Tra cứu Công văn về Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 603 văn bản: Thông tin-Truyền thông
01

Công văn 4719/BYT-TT-KT của Bộ Y tế về việc tăng cường truyền thông cảnh báo về lừa đảo, giả mạo tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 14/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2021
02

Công văn 3920/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về kế hoạch tổ chức Diễn đàn kinh tế hợp tác và hợp tác xã năm 2021

Ban hành: 12/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2021
03

Kế hoạch 726/KH-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc tổ chức công bố Quyết định thành lập và ra mắt Hội đồng Biên tập Tạp chí Dân tộc

Ban hành: 09/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2021
04

Công văn 3819/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về đề án "Phát triển hệ thống truyền dẫn, phát sóng phát thanh số quốc gia"

Ban hành: 08/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2021
05

Công văn 3820/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về Đề án "Tăng cường thông tin quảng bá trên biển, đảo Việt Nam"

Ban hành: 08/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2021
06

Công văn 733/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định 1669/QĐ-TTg ngày 31/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 31/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2021
07

Công văn 1800/BTTTT-PTTH&TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý thông tin vi phạm trên mạng xã hội

Ban hành: 28/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2021
08

Thông báo 125/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ ngày 12/5/2021

Ban hành: 26/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2021
09

Công văn 4297/BYT-TTrB của Bộ Y tế về việc chấn chỉnh việc quảng cáo của một số cơ sở hành nghề y, dược và phẫu thuật thẩm mỹ trên mạng Internet

Ban hành: 26/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2021
10

Công văn 3440/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 25/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2021
11

Công văn 683/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện Đề án theo Quyết định 1984/QĐ-TTg ngày 31/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 25/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2021
12

Công văn 4191/BYT-TT-KT của Bộ Y tế về việc phối hợp điều chỉnh công tác cung cấp thông tin cho báo chí về phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 21/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2021
13

Công văn 3359/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát, chấn chỉnh tình trạng "báo hóa" tạp chí, trang thông tin điện tử tổng hợp

Ban hành: 21/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2021
14

Thông báo 112/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với Bộ Thông tin và Truyền thông về những vấn đề, nội dung cấp bách cần giải quyết và kiến nghị, đề xuất

Ban hành: 18/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2021
15

Công văn 601/THH-CĐS của Cục Tin học hóa về việc cập nhật tình hình thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP

Ban hành: 12/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2021
16

Thông báo 100/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC

Ban hành: 11/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2021
17

Công văn 1407/BTTTT-CVT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp chỉ đạo thực hiện Công điện số 597/CĐ-BCĐ liên quan đến hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống Covid-19

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
18

Kế hoạch 1273/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Chương trình chuyển đổi số của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 04/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
19

Công văn 1324/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 29/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
20

Công văn 2758/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về kết quả thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020

Ban hành: 23/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2021
Vui lòng đợi