Tra cứu Công văn về Thông tin-Truyền thông

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 778 văn bản: Thông tin-Truyền thông
01

Công văn 472/CP-KGVX của Chính phủ về việc đính chính Nghị định 71/2022/NĐ-CP

02

Công văn 5768/BTTTT-TTĐN của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ

03

Công văn 5740/BTTTT-TTĐN của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2023

04

Công văn 6615/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc hưởng ứng Tuần lễ truyền thông phòng, chống kháng thuốc 2022

05

Công văn 3371/BHXH-TT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tháng cuối năm

06

Hướng dẫn 75-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027

07

Công văn 5406/BTTTT-CĐSQG của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023

08

Công văn 7213/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dữ liệu mở của cơ quan Nhà nước ưu tiên triển khai

09

Công văn 5253/BTTTT-CĐSQG của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc áp dụng đơn giá, định mức hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin

10

Công văn 1649/CATTT-NCSC Cục An toàn thông tin về việc hướng dẫn kiểm tra an toàn thông tin đối với các lỗ hổng bảo mật phổ biến trên ứng dụng

11

Công văn 7048/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thông tin, báo chí và dư luận liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành

12

Công văn 7262/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc nghiên cứu ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử trong một số hoạt động ngân hàng

13

Kế hoạch 4035/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch”

14

Công văn 1547/CATTT-NCSC của Cục An toàn thông tin về lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng nghiêm trọng trong FortiOS và FortiProxy

15

Công văn 4946/BTTTT-CĐSQG của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn triển khai Nghị định 42/2022/NĐ-CP

16

Công văn 4878/BTTTT-CÐSQG của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phổ cập bộ nhận diện Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10

17

Kế hoạch 2746/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hành động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022

18

Công văn 4644/BTTTT-CĐSQG của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Quyết định 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia

19

Công văn 2482/BHXH-TT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn đẩy mạnh truyền thông kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 96/NQ-BCS

20

Công văn 5926/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị định 47/2020/NĐ-CP