Văn bản Luật Thực phẩm-Dược phẩm

Có tất cả 1.454 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
41

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7902:2008 ISO 15213:2003 Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi-Phương pháp định lượng vi khuẩn khử sulfit phát triển trong điều kiện kỵ khí

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2019
42

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7731:2008 EN 14573:2004 Sản phẩm thực phẩm-Xác định 3-Monoclopropan-1,2-diol bằng sắc ký khí/phổ khối (GC/MS)

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2018
43

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7929:2008 EN 14083:2003 Thực phẩm-Xác định các nguyên tố vết-Xác định chì, cadimi, crom, molypden bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử dùng lò graphit (GFAAS) sau khi phân huỷ bằng áp lực

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2018
44

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7928:2008 Thực phẩm-Xác định tổng số vi sinh vật hiếu khí bằng phương pháp gel pectin

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2018
45

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7927:2008 Thực phẩm-Phát hiện và định lượng Staphylococcus aureus bằng phương pháp tính số có xác suất lớn nhất

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2018
46

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6030:2008 ISO 4718:2004 Tinh dầu cỏ chanh [Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steudel) J.F. Watson]

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2018
47

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6031:2008 ISO 3519:2005 Tinh dầu chanh chưng cất, loài Mê hi cô-[Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle]

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2018
48

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6028-3:2008 ISO 3033-3:2005 Tinh dầu bạc hà-Phần 3: Tinh dầu chưng cất lại, loài Ấn Độ (Mentha Spicata L.)

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2018
49

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6028-4:2008 ISO 3033-4:2005 Tinh dầu bạc hà-Phần 4: Giống Xcốt-len (Mentha x gracilis Sole)

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2018
50

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6028-1:2008 ISO 3033-1:2005 Tinh dầu bạc hà-Phần 1: Loài nguyên sản (Mentha spicata L.)

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2018
51

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7852:2008 Thực phẩm-Đếm nấm men và nấm mốc bằng phương pháp màng khô có thể hoàn nước (phương pháp Petrifilm TM))

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2018
52

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12382:2018 Thực phẩm - Xác định hàm lượng tinh bột và sản phẩm phân hủy bằng enzym của tinh bột - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2019
53

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7413:2018 ASTM F 1356:2016 Hướng dẫn chiếu xạ thịt gia súc và gia cầm tươi, đông lạnh hoặc chế biến để kiểm soát các vi sinh vật gây bệnh và các vi sinh vật khá

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2019
54

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12385:2018 Thực phẩm - Xác định hàm lượng cholesterol - Phương pháp sắc ký khí

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2019
55

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12381:2018 EN 16155:2012 Thực phẩm - Xác định hàm lượng sucralose - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2019
56

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6117:2018 ISO 6883:2017 Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định khối lượng quy ước trên thể tích (khối lượng của một lít trong không khí)

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2019
57

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6120:2007 ISO 662:1998 Dầu mỡ động thực vật - Xác định độ ẩm và hàm lượng chất bay hơi

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2019
58

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7088:2008 CAC/GL 2-2003 Hướng dấn ghi nhãn dinh dưỡng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2018
59

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6332:2010 GS 2/1/3-15:2005 Đường-Xác định hao hụt khối lượng khi sấy

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2018
60

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8465:2010 GS 2/3-1:1994 Đường-Phương pháp Braunschweig để xác định độ phân cực của đường trắng bằng phép đo phân cực

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2018
Vui lòng đợi