Thêm nhiều đối tượng được đóng BHYT từ 01/01/2025 (đề xuất)

Ngoài đề xuất về mức hưởng, Bộ Y tế còn đề xuất đối tượng được đóng BHYT từ 01/01/2025 - thời điểm dự thảo Luật sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) có hiệu lực theo hướng mở rộng hơn. Vậy cụ thể thế nào?

 

Đề xuất đối tượng được đóng BHYT từ 01/01/2025

Dự kiến thêm nhiều đối tượng được đóng BHYT từ 2025
Dự kiến thêm nhiều đối tượng được đóng BHYT từ 2025 (Ảnh minh họa)

Các quy định về đối tượng đóng BHYT theo quy định hiện nay và theo đề xuất đối tượng được đóng BHYT từ 01/01/2025 như sau:

Quy định hiện hành

(Luật BHYT 25/2008/QH12, sửa đổi bổ sung bởi Luật 46/2014/QH13)

Đề xuất

(dự thảo Luật sửa đổi Luật BHYT)

Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng

 • Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên;
 • Người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương;
 • Cán bộ, công chức, viên chức.

- Chỉ trừ duy nhất 01 trường hợp không đóng BHYT là người lao động ký hợp đồng thử việc.

- Tất cả các trường hợp ký HĐLĐ (không xác định thời hạn, từ 01 tháng trở lên) - (trước đây là từ đủ 03 tháng trở lên) hoặc không ký hợp đồng lao động, thỏa thuận bằng tên gọi khác có nội dung như hợp đồng lao động đều phải đóng BHYT.

- Người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ, người quản lý điều hành hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có hưởng tiền lương.

(mở rộng thêm đối tượng mà không chỉ là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương)

- Người làm việc không trọn thời gian, thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc (bổ sung mới)

Không quy định

- Công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam có đóng BHXH bắt buộc khi có:

 • Giấy phép lao động/chứng chỉ hành nghề/giấy phép hành nghề
 • Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam

- Trừ trường hợp không phải đóng BHYT:

 • Người di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;
 • Đủ tuổi nghỉ hưu tại thời điểm giao kết hợp đồng lao động;
 • Có quy định khác theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết, tham gia.

Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng

Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng

 • Người hưởng lương hưu không phải cựu sỹ quan CAND đang hưởng lương hưu
 • Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.
 • Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày;
 • Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày

(chuyển đối tượng từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng sang nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước đóng)

Không quy định

Cựu sỹ quan CAND đang hưởng lương hưu

Nhóm do ngân sách nhà nước đóng

 • Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ;
 • Sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng CAND, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong CAND;
 • Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;
 • Học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo học viên ở các trường quân đội, công an.

Sửa đổi cụm từ “học viên CAND” thành “học viên CAND người Việt Nam và người nước ngoài”

 • Người có công với cách mạng
 • Cựu chiến binh
 • Người có công với cách mạng
 • Cựu chiến binh
 • Thanh niên xung phong
 • Cựu dân công hoả tuyến tham gia kháng chiến và bảo vệ tổ quốc

Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng

 • Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng.
 • Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuấn hằng tháng.
 • Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ;
 • Người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;

Sửa đổi cụm từ “con của liệt sỹ” thành “con đẻ, con nuôi hợp pháp của liệt sỹ”

Không quy định

Người dân các xã An toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã An toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu dân cư về cư trú

Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng

Không quy định

Nhân viên y tế thôn, bản, trừ:

 • Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng
 • Nhóm do ngân sách nhà nước đóng
 • Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng

Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

Sửa thành “Nhóm tự đóng bảo hiểm y tế”

Những người thuộc hộ gia đình, trừ các đối tượng trên

Những người thuộc hộ gia đình tham gia theo hình thức hộ gia đình, trừ các đối tượng trên

Không quy định

 • Người sinh sống, làm việc, người được nuôi dưỡng, chăm sóc trong các tổ chức, cơ sở từ thiện, tôn giáo, trừ đối tượng trên.
 • Người Việt Nam không có giấy tờ tuỳ thân, người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam, trừ đối tượng trên;
 • Người lao động trong thời gian nghỉ không hưởng lương hoặc tạm hoãn HĐLĐ tự đóng hoặc tham gia theo hình thức hộ gia đình.
 • Chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc diện phải đăng ký kinh doanh.

Ngoài ra, các đối tượng khác được giữ nguyên như sau:

- Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng: Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật; cán bộ, công chức, viên chức.

- Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng:

 • Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng;
 • Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Nhóm do ngân sách nhà nước đóng:

 • Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước
 • Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước
 • Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm
 • Trẻ em < 6 tuổi
 • Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo
 • Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng đã quy định
 • Thân nhân của các đối tượng thuộc công an, quân đội ở trên
 • Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật
 • Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam

- Nhóm được ngân sách hỗ trợ đóng:

 • Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;
 • Học sinh, sinh viên.
Nhiều thay đổi về đối tượng đóng BHYT tại dự thảo mới nhất
Nhiều thay đổi về đối tượng đóng BHYT tại dự thảo mới nhất (Ảnh minh họa)

Sửa thứ tự đóng BHYT nếu thuộc nhiều đối tượng khác nhau

Bên cạnh đề xuất đối tượng được đóng BHYT từ 01/01/2025 khoản 10 Điều 1 dự thảo sửa đổi Luật BHYT có sửa đổi, bổ sung thứ tự đóng BHYT của những người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia khác nhau. Cụ thể:

- Đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên được xác định theo thứ tự:

 • Nhóm do người lao động, người sử dụng lao động đóng
 • Nhóm do tổ chức BHXH đóng
 • Nhóm do ngân scáh Nhà nước đóng
 • Nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng
 • Nhóm tự đóng BHYT

(thứ tự trong các nhóm đóng BHYT đã được sửa đổi, bổ sung)

- Với người lao động trừ người hoạt động không chuyên trách có thêm một/nhiều HĐLĐ không xác định thời hạn/HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên: Đóng BHYT theo HĐLĐ đầu tiên.

(quy định hiện hành: Đóng BHYT theo mức tiền lương cao nhất của HĐLĐ)

- Nếu là người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thuộc nhiều đối tượng đóng BHYT khác: Đóng theo thứ tự:

 • Do BHXH đóng
 • Do ngân sách Nhà nước đóng
 • Do đối tượng và UBND cấp xã đóng

(như quy định hiện hành)

- Vừa là người được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng vừa thuộc nhiều đối tượng khác: Tự lựa chọn theo đối tượng phù hợp.

(trường hợp này mới được bổ sung so với hiện nay)

- Thêm điều kiện giảm trừ mức đóng của các thành viên thuộc hộ gia đình: Thành viên hộ gia đình cùng đóng BHYT trong năm tài chính.

Trên đây là đề xuất đối tượng được đóng BHYT từ 01/01/2025 của Bộ Y tế. LuatVietnam luôn cập nhật các quy định mới nhất và Bảo hiểm tại Group Zalo về Lao động - Bảo hiểm.
 
Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được hỗ trợ.
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Sắp tới, tài khoản định danh mức 2 sẽ có tên gọi mới từ 01/7/2024?

Sắp tới, tài khoản định danh mức 2 sẽ có tên gọi mới từ 01/7/2024?

Sắp tới, tài khoản định danh mức 2 sẽ có tên gọi mới từ 01/7/2024?

Nhiều đề xuất mới liên quan đến tài khoản định danh điện tử được quy định mới từ 01/7/2024 tại dự thảo Nghị định về định danh và xác thực điện tử. Một trong số đó là đề xuất tài khoản định danh mức 2 có tên gọi mới từ 01/7/2024.

Đề xuất phải có sim chính chủ mới được đăng ký định danh mức 2

Đề xuất phải có sim chính chủ mới được đăng ký định danh mức 2

Đề xuất phải có sim chính chủ mới được đăng ký định danh mức 2

Tại dự thảo Nghị định về định danh và xác thực điện tử, ngoài các nội dung về Căn cước điện tử, đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử thì một nội dung khác cũng rất đáng chú ý. Đó là đề xuất phải có sim chính chủ mới được đăng ký định danh mức 2. Vậy cụ thể thế nào?