Thêm 2 biện pháp thu hồi tiền vay tái cấp vốn hỗ trợ vì Covid-19

Ngày 11/11/2020, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư số 12/2020/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 05/2020/TT-NHNN về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội (Ngân hàng CSXH) để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19.

Trước đó, theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Thông tư 05/2020, khi khoản vay tái cấp vốn đến hạn, Ngân hàng CSXH phải trả hết nợ gốc vay tái cấp vốn đã được giải ngân cho NHNN.

Trường hợp NHNN phát hiện Ngân hàng CSXH có tiền trả nợ của người sử dụng lao động mà không trả nợ vay tái cấp vốn thì sẽ bị áp dụng các biện pháp xử lý sau:

- Áp dụng lãi suất bằng 12%/năm đối với số tiền chưa trả đúng, kể từ ngày tiếp theo liền kề sau ngày phải trả đến ngày trả hết số tiền chưa trả đúng.

- Trích tài khoản tiền gửi của Ngân hàng CSXH tại NHNN để thu hồi số tiền vay tái cấp vốn mà Ngân hàng CSXH chưa trả đúng và tiền lãi quy định như trên trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Sở giao dịch NHNN nhận được văn bản thông báo vi phạm.

Thêm biện pháp thu hồi tiền vay tái cấp vốn hỗ trợ Covid-19 (Ảnh minh họa)


Từ 11/11/2020, Thông tư 05/2020 bổ sung thêm 2 biện pháp xử lý thu hồi nợ như sau:

- Trường hợp đã thực hiện biện pháp áp dụng lãi suất 12% nhưng vẫn chưa thu hồi đủ số tiền vay tái cấp vốn mà Ngân hàng CSXH chưa trả đúng và tiền lãi, Sở Giao dịch NHNN tiếp tục theo dõi, trích tài khoản tiền gửi của Ngân hàng CSXH tại NHNN cho đến khi thu hồi hết nợ.

- Việc thu hồi tiền vay tái cấp vốn và tiền lãi thực hiện theo quy định của NHNN về phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi trong hoạt động nhận tiền gửi và cho vay giữa NHNN với tổ chức tín dụng và các tổ chức khác.

Thông tư số 12/2020 có hiệu lực kể từ ngày 11/11/2020.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục