Tăng giảm font chữ:

Infographic: Mức phạt lỗi không mang và không có giấy tờ xe 2020

Từ ngày 15/5 đến hết ngày 14/6/2020, Cảnh sát giao thông trên cả nước sẽ thực hiện Tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, trong đó, tập trung kiểm soát các giấy tờ xe. Mức phạt với lỗi không mang và không có giấy tờ xe được quy định như nào?

mức phạt lỗi không mang và không có giấy tờ xe

 

Đây là mức phạt lỗi không mang và không có giấy tờ xe theo quy định mới nhất tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP, bạn đọc tra cứu mức phạt các lỗi khác tại:

>> Bảng tra cứu mức phạt các lỗi vi phạm giao thông cơ bản theo NĐ 100

LuatVietnamLuatVietnam
Chia sẻ:
Từ khóa: vi phạm giao thông