Văn bản Luật Thực phẩm-Dược phẩm

Có tất cả 1.369 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
01

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7905-1:2008 ISO/TS 21872-1:2007 Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi-Phương pháp phát hiện Vibrio spp. có khả năng gây bệnh đường ruột-Phần 1: Phát hiện vibrio parahaemolyticus và vibrio cholerae

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2019
02

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7871-1:2008 Hạt lúa mì và bột mì-Hàm lượng gluten-Phần 1: Xác định gluten ướt bằng phương pháp thủ công

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2018
03

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5374:2008 Hạt có dầu, dầu và mỡ thực vật-Tên gọi

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2018
04

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 22005:2008 Xác định nguồn gốc trong chuỗi thực phẩm và thức ăn chăn nuôi-Nguyên tắc chung và yêu cầu cơ bản đối với việc thiết kế và thực hiện hệ thống

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2019
05

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7036:2008 Hạt tiêu đen (Piper Nigrum L.)-Quy định kỹ thuật

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2018
06

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7857-3:2008 ISO 6322-3:1989 Bảo quản ngũ cốc và đậu đỗ-Phần 3: Kiểm soát sự xâm nhập của dịch hại

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
07

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7857-1:2008 ISO 6322-1:1996 Bảo quản ngũ cốc và đậu đỗ-Phần 1: Khuyến nghị chung về bảo quản ngũ cốc

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
08

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9026:2011 ISO 27971:2008 Ngũ cốc và sản phẩm ngũ cốc-Lúa mỳ (Triticum aestivum L.)-Xác định đặc tính lưu biến của khối bột nhào có độ ẩm ổn định từ bột mỳ thử nghiệm hoặc bột mỳ thương phẩm bằng máy Alveograph và phương pháp nghiền thử nghiệm

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
09

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5140:2008 Bộ phận hàng hóa áp dụng giới hạn dư lượng tối đa và được dùng để phân tích

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
10

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7975:2008 Chè thảo mộc túi lọc

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
11

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7848-3:2008 ISO 5530-3:1988 Bột mỳ-Đặc tính vật lý của khối bột nhào-Phần 3: Xác định đặc tính hút nước và đặc tính lưu biến bằng valorigraph

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
12

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5267-1:2008 Mật ong-Phần 1: Sản phẩm đã chế biến và sử dụng trực tiếp

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
13

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7902:2008 ISO 15213:2003 Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi-Phương pháp định lượng vi khuẩn khử sulfit phát triển trong điều kiện kỵ khí

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2019
14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/TS 22004:2008 ISO/TS 22004:2005 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm-Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 22000:2007

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2018
15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7731:2008 EN 14573:2004 Sản phẩm thực phẩm-Xác định 3-Monoclopropan-1,2-diol bằng sắc ký khí/phổ khối (GC/MS)

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2018
16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7929:2008 EN 14083:2003 Thực phẩm-Xác định các nguyên tố vết-Xác định chì, cadimi, crom, molypden bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử dùng lò graphit (GFAAS) sau khi phân huỷ bằng áp lực

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2018
17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7928:2008 Thực phẩm-Xác định tổng số vi sinh vật hiếu khí bằng phương pháp gel pectin

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2018
18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7927:2008 Thực phẩm-Phát hiện và định lượng Staphylococcus aureus bằng phương pháp tính số có xác suất lớn nhất

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2018
19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6030:2008 ISO 4718:2004 Tinh dầu cỏ chanh [Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steudel) J.F. Watson]

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2018
20

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6031:2008 ISO 3519:2005 Tinh dầu chanh chưng cất, loài Mê hi cô-[Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle]

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2018
Vui lòng đợi