Văn bản Luật Thực phẩm-Dược phẩm - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.878 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
21

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7850:2018 ISO 22964:2017 Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Phát hiện Cronobacter spp.

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2019
22

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12222:2018 IEC 60619:1993 with amendment 1:1995 and amendment 2:2004 Thiết bị sơ chế thực phẩm hoạt động bằng điện - Phương pháp đo tính năng

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2019
23

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12363:2018 ISO 18744:2016 Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Phát hiện và đếm Cryptosporidium và Giardia trong rau tươi ăn lá và quả mọng

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2019
24

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12365-1:2018 ISO 16140-1:2016 Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp - Phần 1: Thuật ngữ và định nghĩa

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2019
25

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12596:2018 Quy phạm thực hành vệ sinh đối với gia vị và rau thơm khô

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
26

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12380:2018 Hạt điều thô - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
27

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12400:2018 Mật ong - Xác định hàm lượng prolin

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
28

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12461:2018 Quy phạm thực hành vệ sinh trong chế biến hạt điều

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
29

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12401:2018 Mật ong - Phân tích cảm quan

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
30

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12395:2018 Mật ong - Xác định độ dẫn điện

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
31

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12391:2018 ISO 16779:2015 Phân tích cảm quan - Đánh giá (xác định và xác nhận) thời hạn sử dụng thực phẩm

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
32

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12359:2018 ASEAN STAN 26:2012 Cà quả tươi

Ban hành: 19/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2019
33

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12348:2018 Thực phẩm đã axit hóa - Xác định pH

Ban hành: 19/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2019
34

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12349:2018 EN 14164:2014 Thực phẩm - Xác định vitamin B6 bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao

Ban hành: 19/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2019
35

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12358:2018 ASEAN STAN 39:2014 Me ngọt quả tươi

Ban hành: 19/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2020
36

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12355:2018 ASEAN STAN 17:2010 Mít quả tươi

Ban hành: 19/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2019
37

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12360:2018 ASEAN STAN 27:2012 Bí đỏ quả tươi

Ban hành: 19/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2019
38

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12354:2018 ASEAN STAN 9:2008 Quýt quả tươi

Ban hành: 19/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2019
39

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12346:2018 EN 16802:2016 Thực phẩm - Xác định các nguyên tố và các hợp chất hóa học của chúng - Xác định asen vô cơ trong thực phẩm có nguồn gốc thực vật và động vật biển bằng HPLC-ICP-MS trao đổi anion

Ban hành: 19/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2019
40

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8276:2018 EN 12822:2014 Thực phẩm - Xác định vitamin E bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao - Định lượng α-, β-, γ- và δ- tocopherol

Ban hành: 19/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2019
Vui lòng đợi