Văn bản Luật Thực phẩm-Dược phẩm

Có tất cả 1.454 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
21

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12355:2018 ASEAN STAN 17:2010 Mít quả tươi

Ban hành: 19/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2019
22

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12360:2018 ASEAN STAN 27:2012 Bí đỏ quả tươi

Ban hành: 19/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2019
23

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12346:2018 EN 16802:2016 Thực phẩm - Xác định các nguyên tố và các hợp chất hóa học của chúng - Xác định asen vô cơ trong thực phẩm có nguồn gốc thực vật và động vật biển bằng HPLC-ICP-MS trao đổi anion

Ban hành: 19/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2019
24

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8276:2018 EN 12822:2014 Thực phẩm - Xác định vitamin E bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao - Định lượng α-, β-, γ- và δ- tocopherol

Ban hành: 19/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2019
25

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12354:2018 ASEAN STAN 9:2008 Quýt quả tươi

Ban hành: 19/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2019
26

Quy chuẩn Quốc gia QCVN 02-30:2018/BNNPTNT Chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản-Yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm

Ban hành: 01/10/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2018
27

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-186:2017/BNNPTNT Sữa tươi nguyên liệu

Ban hành: 29/12/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
28

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT Các sản phẩm dạng sữa lỏng

Ban hành: 22/03/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
29

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7905-1:2008 ISO/TS 21872-1:2007 Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi-Phương pháp phát hiện Vibrio spp. có khả năng gây bệnh đường ruột-Phần 1: Phát hiện vibrio parahaemolyticus và vibrio cholerae

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2019
30

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7871-1:2008 Hạt lúa mì và bột mì-Hàm lượng gluten-Phần 1: Xác định gluten ướt bằng phương pháp thủ công

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2018
31

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5374:2008 Hạt có dầu, dầu và mỡ thực vật-Tên gọi

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2018
32

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 22005:2008 Xác định nguồn gốc trong chuỗi thực phẩm và thức ăn chăn nuôi-Nguyên tắc chung và yêu cầu cơ bản đối với việc thiết kế và thực hiện hệ thống

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2019
33

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7036:2008 Hạt tiêu đen (Piper Nigrum L.)-Quy định kỹ thuật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2018
34

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7857-3:2008 ISO 6322-3:1989 Bảo quản ngũ cốc và đậu đỗ-Phần 3: Kiểm soát sự xâm nhập của dịch hại

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
35

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7857-1:2008 ISO 6322-1:1996 Bảo quản ngũ cốc và đậu đỗ-Phần 1: Khuyến nghị chung về bảo quản ngũ cốc

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
36

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9026:2011 ISO 27971:2008 Ngũ cốc và sản phẩm ngũ cốc-Lúa mỳ (Triticum aestivum L.)-Xác định đặc tính lưu biến của khối bột nhào có độ ẩm ổn định từ bột mỳ thử nghiệm hoặc bột mỳ thương phẩm bằng máy Alveograph và phương pháp nghiền thử nghiệm

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
37

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5140:2008 Bộ phận hàng hóa áp dụng giới hạn dư lượng tối đa và được dùng để phân tích

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
38

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7975:2008 Chè thảo mộc túi lọc

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
39

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7848-3:2008 ISO 5530-3:1988 Bột mỳ-Đặc tính vật lý của khối bột nhào-Phần 3: Xác định đặc tính hút nước và đặc tính lưu biến bằng valorigraph

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
40

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5267-1:2008 Mật ong-Phần 1: Sản phẩm đã chế biến và sử dụng trực tiếp

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
Vui lòng đợi