Tra cứu Công văn về Thông tin-Truyền thông

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 829 văn bản: Thông tin-Truyền thông
01

Công văn 822/TTCS-TTTQ của Cục Thông tin cơ sở hướng dẫn triển khai công tác thông tin, tuyên truyền trong dịp Tết Trung thu năm 2023

02

Công văn 4771/BGDĐT-CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học 2023 - 2024

03

Công văn 3909/TCT-CNTT của Tổng cục Thuế về việc tiếp tục triển khai công tác bảo đảm an toàn, anh ninh mạng

04

Kế hoạch 9500/KH-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải tổ chức Giải “Báo chí viết về ngành Giao thông Vận tải lần thứ V” năm 2023 - 2024

05

Công văn 5295/BYT-K2ĐT của Bộ Y tế về việc đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 tại các cơ quan, đơn vị trong ngành y tế

06

Công văn 293/BCY-CTSBMTT của Ban Cơ yếu Chính phủ về việc cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ sử dụng giải pháp ký số tập trung

07

Công văn 1500/CATTT-NCSC của Cục An toàn thông tin về lỗ hổng an toàn thông tin ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 08/2023

08

Công văn 3355/BTTTT-CBC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường điều kiện hoạt động cho cơ quan báo chí trực thuộc

09

Công văn 3272/BTTTT-CĐSQG của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đôn đốc triển khai Năm dữ liệu số quốc gia

10

Công văn 951/QLD-MP của Cục Quản lý Dược về khắc phục phần mềm hệ thống cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

11

Công văn 3179/BTTTT-CĐSGQ của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp thực hiện tôn vinh dịch vụ công trực tuyến xuất sắc

12

Công văn 3179/BTTTT-CĐSQG của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp thực hiện tôn vinh dịch vụ công trực tuyến xuất sắc

13

Công văn 4165/BNV-TTTT của Bộ Nội vụ triển khai cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước

14

Công văn 3109/BTTTT-CĐSQG của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến

15

Thông báo 299/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ

16

Công văn 8230/QLD-VP của Cục Quản lý Dược về việc cung cấp báo giá thuê dịch vụ công nghệ thông tin triển khai các dịch vụ công trực tuyến của Cục Quản lý Dược

17

Công văn 8231/QLD-VP của Cục Quản lý Dược về việc cung cấp báo giá tư vấn giám sát công tác triển khai Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin

18

Công văn 4853/BCT-TCCB của Bộ Công Thương về việc khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và chuyên môn nghiệp vụ gắn với yêu cầu chuyển đổi số

19

Công văn 3041/TCT-CNTT của Tổng cục Thuế về việc tổ chức triển khai Chiến dịch "Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến"

20

Công văn 2849/BTTTT-CVT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tạo điều kiện để các doanh nghiệp viễn thông phát triển hạ tầng