Danh mục

Văn bản Luật Thực phẩm-Dược phẩm - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.720 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
21

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-30:2020/BYT Phụ gia thực phẩm Alitam

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
22

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-24:2020/BYT Phụ gia thực phẩm Calci cyclamat

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
23

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12942:2020 Thịt và sản phẩm thịt - Xác định Protein đậu nành trong sản phẩm thịt - Phương pháp hấp thụ Miễn dịch liên kết Enzym

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
24

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12943:2020 Thịt và sản phẩm thịt - Xác định dư lượng CLOPIDOL trong thịt gà - Phương pháp sắc ký lỏng

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
25

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12938:2020 Đường và sản phẩm đường - Xác định hàm lượng sacarose trong nước mía, mật rỉ và sản phẩm đường bằng sắc ký khí

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2022
26

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12939:2020 Đường và sản phẩm đường - Xác định hàm lượng tro sulfat trong đường thô bằng quy trình sulfat hóa

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2022
27

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13122:2020 Chuối sấy

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2022
28

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13121:2020 CXS 41-1981 Đậu Hà Lan đông lạnh nhanh

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2022
29

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12828:2019 Nước giải khát

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2020
30

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12807:2019 Cà phê hỗn hợp hòa tan

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
31

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12710:2019 Nghêu luộc nguyên con đông lạnh

Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
32

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12614:2019 Tôm sú, tôm thẻ chân trắng đông lạnh

Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
33

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12608:2019 Sản phẩm thủy sản - Cá tra phi lê đông lạnh - Phương pháp xác định hàm lượng nước

Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
34

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12609:2019 Dầu, mỡ động thực vật và thực vật - Xác định hàm lượng các chất phenol chống oxy hóa bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
35

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12629:2019 Ngũ cốc - Xác định hàm lượng beta-D-glucan - Phương pháp enzyme

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
36

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 3-7:2019/BYT Vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật

Ban hành: 12/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2019
37

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12658:2019 Thực phẩm - Phát hiện nhanh Salmonella sử dụng bộ Petrifilm™3M™ Salmonella express

Ban hành: 01/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2022
38

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12659:2019 Thực phẩm - Định lượng nhanh tổng số vi khuẩn hiếu khí sử dụng đĩa đếm Petrifilm™3M™

Ban hành: 01/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2022
39

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12655:2019 Thực phẩm - Định lượng nhanh Staphylococcus aureus trong sản phẩm sữa sử dụng đĩa đếm Petrifilm™3M™

Ban hành: 01/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2022
40

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12654:2019 Thực phẩm - Định lượng nhanh Staphylococcus aureus sử dụng đĩa đếm Petrifilm™3M™

Ban hành: 01/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2022
Vui lòng đợi