Mẫu Biên bản thu hồi hóa đơn theo Thông tư 39

Khi doanh nghiệp sử dụng hóa đơn để xuất bán hàng hóa, dịch vụ mà bị sai nếu chưa kê khai thì phải lập biên bản thu hồi hóa đơn theo Thông tư 39/2014.


Mẫu Biên bản thu hồi hóa đơn đã lập

Ví dụ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---oOo---

BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN ĐÃ LẬP

Số 0008/BBTHHĐ

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP

Hôm nay, ngày 09/5/2019, đại diện hai bên gồm có:

BÊN A: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển XX Việt Nam

Địa chỉ: Số xxx, đường Trương Công Giai, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0964xxx730                                MST: 010xxx0186

Do Ông (Bà): Vũ Xuân Đ                              Chức vụ: Giám Đốc

BÊN B: Công ty TNHH Công nghệ YB

Địa chỉ: Số xxx, đường Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0966xxx533                                MST: 010xxx8288

Do Ông (Bà): Hoàng Minh T                        Chức vụ: Giám Đốc

Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: AA/19P số 0001168 ngày 24/4/2019 để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: AA/19P số 0001266 ngày 09/5/2019.

Lý do thu hồi: Viết sai số tiền ghi bằng chữ.

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A


ĐẠI DIỆN BÊN B
 

Hướng dẫn viết Biên bản thu hồi
 

- Trên biên bản thu hồi phải thể hiện rõ những nội dung sau:
+ Loại hóa đơn:

Loại hoá đơn

Mẫu số

1- Hoá đơn giá trị gia tăng.

01GTKT

2- Hoá đơn bán hàng.

02GTTT

3- Hóa đơn bán hàng (dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan).

07KPTQ

4- Các chứng từ được quản lý như hóa đơn gồm:

 

+ Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ;

03XKNB

+ Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý.

04HGD

+ Ký hiệu hóa đơn: Ký hiệu hoá đơn có 06 ký tự đối với hoá đơn của các tổ chức, cá nhân tự in và đặt in và 8 ký tự đối với hoá đơn do Cục Thuế phát hành.

+ Số hóa đơn;

+ Ngày lập của hóa đơn: Ngày trên biên bản và ngày trên hóa đơn mới phải cùng ngày.

+ Lý do thu hồi;

- Sau khi lập xong biên bản thu hồi, 02 bên phải ký, ghi rõ họ tên (Thường là người đại diện pháp luật) và đóng dấu vào biên bản xác nhận và xuất lại hóa đơn mới.

Lưu ý: Nếu là hóa đơn viết sai đã kê khai thì không được thu hồi mà phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn và xuất hóa đơn điều chỉnh.

Trên đây là mẫu Biên bản thu hồi hóa đơn đã lập và hướng dẫn cách viết. Để tải và sử dụng các biểu mẫu hãy xem tại chuyên mục Biểu mẫu của LuatVietnam.

Khắc Niệm

 

Tư vấn hỏi đáp
Chủ đề: hóa đơn Biểu mẫu

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm