Tra cứu Công văn về Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 561 văn bản: Thông tin-Truyền thông
01

Công văn 378/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý thông tin báo nêu về nhập khẩu và kinh doanh cá tầm

Ban hành: 16/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2021
02

Công văn 5187/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện các chỉ tiêu tại Nghị quyết 17/NQ-CP

Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2021
03

Kế hoạch 4217/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về công tác thông tin, truyền thông năm 2021

Ban hành: 29/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2021
04

Công văn 5042/BTTT-CTS của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại 15 tỉnh Nhóm IV

Ban hành: 21/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2020
05

Công văn 10604/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý thông tin báo nêu về tự ý thay đổi kết cấu xe ô tô

Ban hành: 18/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2020
06

Công văn 4210/GDĐT-TTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn tổ chức, xây dựng, vận hành trang thông tin điện tử và hệ thống thư điện tử của đơn vị giáo dục

Ban hành: 16/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2020
07

Công văn 10475/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu thông tin Trang điện tử Financial Review nêu

Ban hành: 15/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2020
08

Công văn 10433/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phản ánh về giá tiền thuê đất trong các khu công nghiệp

Ban hành: 14/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2020
09

Công văn 5270/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc phát ngôn báo chí

Ban hành: 11/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2020
10

Công văn 3932/BHXH-CNTT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về cung cấp thông tin khảo sát kết nối, chia sẻ, khai thác và trách nhiệm của các bên liên quan đối với cơ sở dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Ban hành: 11/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2020
11

Công văn 10356/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý thông tin báo nêu

Ban hành: 10/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2020
12

Công văn 10362/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 10/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2020
13

Hướng dẫn 165-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021

Ban hành: 09/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2020
14

Công văn 6999/BTNMT-ĐĐBĐVN của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia để tạo dữ liệu khung cho hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch

Ban hành: 07/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2020
15

Công văn 9190/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu, xử lý thông tin Đài truyền hình Việt Nam (VTV) nêu

Ban hành: 03/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2020
16

Công văn 9191/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu, xử lý thông tin Hãng Reuters nêu

Ban hành: 03/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2020
17

Công văn 4218/BTTTT-CATTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2020

Ban hành: 29/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2020
18

Kế hoạch 3806/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020 - 2025

Ban hành: 16/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2020
19

Công văn 4003/BGDĐT-CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2020 - 2021

Ban hành: 07/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2020
20

Công văn 8305/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý tình trạng mạng xã hội tràn lan video có nội dung nhảm nhí, giật gân nhằm kiếm tiền

Ban hành: 05/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2020
Vui lòng đợi