Tăng giảm font chữ:

Những dịch vụ miễn phí và thu phí của LuatVietnam trên website Luật Việt Nam luatvietnam.vn?

Trả lời:

- Sau khi đăng ký Tên truy nhập trên website luatvietnam.vn, bạn sẽ được sử dụng gói tra cứu miễn phí với các quyền lợi sau:

• Tra cứu toàn bộ văn bản luật ban hành từ 1945 đến nay (tiếng Việt)

• Xem toàn nội dung văn bản

• Xem Thuộc tính văn bản

• Tra cứu dữ liệu văn bản theo Lĩnh vực

• Tra cứu dữ liệu văn bản theo Bộ, Ngành, Địa phương

• Tin tức pháp luật mới

• Tra cứu Thuật ngữ pháp lý

• Tra cứu dữ liệu văn bản hợp nhất

• Tải văn bản tiếng Việt

• Nhận bản tin văn bản qua email

• Xem tin vắn chính sách mới

• Tra cứu Danh mục luật sư

• Tra cứu Thư viện câu hỏi tư vấn pháp luật

• Được hỗ trợ tra cứu trực tuyến

- Nếu đóng phí sử dụng Gói tra cứu tiêu chuẩn, ngoài các quyền lợi của gói tra cứu miễn phí, Quý khách có thêm:

• Quản lý văn bản theo nhu cầu cá nhân: Sử dụng giao diện cá nhân riêng biệt để tra cứu, cập nhật văn bản mới, tin pháp luật, TCVN, bản tin văn bản… theo từng lĩnh vực quan tâm.

• Tra cứu toàn bộ bản dịch VB tiếng Anh tham khảo

• Xem lược đồ văn bản để biết vị trí văn bản trong mối quan hệ với các văn bản liên quan

• Xem văn bản liên quan nội dung

• Dẫn chiếu/Trích dẫn nội dung văn bản liên quan

• Tải văn bản tiếng Việt (.doc, .pdf)

• Tải bản dịch tiếng Anh tham khảo (.doc, .pdf)

• Biết được Thời điểm áp dụng

• Tình trạng Hiệu lực (Còn hiệu lực, Hết hiệu lực, Đã sửa đổi, Chưa xác định…)

• Thông báo khi văn bản sửa đổi, hết hiệu lực.

• Các văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung

• Tra cứu Tiêu chuẩn Việt Nam

• Nhận bản tin theo lĩnh vực văn bản quan tâm / bản tin tổng hợp / bản tin hiệu lực.

- Nếu đóng phí sử dụng Gói tra tiếng Anh, Quý khách được hưởng những quyền lợi sau:

• Tra cứu toàn bộ bản dịch văn bản tiếng Anh tham khảo

• Tải bản dịch tiếng Anh tham khảo (.doc, .pdf)

• Tra cứu toàn bộ bản dịch văn bản Công báo tiếng Anh.

• Tải bản dịch Công báo tiếng Anh (.pdf)

• Nhận bản tin văn bản tiếng Anh

- Nếu đóng phí sử dụng Gói tra cứu nâng cao, ngoài quyền lợi, tiện ích của 02 gói: Gói tra cứu tiếng Anh và Gói tra cứu Tiêu chuẩn, Quý khách còn có quyền:

• Xem mọi văn bản và sử dụng mọi tiện ích trên hai trang tra cứu văn bản tiếng Việt, tiếng Anh của Luật Việt Nam.

• Hỗ trợ tìm kiếm văn bản theo yêu cầu. Và nhiều ưu đãi khác

Chia sẻ: