Tăng giảm font chữ:

Infographic: Khi nào Đảng viên được miễn sinh hoạt Đảng?

Sinh hoạt Đảng là một trong những nhiệm vụ mà mỗi Đảng viên phải nghiêm chỉnh chấp hành. Bên cạnh đó, có những trường hợp Đảng viên được miễn sinh Đảng:

Khi nào Đảng viên được miễn sinh hoạt Đảng

 

Nếu thuộc một trong các trường hợp được miễn sinh hoạt Đảng thì Đảng viên có đóng Đảng phí hay không? Cùng xem câu trả lời tại đây.

LuatVietnam

LuatVietnamLuatVietnam
Chia sẻ:

Tải App LuatVietnam miễn phí ngay hôm nay!

Dịch vụ tư vấn pháp luật

Vui lòng gửi thông tin tại đây!