Văn bản Luật Thực phẩm-Dược phẩm - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.866 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
01

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12828:2019 Nước giải khát

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2020
02

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12807:2019 Cà phê hỗn hợp hòa tan

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
03

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12710:2019 Nghêu luộc nguyên con đông lạnh

Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
04

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12614:2019 Tôm sú, tôm thẻ chân trắng đông lạnh

Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
05

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12608:2019 Sản phẩm thủy sản - Cá tra phi lê đông lạnh - Phương pháp xác định hàm lượng nước

Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
06

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12609:2019 Dầu, mỡ động thực vật và thực vật - Xác định hàm lượng các chất phenol chống oxy hóa bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
07

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12629:2019 Ngũ cốc - Xác định hàm lượng beta-D-glucan - Phương pháp enzyme

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
08

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 3-7:2019/BYT Vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật

Ban hành: 12/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2019
09

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12459:2018 Cà phê hòa tan nguyên chất

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
10

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7139:2018 ISO 13722:2017 Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Định lượng Brochthrix spp. - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2020
11

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7850:2018 ISO 22964:2017 Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Phát hiện Cronobacter spp.

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2019
12

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12222:2018 IEC 60619:1993 with amendment 1:1995 and amendment 2:2004 Thiết bị sơ chế thực phẩm hoạt động bằng điện - Phương pháp đo tính năng

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2019
13

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12363:2018 ISO 18744:2016 Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Phát hiện và đếm Cryptosporidium và Giardia trong rau tươi ăn lá và quả mọng

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2019
14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12365-1:2018 ISO 16140-1:2016 Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp - Phần 1: Thuật ngữ và định nghĩa

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2019
15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12596:2018 Quy phạm thực hành vệ sinh đối với gia vị và rau thơm khô

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12380:2018 Hạt điều thô - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12400:2018 Mật ong - Xác định hàm lượng prolin

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12461:2018 Quy phạm thực hành vệ sinh trong chế biến hạt điều

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12401:2018 Mật ong - Phân tích cảm quan

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
20

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12395:2018 Mật ong - Xác định độ dẫn điện

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
Vui lòng đợi