Danh mục

Tra cứu Công văn về Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 695 văn bản: Thông tin-Truyền thông
01

Công văn 198/LĐTBXH-TTTT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc cập nhật số liệu trên phần mềm thu thập số liệu thống kê ngành lao động thương binh xã hội

Ban hành: 24/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2022
02

Công văn 219/BTTTT-KHTC của Bộ Thông tin và Truyền thông về giá tối đa bản thảo (bản mẫu) thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm năm 2021

Ban hành: 21/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2022
03

Kế hoạch 215/KH-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952-10/10/2022)

Ban hành: 21/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2022
04

Công văn 193/BTTTT-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong lĩnh vực bưu chính

Ban hành: 19/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2022
05

Hướng dẫn 48/HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022

Ban hành: 13/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2022
06

Công văn 101/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc rà soát cập nhật lại báo giá thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số

Ban hành: 12/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2022
07

Công văn 242/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Điểm thông tin, báo chí

Ban hành: 11/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2022
08

Công văn 14107/BGTVT-TTCNTT của Bộ Giao thông Vận tải tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2022
09

Công văn 14087/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc tôn giáo năm 2022

Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2022
10

Kế hoạch 4376/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về công tác thông tin, truyền thông năm 2022

Ban hành: 29/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2022
11

Công văn 5319/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đề xuất các bài toán lớn cần giải quyết để thực hiện chuyển đổi số

Ban hành: 28/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2021
12

Công điện 6/CĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ứng phó khẩn cấp với siêu bão sắp vào Biển Đông

Ban hành: 17/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2021
13

Thông báo 336/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc phát triển ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội

Ban hành: 11/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2021
14

Thông báo 331/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ngày 30/11/2021

Ban hành: 10/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2021
15

Báo cáo 1954/BC-CTrPH-UBDT-TNVN của Ủy ban Dân tộc, Đài Tiếng nói Việt Nam về việc đánh giá kết quả công tác phối hợp tuyên truyền giữa Ủy ban Dân tộc và Đài tiếng nói Việt Nam

Ban hành: 09/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2021
16

Chương trình 1953/CTr-UBDT-TNVN của Ủy ban Dân tộc, Đài Tiếng nói Việt Nam về việc phối hợp công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Đài Tiếng nói Việt Nam giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 09/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2021
17

Kế hoạch 13026/KH-BGTVT của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Giao thông Vận tải về phát động phong trào thi đua năm 2022

Ban hành: 08/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2021
18

Công văn 12843/BGTVT-VP của Bộ Giao thông Vận tải về việc báo cáo kết quả gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ trên môi trường mạng

Ban hành: 02/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
19

Kế hoạch 33/KH-TBTT của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 với thông điệp "Cảnh giác, chủ động để bảo vệ thành quả phòng, chống dịch" (từ ngày 29/11 đến ngày 06/12/2021)

Ban hành: 29/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2021
20

Công văn 4854/BTTTT-CBC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật

Ban hành: 26/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2021
Vui lòng đợi