Cán bộ không đủ tuổi tái cử được nghỉ hưu sớm, giữ nguyên lương

(LuatVietnam) Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/03/2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

Cụ thể, cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm trở lên, nếu có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi gửi cơ quan quản lý thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật mà không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi. Ngoài chế độ nêu trên, cán bộ nghỉ hưu trước tuổi này còn được trợ cấp thêm 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi; 05 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác có đóng bảo hiểm xã hội, từ năm thứ 21 trở đi, mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp thêm ½ tháng tiền lương.

Đối với cán bộ cấp xã công tác tại nơi có hệ số phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên và cán bộ cấp xã có thời gian tham gia quân đội, công an, được tặng thưởng huân chương, huy chương các loại, muốn nghỉ hưu trước tuổi nhưng còn thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 2,5 năm (tương đương 30 tháng) trở xuống, Chính phủ khẳng định sẽ hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội 01 lần cho thời gian còn thiếu để thực hiện chế độ hưu trí.

Cũng theo Nghị định này, cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm, còn dưới 24 tháng công tác đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, nếu không bố trí được vị trí công tác phù hợp và không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi sẽ được nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu. Trong thời gian nghỉ công tác này, cán bộ vẫn thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan nơi công tác và được hưởng nguyên mức lương chức vụ hoặc mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, mức chênh lệch bảo lưu lương và phụ cấp công tác Đảng (nếu có).

Nghị định này thay thế Nghị định số 67/2010/NĐ-CP ngày 15/06/2010 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2015; các chế độ, chính sách nêu trên được thực hiện từ ngày 01/01/2015.

·         LuatVietnam

 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục
Sửa đổi tiêu chuẩn đào tạo, chuyên môn công chức hành chính, văn thư
Sửa đổi tiêu chuẩn đào tạo, chuyên môn công chức hành chính, văn thư

Sửa đổi tiêu chuẩn đào tạo, chuyên môn công chức hành chính, văn thư

Ngày 28/6/2022, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 06/2022/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.