Tra cứu Công văn về Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 658 văn bản: Thông tin-Truyền thông
01

Thông báo 246/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với Đài Tiếng nói Việt Nam về tình hình hoạt động và định hướng phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam trong giai đoạn mới

Ban hành: 14/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2021
02

Thông báo 242/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Ban hành: 13/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2021
03

Công văn 3493/BTTTT-CVT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phủ sóng di động tại các địa phương đang giãn cách theo Chỉ thị 16 để phục vụ giảng dạy và học tập trực tuyến của Ngành giáo dục

Ban hành: 10/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
04

Công văn 9350/BGTVT-KCHT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phòng chống ảnh hưởng của đường dây 500 kV đến hệ thống thông tin tín hiệu tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 09/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
05

Công văn 3455/BTTTT-CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ thông tin - truyền thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

Ban hành: 07/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2021
06

Công văn 6235/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng và triển khai Chương trình "sóng và máy tính cho em"

Ban hành: 07/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2021
07

Công văn 9219/BGTVT-VP của Bộ Giao thông Vận tải về việc báo cáo công tác truyền thông và cung cấp danh sách người phát ngôn, cán bộ phụ trách công tác truyền thông của cơ quan, đơn vị

Ban hành: 06/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2021
08

Kế hoạch 04/KH-TBTT của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về kế hoạch truyền thông chống dịch COVID-19 "Thích ứng an toàn để trở lại cuộc sống "bình thường mới"" (từ ngày 07/9 đến ngày 14/9/2021)

Ban hành: 06/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2021
09

Công văn 3406/BTTTT-CATTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021

Ban hành: 02/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
10

Công văn 1106/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Đề án theo Quyết định 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2021
11

Công văn 3319/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đẩy mạnh triển khai, cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021

Ban hành: 27/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2021
12

Công văn 8738/BGTVT-TTCNTT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tích hợp nền tảng thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Ban hành: 23/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2021
13

Công văn 5963/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc tăng cường quản lý tài khoản phần mềm cấp mã QR cho phương tiện vận chuyển hàng hóa liên quan đến các vùng thực hiện Chỉ thị 16

Ban hành: 22/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2021
14

Công văn 5893/TCĐBVN-VT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc yêu cầu kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý hiện tượng “cò mồi luồng xanh” theo phản ánh của cơ quan báo chí

Ban hành: 18/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
15

Công văn 8013/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc bố trí nhân sự phụ trách nhiệm vụ chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị

Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2021
16

Công văn 925/KCB-QLCL&CĐT của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về phối hợp tiếp nhận hỗ trợ triển khai lắp đặt, kết nối trung tâm hội chẩn, tư vấn, khám chữa bệnh từ xa

Ban hành: 04/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2021
17

Công văn 6289/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc chủ động công bố thông tin dịch bệnh Covid-19 trên phương tiện truyền thông đại chúng

Ban hành: 04/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
18

Công văn 135/CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai cổng thông tin tiếp nhận ý kiến nhân dân về công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 03/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
19

Công văn 7831/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về hồ sơ sáp nhập một số tổ chức thuộc Tạp chí Giao thông Vận tải

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
20

Hướng dẫn 18-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền bảo vệ môi trường góp phần phát triển bền vững đất nước

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2021
Vui lòng đợi