Tra cứu Công văn về Thông tin-Truyền thông

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Công văn 2293/BTTTT-CTS của Bộ Thông tin và Truyền thông tạm dừng việc ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 15/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

02

Công văn 2085/BTTTT-CTS của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc điều chỉnh thời điểm ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 28/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2019

03

Công văn 10045/QLD-PCTTR của Cục Quản lý Dược về việc hướng dẫn việc triển khai kết nối liên thông dữ liệu với hệ thống "Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia"

Ban hành: 24/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2019

04

Công văn 1960/BTTTT-CTS của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 20/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

05

Công văn 1961/BTTTT-CTS của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại 11 tỉnh Nhóm III

Ban hành: 20/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

06

Công văn 1879/BTTTT-TTCS của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc khuyến nghị danh mục thiết bị cơ bản và yêu cầu kỹ thuật của đài truyền thanh cơ sở ứng dụng Công nghệ thông tin - viễn thông

Ban hành: 13/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

07

Công văn 1802/BTTTT-CBC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thông tin, tuyên truyền Tháng hành động phòng, chống ma túy

Ban hành: 07/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2019

08

Công văn 3630/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Đề án "Phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020"

Ban hành: 03/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2019

09

Công văn 330/CNTT-PM của Trung tâm Công nghệ thông tin về việc triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan bảo hiểm xã hội

Ban hành: 03/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2019

10

Công văn 104/CNTT-THDL của Cục Công nghệ thông tin về nguy cơ bị lây nhiễm mã độc qua lỗ hổng trên phần mềm Winrar chưa cập nhật

Ban hành: 22/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2019

11

Công văn 2252/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về tình hình triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

Ban hành: 21/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2019

12

Thông báo 92/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia

Ban hành: 12/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2019

13

Kế hoạch 227/KH-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế năm 2019

Ban hành: 07/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2019

14

Công văn 876/QLD-DK của Cục Quản lý Dược về việc thông báo triển khai thí điểm công cụ công bố nguyên liệu làm thuốc bằng hình thức trực tuyến

Ban hành: 24/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2019

15

Công văn 840/CNTT-CSHT của Cục Công nghệ thông tin về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin trong dịp Tết Dương lịch và Tết Kỷ Hợi 2019

Ban hành: 26/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2019

16

Thông báo 382/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình hoạt động và định hướng phát triển ngành thông tin và truyền thông trong thời gian tới

Ban hành: 01/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2018

17

Thông báo 379/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban tại Phiên họp thứ nhất Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Ban hành: 27/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2018

18

Công văn 9044/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Quyết định 898/QĐ-TTg ngày 27/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 20/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2018

19

Công văn 1318/CNTT-PTUD của Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan về việc nâng cấp chức năng kiểm tra tờ khai qua khu vực giám sát trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan

Ban hành: 12/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2018

20

Công văn 6377/BKHĐT-TCTK của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong hệ thống thống kê Nhà nước

Ban hành: 12/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2018