Căn cứ: Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định về hóa đơn bán hàng.

Doanh nghiệp sẽ thực hiện việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (kể cả khi trong kỳ không sử dụng hóa đơn) chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

Doanh nghiệp thuộc diện nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng gồm:

- Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

- Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

6 - Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 3

- Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20/4/2019

- Căn cứ: Điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC và điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề > 50 tỷ đồng thì phải nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng của tháng đó, chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng liền sau.

7 - Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế

- Thời hạn: Trước ngày 30/4/2019

- Căn cứ: Điều 5 Thông tư 37/2010/TT-BTC về quản lý khấu trừ thuế TNCN tự in trên máy tính.

Với chứng từ khấu trừ tự in trên máy vi tính, doanh nghiệp đang hoạt động thì thực hiện báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế với cơ quan thuế nơi đăng ký sử dụng chứng từ khấu theo quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

8 - Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý

- Thời hạn: Trước ngày 30/4/2019

- Căn cứ: Điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC

Hàng quý, doanh nghiệp thực hiện tạm nộp thuế TNDN của quý đó, chậm nhất là vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp chỉ cần nộp số thuế tạm tính chứ không phải nộp tờ khai thuế.

9 - Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng 4

- Thời hạn: Trước ngày 30/4/2019

- Căn cứ: Điều 7 Quyết định 595/QĐ-BHXH về quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN

Chậm nhất ngày cuối cùng của tháng, doanh nghiệp sẽ trích tiền đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương tháng của người lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN.

10 - Trích nộp kinh phí công đoàn tháng 4

- Thời hạn: Trước ngày 30/4/2019

Căn cứ: Theo Điều 5 và khoản 2 Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP quy định về tài chính công công đoàn.

Tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động

Mức đóng kinh phí Công đoàn là 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Trên đây là thông tin về 10 công việc kế toán cần làm trong tháng 4/2019. Để biết thêm những thông tin về kế toán - thuế, phí, doanh nghiệp hãy xem tại đây.

Khắc Niệm

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục