Vietcombank, VietinBank tạo lập thị trường công cụ nợ

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 2355/QĐ-BTC công bố Danh sách nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ năm 2019.
 

Vietcombank, VietinBank tạo lập thị trường công cụ nợ
Trong số các nhà tạo lập thị trường công cụ nợ 2019 có Vietcombank (Ảnh minh họa)
 

Danh sách này “chỉ mặt điểm tên”những ngân hàng thương mại và các công ty chứng khoán lớn như:

- Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

- Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank)

- Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MBBank)

- Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank)

- Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank)…

Theo Nghị định 95/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành trước đó, các nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ tham gia đấu thầu phát hành trái phiếu Chính phủ…

Quyết định 2355/QĐ-BTC có hiệu lực từ 01/01/2019 đến 31/12/2019.

Lan Vũ

Quang cao