Mẫu Giấy đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2024

Mẫu văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân hiện nay được ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC. Dưới đây là chi tiết mẫu Giấy đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân

Mẫu Giấy đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày...tháng...năm 2023

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (1)

Kính gửi:(1)..............................

[01] Tên người nộp thuế:………….

[02] Mã số thuế: (3)………..

[03] Địa chỉ: …………..

[03a] Phường/xã .............[03b] Quận/huyện:………….

[03c] Tỉnh/thành phố:………..

[04] Điện thoại: …………… [05] Fax: ………...… [06] E-mail: ………

Đề nghị được giảm thuế thu nhập cá nhân với lý do và số tiền giảm thuế thu nhập cá nhân cụ thể như sau:

1. Lý do đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân: (3)

…………

2. Xác định số thuế được giảm:………….

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Tên khoản thuế thu nhập cá nhân được giảm

Kỳ tính thuế/Khoảng thời gian đề nghị giảm (1)

Số tiền đề nghị giảm (1)

Số tiền đã nộp (nếu có)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

....

.........

Cộng

3. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao) (1)

(1) …………......

(2) .........................

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

1. Văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (như UBND xã, phường, thị trấn,…).

2. Điền tên cơ quan quản lý thuế trực tiếp (Căn cứ tại điểm b khoản 2 Điều 81 Luật Quản lý thuế 2019).

3. Ghi đầy đủ mã số thuế của người nộp thuế đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân.

4. Ghi rõ loại khoản thu đề nghị giảm; căn cứ pháp lý và căn cứ thực tế để đề nghị giảm thuế: thuộc đối tượng, trường hợp được giảm nào, lý do cụ thể như: thiên tai, địch họa, tai nạn bất ngờ (ghi cụ thuể số tài sản bị thiệt hại, số lỗ)...

5. Ví dụ: Trường hợp đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân cho quý I/2023 thì điền "quý I/2023”.

6. Xác định số thuế thu nhập cá nhân đề nghị giảm đối với từng trường hợp như sau:

- Trường hợp số thuế phải nộp trong năm tính thuế lớn hơn mức độ thiệt hại thì số thuế giảm bằng mức độ thiệt hại.

- Trường hợp số thuế phải nộp trong năm tính thuế nhỏ hơn mức độ thiệt hại thì số thuế giảm bằng số thuế phải nộp.

(Căn cứ tại điểm d khoản 1 Điều 4 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

7. Xem chi tiết các tài liệu gửi kèm với mẫu đơn xin giảm thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với từng trường hợp giảm thuế thu nhập tại Điều 54 Thông tư 80/2021/TT-BTC.


Mẫu Giấy đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2023

Hướng dẫn hồ sơ xin giảm thuế thu nhập cá nhân

Theo điểm b khoản 1 Điều 52 và Điều 54 Thông tư 80/2021/TT-BTC, các trường hợp ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì người nộp thuế được giảm thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể:

STT

Trường hợp giảm thuế

Hồ sơ cần chuẩn bị

Người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn

- Văn bản đề nghị theo mẫu trên

- Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của cơ quan có thẩm quyền và có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn theo mẫu số 02/MGTH ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC.

- Biên bản giám định (chứng thư giám định) về mức độ thiệt hại (trường hợp thiệt hại về hàng hoá).

- Trường hợp thiệt hại về đất đai, hoa màu thì cơ quan tài chính có trách nhiệm xác định.

- Giấy tờ xác định việc bồi thường của cơ quan bảo hiểm hoặc thỏa thuận bồi thường của người gây hỏa hoạn (nếu có).

- Các chứng từ chi liên quan trực tiếp đến việc khắc phục thiên tai, hỏa hoạn.

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC (nếu người nộp thuế đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công).

2

Người nộp thuế gặp khó khăn do bị tai nạn

- Văn bản đề nghị theo mẫu trên

- Văn bản hoặc biên bản xác nhận tai nạn (có xác nhận của cơ quan công an hoặc xác nhận mức độ thương tật của cơ quan y tế).

- Giấy tờ xác định việc bồi thường của cơ quan bảo hiểm hoặc thỏa thuận bồi thường của người gây tai nạn (nếu có).

- Các chứng từ chi liên quan trực tiếp đến việc khắc phục tai nạn.

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC (nếu người nộp thuế đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công).

3

Người nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo

- Văn bản đề nghị theo mẫu trên

- Bản sao hồ sơ bệnh án hoặc bản tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc sổ khám bệnh theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

- Các chứng từ chứng minh chi phí khám chữa bệnh do cơ quan y tế cấp; hoặc hóa đơn mua thuốc chữa bệnh kèm theo đơn thuốc của bác sỹ.

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC (nếu người nộp thuế đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công).

Trên đây là chi tiết mẫu Giấy đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2023. Mọi vấn đề còn vướng mắc vui lòng liên hệ 19006192 để được LuatVietnam hỗ trợ, giải đáp cụ thê.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Khi có khúc mắc trong về thuế, doanh nghiệp có thể gửi Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế quản lý để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Mời bạn đọc tải ngay mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế được nhiều người sử dụng nhất tại bài viết này.

Mẫu Sơ yếu lý lịch cho cán bộ công chức theo Thông tư 06/2023/TT-BNV

Mẫu Sơ yếu lý lịch cho cán bộ công chức theo Thông tư 06/2023/TT-BNV

Mẫu Sơ yếu lý lịch cho cán bộ công chức theo Thông tư 06/2023/TT-BNV

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 06/2023/TT-BNV về quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Nhà nước. Trong đó, ban hành mẫu Sơ yếu lý lịch cán bộ công chức mới áp dụng từ 05/05/2023.