Danh mục

Văn bản Luật Thực phẩm-Dược phẩm - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.932 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
41

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7050:2020 Thịt chế biến không qua xử lý nhiệt

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2022
42

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7049:2020 Thịt chế biến đã qua xử lý nhiệt

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2022
43

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7048:2020 Thịt hộp

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2022
44

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7273:2020 Đường và sản phẩm đường – Xác định hàm lượng chất không tan trong nước của đường trắng bằng phương pháp lọc màng

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2022
45

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 168:2020 Dưa chuột dầm

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2022
46

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13142-4:2020 ISO 34101-4:2019 Cacao được sản xuất bền vững và có thể truy xuất nguồn gốc - Phần 4: Yêu cầu đối với các chương trình chứng nhận

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2022
47

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13142-3:2020 ISO 34101-3:2019 Cacao được sản xuất bền vững và có thể truy xuất nguồn gốc - Phần 3: Yêu cầu về truy xuất nguồn gốc

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2022
48

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13167:2020 Truy xuất nguồn gốc - Các tiêu chí đánh giá hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2022
49

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13166-1:2020 Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm - Phần 1: Yêu cầu chung

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2022
50

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13166-3:2020 Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm - Phần 3: Thịt cừu

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2022
51

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13166-4:2020 Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm - Phần 4: Thịt lợn

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2022
52

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13166-5:2020 Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm - Phần 5: Thịt gia cầm

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2022
53

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13122:2020 Chuối sấy

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2022
54

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13121:2020 CXS 41-1981 Đậu Hà Lan đông lạnh nhanh

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2022
55

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7267:2020 CXS 165-1989, Revised in 2017 Khối cá philê, thịt cá xay và hỗn hợp cá philê với thịt cá xay đông lạnh nhanh

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2022
56

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6392:2020 CXS 166-1989, Revised in 2017 Cá xay chế biến hình que, cá miếng và cá philê tẩm bột xù hoặc bột nhão đông lạnh nhanh

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2022
57

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13237:2020 Thực phẩm – Định lượng nhanh tổng vi sinh vật hiếu khí ưa ấm – Phương pháp sử dụng bộ đếm TEMPO AC

Ban hành: 29/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2022
58

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13236:2020 Thực phẩm – Định lượng nhanh Escherichia coli – Phương pháp sử dụng bộ đếm TEMPO EC

Ban hành: 29/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2022
59

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7521:2020 ISO 2292:2017 Hạt cacao - Lấy mẫu

Ban hành: 09/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2022
60

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13158-4:2020 Thực phẩm - Phát hiện chất gây dị ứng trong thực phẩm bằng phương pháp sinh học phân tử - Phần 4: Hạt lạc (Arachis hypogaea) - Phát hiện trình tự ADN đặc hiệu trong sôcôla bằng phương pháp real-time PCR

Ban hành: 09/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2022
Vui lòng đợi