Quy định về điều kiện cấp Sổ đỏ cho tổ chức năm 2023

Cũng như hộ gia đình, cá nhân, để được cấp Giấy chứng nhận (Sổ đỏ) thì tổ chức phải có điều kiện nhất định. Để biết rõ về điều kiện cấp Sổ đỏ cho tổ chức hãy xem quy định dưới đây.


1. Tổ chức sử dụng đất gồm những ai?

Theo khoản 1 Điều 5 Luật Đất đai 2013, tổ chức là người sử dụng đất gồm:

- Cơ quan nhà nước.

- Đơn vị vũ trang nhân dân.

- Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

- Tổ chức kinh tế.

- Tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp.

- Tổ chức xã hội.

- Tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

- Tổ chức sự nghiệp công lập.

- Tổ chức khác theo quy định của pháp luật về dân sự.

Điều kiện cấp Sổ đỏ cho tổ chức

Điều kiện cấp Sổ đỏ cho tổ chức (Ảnh minh họa)
 

2. Quy định cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức

Theo khoản 1 Điều 102 Luật Đất đai năm 2013, tổ chức trong nước đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích đất sử dụng đúng mục đích.

Theo đó, tổ chức được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) khi đang sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật (như được Nhà nước giao, cho thuê hoặc công nhận quyền sử dụng đất) và chưa được cấp Giấy chứng nhận.

Theo khoản 1 Điều 25 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, tổ chức trong nước đang sử dụng đất mà chưa được cấp Giấy chứng nhận phải tự rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất và báo cáo UBND cấp tỉnh nơi có đất.

Trên cơ sở báo cáo hiện trạng sử dụng đất của tổ chức, UBND cấp tỉnh nơi có đất kiểm tra thực tế sử dụng đất và quyết định xử lý theo quy định sau:

- Diện tích đất của tổ chức đang sử dụng đúng mục đích thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hình thức sử dụng đất theo quy định của pháp luật và cấp Giấy chứng nhận.

- Trường hợp sử dụng đất không có giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì hình thức sử dụng đất được xác định như sau:

+ Đất không có mục đích xây dựng trụ sở của tổ chức xã hội - nghề nghiệp hình thức sử dụng đất được xác định theo quy định giao đất không thu tiền sử dụng, giao đất có thu tiền sử dụng, cho thuê đất.

+ Đất xây dựng trụ sở của tổ chức xã hội - nghề nghiệp thực hiện theo hình thức cho thuê đất.

Như vậy, trường hợp tổ chức sử dụng đất mà không có giấy tờ thì không được công nhận quyền sử dụng đất mà chỉ được giao đất (có thể phải nộp tiền sử dụng đất) hoặc thuê đất (sẽ mất tiền thuê đất).

- Diện tích đất sử dụng không đúng mục đích, diện tích đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, bị chiếm; diện tích đất đã cho các tổ chức khác, hộ gia đình, cá nhân thuê hoặc mượn sử dụng; diện tích đất đã liên doanh, liên kết trái pháp luật; diện tích đất không được sử dụng đã quá 12 tháng hoặc tiến độ sử dụng chậm đã quá 24 tháng thì UBND cấp tỉnh quyết định xử lý theo quy định của pháp luật như bị thu hồi, phạt tiền,…

- Diện tích đất của tổ chức đã bố trí cho hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của tổ chức làm nhà ở thì phải bàn giao cho UBND cấp huyện nơi có đất quản lý; trường hợp đất ở đang sử dụng phù hợp với quy hoạch thì cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật như phải nộp tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất (nếu có),...

- Diện tích đất đang có tranh chấp thì UBND cấp tỉnh giải quyết dứt điểm để xác định người sử dụng đất.

Kết luận: Tổ chức được cấp Sổ đỏ (Giấy chứng nhận) khi đang sử dụng đất (được Nhà nước giao, cho thuê hoặc công nhận quyền sử dụng đất) và chưa được cấp Giấy chứng nhận.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Xác định người trực tiếp sản xuất nông nghiệp để cấp Sổ đỏ

Xác định người trực tiếp sản xuất nông nghiệp để cấp Sổ đỏ

Xác định người trực tiếp sản xuất nông nghiệp để cấp Sổ đỏ

Người trực tiếp sản xuất nông nghiệp sẽ có những ưu tiên như được giao đất nông nghiệp không thu tiền sử dụng, được công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp,…và để xác định được đối tượng ưu tiên cần có những căn cứ, giấy tờ xác minh.