Phương án xử lý đất đai khi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập

Nghị định 150/2020/NĐ-CP đã đưa ra phương án xử lý đất đai khi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần tại Điều 11.

Cụ thể:

- Trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định công bố giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, phương án sử dụng đất của đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi phải được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Đơn vị sự nghiệp công lập phải xây dựng phương án sử dụng đất phù hợp với:

+ Phương án sắp xếp, xử lý nhà đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

+ Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và công bố;

+ Lĩnh vực hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công của đơn vị.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm giám sát việc sử dụng đất sau chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập. Trường hợp sau khi chuyển đổi, công ty cổ phần không còn nhu cầu sử dụng đất đúng mục đích khi chuyển đổi thì xử lý theo quy định của pháp luật về đất đai.

phuong an xu ly dat dai khi chuyen doi don vi su nghiep cong lap
Phương án xử lý đất đai khi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập (Ảnh minh họa)
 

- Về hình thức sử dụng đất của đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi:

+ Đối với diện tích đất đơn vị sự nghiệp công lập đang thực hiện thuê đất trả tiền hàng năm thì tiếp tục được thực hiện thuê đất trả tiền hàng năm;

+ Đối với diện tích đất đã được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần, đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất hoặc có thu tiền sử dụng đất, đất do đơn vị sự nghiệp công lập nhận chuyển nhượng thì đơn vị sự nghiệp công lập chuyển sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

Số tiền đơn vị sự nghiệp công lập đã nộp hoặc đã trả để thuê đất trả tiền một lần hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa hạch toán vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tính đến thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thì được xác định là khoản đã trả trước và được trừ vào tiền thuê đất mà công ty cổ phần được chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập phải trả hàng năm theo giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Nghị định có hiệu lực từ 15/02/2021.

>> Điều kiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục