Quy ước sử dụng dịch vụ

 Quy ước sử dụng dịch vụ QUY ƯỚC SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Với việc sử dụng các thông tin, nội dung bản dịch của dịch vụ Văn bản tiếng Anh mà website Luật Việt Nam www.luatvietnam.vn (gọi tắt là LuatVietnam) cung cấp ngay từ lần đầu tiên, đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận hoàn toàn Quy ước sử dụng dịch vụ dưới đây, cũng như việc thay đổi mà không cần báo trước Quy ước này. Bởi vậy, bạn cần theo dõi thường xuyên các thông tin được đưa lên website để cập nhật những thay đổi mới nhất về điều kiện sử dụng dịch vụ, việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sẽ đồng nghĩa với việc người sử dụng đồng ý với những thay đổi đó.

Xin bạn vui lòng đọc kỹ các quy ước dưới đây trước khi quyết định sử dụng dịch vụ Văn bản tiếng Anh mà LuatVietnam cung cấp.

1. KHÁI QUÁT VỀ DỊCH VỤ VĂN BẢN TIẾNG ANH CỦA LUATVIETNAM

Dữ liệu bản dịch văn bản tiếng Anh được cung cấp trên website của LuatVietnam gồm các bản dịch chính thức và bản dịch tham khảo. Trong đó, bản dịch chính thức được cung cấp bởi Tòa soạn VietnamLaw and Legal Forum (thuộc Thông tấn xã Việt Nam) - đơn vị được Thủ tướng Chính phủ chỉ định dịch và phát hành chính thức Công báo Việt Nam bằng tiếng Anh.

Nội dung bản dịch tiếng Anh do Luật Việt Nam cung cấp chỉ có tính chất tham khảo. Thêm vào đó, việc thay đổi, bổ sung các quy định luật pháp là điều không tránh khỏi ở mỗi giai đoạn phát triển, bởi vậy, mọi trường hợp người sử dụng muốn vận dụng các quy định pháp luật vào từng trường hợp cụ thể nhất thiết phải tham khảo ý kiến của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc của các chuyên gia tư vấn pháp lý về việc áp dụng các quy định này.

Mặc dù đã cố gắng hạn chế những sai sót trong quá trình dịch, nhập liệu và đăng tải, các thông tin, nội dung bản dịch tiếng Anh do Luật Việt Nam cung cấp không tránh khỏi những khiếm khuyết hay sai sót do cách sử dụng từ ngữ, lỗi đánh máy, trình bày, hay tính đúng sai về hiệu lực pháp lý của văn bản. Do vậy, Luật Việt Nam không đảm bảo rằng nội dung bản dịch tiếng Anh các văn bản được đăng tải trên website và cung cấp từ dịch vụ của mình là hoàn toàn chính xác như những văn bản gốc có dấu đỏ của cơ quan ban hành, hay không có lỗi do đánh máy, trình bày hay khiếm khuyết nào khác.

Việc người sử dụng chấp nhận sử dụng dịch vụ này của Luật Việt Nam ngay từ lần đầu tiên cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận những khiếm khuyết này, cũng như không làm nảy sinh bất cứ trách nhiệm pháp lý nào của Luật Việt Nam với người sử dụng khi xảy ra thiệt hại (nếu có) từ việc vận dụng các nội dung, thông tin mà Luật Việt Nam cung cấp.

Trong khả năng của mình, Luật Việt Nam luôn cố gắng thu thập ngày càng nhiều bản dịch tiếng Anh của các văn bản pháp luật đã được Việt Nam ban hành từ năm 1985 đến nay. Tuy nhiên, việc thu thập và dịch văn bản không tránh khỏi những khó khăn khách quan vì những lý do như văn bản có tính đặc thù, văn bản ban hành đã quá lâu, nội dung nhập liệu văn bản quá dài, hay những lý do khách quan khác. Bởi vậy, Luật Việt Nam không đảm bảo rằng dịch vụ văn bản tiếng Anh do mình cung cấp có đầy đủ các bản dịch văn bản (không thiếu một văn bản nào) do Nhà nước Việt Nam ban hành.

Việc người sử dụng chấp nhận sử dụng các dịch vụ cung cấp nội dung văn bản pháp luật của Luật Việt Nam cũng sẽ đồng nghĩa với việc người sử dụng chấp nhận sử dụng cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật của Luật Việt Nam trên cơ sở chỉ gồm các bản dịch văn bản mà Luật Việt Nam đã thu thập được và đăng tải lên website.

Mọi trường hợp sử dụng lại thông tin, nội dung bản dịch văn bản tiếng Anh có được từ website Luật Việt Nam đăng tải trên các phương tiện truyền thông hoặc website khác phải được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty CP Truyền thông Quốc tế INCOM và phải ghi rõ nguồn: “Luật Việt Nam (LuatVietnam) - www.luatvietnam.vn”.

2. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Dịch vụ văn bản tiếng Anh của Luật Việt Nam đòi hỏi người sử dụng phải đăng ký Tên truy cập, Mật khẩu và một số thông tin cá nhân trước khi sử dụng. Các thông tin này phải là thông tin trung thực, chính xác, bởi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi được hưởng của người sử dụng. Luật Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt thòi về quyền lợi của người sử dụng từ việc đăng ký thông tin không chính xác.

Khi có bất cứ thay đổi nào về thông tin đã đăng ký (đặc biệt là thông tin về Tên truy cập, người đứng tên sử dụng, địa chỉ email nhận bản tin...), người sử dụng có trách nhiệm thông báo cho Nhà cung cấp qua email [email protected] những thay đổi này. Mọi thông báo về sự thay đổi thông tin đăng ký chỉ được coi là đã được Nhà cung cấp dịch vụ tiếp nhận khi người sử dụng nhận được email hồi đáp từ phía Nhà cung cấp.

Người sử dụng phải tự chịu trách nhiệm bảo mật Tên truy cập và Mật khẩu đã đăng ký. Luật Việt Nam sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm trong các trường hợp mật khẩu bị thay đổi do người sử dụng làm lộ hoặc cho nhiều người cùng sử dụng chung.

Mỗi Tên truy cập được cung cấp chỉ cho một (hoặc một số) cá nhân, đơn vị cụ thể (tùy theo số lượng cụ thể được phép truy cập của mỗi gói dịch vụ mà người sử dụng đăng ký). Bởi vậy, vào bất cứ lúc nào trong quá trình cung cấp dịch vụ, Luật Việt Nam hoàn toàn có quyền sử dụng các chương trình phần mềm để khống chế tại một thời điểm, một tên truy cập chỉ có một người (hoặc một số người nhất định) được sử dụng, theo đúng gói dịch vụ mà người sử dụng đã đăng ký.

3. GIỚI HẠN QUYỀN SỬ DỤNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Người sử dụng được phép truy cập và sử dụng dữ liệu văn bản tiếng Anh do Luật Việt Nam cung cấp theo đúng các điều kiện quy định tại Quy ước này.

Quyền của người sử dụng dịch vụ văn bản tiếng Anh của Luật Việt Nam bị giới hạn bởi các quy định bắt buộc dưới đây khi sử dụng:

- Không được phép sao chép, bán, cho thuê lại quyền sử dụng hoặc cung cấp tên truy cập và mật khẩu cho một bên thứ ba sử dụng lại những thông tin mà Luật Việt Nam cung cấp cho khách hàng thành viên, cũng như bất kỳ thông tin, tài liệu nào có được từ Luật Việt Nam;

- Không được phép sử dụng lại thông tin và nội dung bản dịch văn bản là lợi ích có được từ việc sử dụng dịch vụ của Luật Việt Nam để cung cấp cho bên thứ ba, hoặc sử dụng cho mục đích thương mại; hoặc đăng tải trên các phương tiện truyền thông hoặc website khác;

- Mọi trường hợp sử dụng lại thông tin, nội dung bản dịch văn bản có được từ Luật Việt Nam đăng tải trên các phương tiện truyền thông hoặc website khác phải được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty CP Truyền thông Quốc tế INCOM và phải ghi rõ bản quyền “Luật Việt Nam (LuatVietnam) - www.luatvietnam.vn”;

- Không được phép sử dụng dữ liệu bản dịch văn bản tiếng Anh cũng như các thông tin, tài liệu khác từ Luật Việt Nam để phát triển thành toàn bộ hoặc một phần của hệ thống lưu trữ dữ liệu và tra cứu thông tin khác cung cấp cho mục đích thương mại bao gồm: bán, cho thuê, cho thuê bao hoặc các cơ chế phân phối thương mại khác (bao gồm cả việc sao chép dữ liệu của Luật Việt Nam in thành sách để phân phối nội bộ hoặc bán);

- Không được phép sao chép các tiện ích cũng như sao chép các phần mềm được xây dựng và phát triển hệ thống dữ liệu và quản trị của Luật Việt Nam để sử dụng lại dưới bất kỳ hình thức nào;

- Không được phép vi phạm bản quyền logo thương hiệu và dịch vụ mà Luật Việt Nam đã đăng ký và được bảo hộ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trong trường hợp phát hiện người sử dụng vi phạm các giới hạn nêu trên, LuatVietnam sẽ được quyền ngừng cung cấp dịch vụ mà không cần báo trước. Mọi khoản phí người sử dụng đã đóng để sử dụng dịch vụ này sẽ không được hoàn trả trong trường hợp này.

4. KHUYẾN CÁO VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Trên cơ sở quy ước về việc ngay từ lần sử dụng đầu tiên đồng nghĩa với việc người sử dụng chấp thuận sử dụng dịch vụ văn bản tiếng Anh của Luật Việt Nam trên cơ sở sử dụng CHỈ những thông tin, nội dung bản dịch văn bản mà Luật Việt Nam đã thu thập được và đăng tải lên website, Nhà cung cấp không chịu trách nhiệm trước bất kỳ mất mát, hư hại, khiếu nại, nghĩa vụ pháp lý, hoặc thiệt hại nào là hậu quả từ:
(a) bất kỳ lỗi nào của trang web hoặc bất kỳ nội dung nào loại bỏ khỏi trang web và lỗi của nội dung đó, không chỉ giới hạn ở các lỗi sử dụng từ ngữ, lỗi đánh máy, lỗi chính tả, lỗi kỹ thuật, lỗi in ấn;
(b) trang web của bất kỳ bên thứ ba nào có đường dẫn trực tiếp hoặc gián tiếp từ Luật Việt Nam và nội dung những trang web đó. Các trang web ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Luật Việt Nam không chịu trách nhiệm nội dung các trang web ngoài.

Nhà cung cấp không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát, hư hỏng, khiếu nại, thiệt hại nào (dù là đặc biệt, trực tiếp, gián tiếp, bất ngờ, hay có tính nhân quả) do bất kỳ nguyên nhân nào là hậu quả của, hoặc phát sinh do liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng dịch vụ văn bản tiếng Anh của Luật Việt Nam.

Nghĩa vụ duy nhất của Nhà cung cấp đối với thiệt hại của người sử dụng chỉ giới hạn ở mức bằng đúng khoản phí mới đóng gần nhất của người sử dụng.

5. XỬ LÝ VI PHẠM

Nhà cung cấp có quyền áp dụng tất cả các biện pháp xử lý mà pháp luật cho phép đối với bất cứ vi phạm vào các quy định tại Quy ước này.

Các điều khoản và điều kiện sử dụng tại Quy ước này chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam. Bất kỳ hành vi nào phát sinh trách nhiệm, khiếu nại liên quan đến Quy ước này sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam.

6. QUY ĐỊNH KHÁC

Các điều khoản và điều kiện sử dụng quy định tại Quy ước này là một phần kết hợp chặt chẽ với tất cả các thông báo và khuyến cáo trên trang web Luật Việt Nam, tạo thành một thỏa thuận hoàn chỉnh giữa Nhà cung cấp với người sử dụng về việc truy cập và sử dụng dịch vụ Luật Việt Nam. Nếu bất kỳ quy định nào trong số những điều khoản này không hợp pháp, vô hiệu và/hoặc không thể thi hành được thì quy định đó sẽ được coi là tách biệt khỏi những điều khoản còn lại và không ảnh hưởng đến hiệu lực cũng như khả năng thi hành của các điều khoản còn lại.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

TS. Nguyễn Anh Tú

TS. Nguyễn Anh Tú

TS. Nguyễn Anh Tú

Là người công tác trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy pháp luật, tôi sử dụng LuatVietnam.vn như một công cụ hỗ trợ thường xuyên, không thể thiếu!