Công văn 316/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tiền lương của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 316/TTg-KTTH

Công văn 316/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tiền lương của Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:316/TTg-KTTHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành:03/03/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Lao động-Tiền lương
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 316/TTg-KTTH
V/v cơ chế tiền lương của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (Tờ trình số 101/TTr-HĐQL ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Công văn số 215/NHPT-TCCB ngày 23 tháng 01 năm 2015), ý kiến của các Bộ: Tư pháp (Công văn số 5154/BTP-PLDSKT ngày 19 tháng 12 năm 2014), Lao động - Thương binh và Xã hội (Công văn số 4815/LĐTBXH-LĐTL ngày 17 tháng 12 năm 2014), Nội vụ (Công văn số 5416/BNV-TL ngày 17 tháng 12 năm 2014), Tài chính (Công văn số 635/BTC-TCNH ngày 16 tháng 01 năm 2015) về cơ chế tiền lương của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (Ngân hàng), Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Cơ chế tiền lương đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong giai đoạn thực hiện tái cơ cấu Ngân hàng (2013 - 2015) như sau:

a) Tiền lương của người lao động được xác định trên cơ sở tiền lương bình quân thực hiện năm 2012 (đã được kiểm toán).

b) Tiền lương của viên chức quản Ngân hàng được thực hiện theo quy định tại Phụ lục số II ban hành kèm theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

c) Tiền lương của giai đoạn này được tính vào chi phí của Ngân hàng. Trường hợp chênh lệch thu nhỏ hơn chi, Ngân hàng được chuyển lỗ sang các năm tiếp theo để bù đắp.

2. Giao Hội đồng quản lý Ngân hàng phê duyệt quỹ tiền lương của người lao động sau khi có ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính; xây dựng quy chế phân phối, chi tr tiền lương gắn với vị trí, hiệu quả công việc, đảm bảo công khai, minh bạch.

3. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính:

a) Tiếp nhận báo cáo của Hội đồng quản lý Ngân hàng về quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động, lợi nhuận (nếu có) trong giai đoạn thực hiện tái cơ cấu để kiểm tra, giám sát; tiếp nhận và phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng đối với viên chức quản lý.

b) Hướng dẫn Ngân hàng xây dựng cơ chế tiền lương phù hợp với đặc thù hoạt động của Ngân hàng và thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thực hiện từ năm 2016 trở đi.

c) Định kỳ hàng năm kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách lao động, tiền lương của Ngân hàng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg;
- Các Bộ: KHĐT, TP, NV;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP
, các Vụ: TKBT, KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, KTTH(3). 29

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi