Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 499 văn bản: Thông tin-Truyền thông
01

Công văn 815/CNTT-PM của Trung tâm Công nghệ thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc dừng tin nhắn tra cứu tới đầu số 8179

Ban hành: 29/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2019
02

Thông báo 379/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban tại Phiên họp thứ nhất Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Ban hành: 27/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2018
03

Công văn 9044/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Quyết định 898/QĐ-TTg ngày 27/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 20/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2018
04

Công văn 6377/BKHĐT-TCTK của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong hệ thống thống kê Nhà nước

Ban hành: 12/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2018
05

Công văn 7688/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước

Ban hành: 14/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2018
06

Công văn 109/VNCERT-KTHT&GS của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam về việc cảnh báo lỗ hổng an toàn thông tin hệ quản trị nội dung Drupal

Ban hành: 23/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2018
07

Công văn 792/LĐTBXH-TTTT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đóng góp dữ liệu vào Hệ tri thức Việt số hóa

Ban hành: 05/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2018
08

Kế hoạch 243/KH-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các Cục và các đơn vị khối cơ quan Bộ

Ban hành: 26/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2018
09

Công văn 62/CNTT-SW của Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan về việc vướng mắc khi triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không

Ban hành: 22/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2018
10

Công văn 4588/BTTTT-KHTC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố Định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin

Ban hành: 18/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2017
11

Công văn 7179/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc Báo điện tử VOV đăng bài

Ban hành: 10/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2017
12

Công văn 15357/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2017

Ban hành: 23/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2016
13

Công văn 4096/BTTTT-CTS của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đẩy mạnh thông báo về kế hoạch ngừng phủ sóng trên các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại 8 tỉnh Nhóm II

Ban hành: 21/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2016
14

Công văn 273/MMDSKĐ-MMDS của Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 58/2016/NĐ-CP

Ban hành: 23/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2019
15

Công văn 2287/BTTTT-VP của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thay đổi đường truyền trực tuyến Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016

Ban hành: 07/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2016
16

Công văn 2258/BTTTT-TTCS của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về Bảo hiểm Y tế

Ban hành: 06/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2016
17

Công văn 1956/BTTTT-CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn một số ưu đãi trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất thiết bị, phần mềm, nội dung hỗ trợ công nghệ IPv6

Ban hành: 13/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2016
18

Công văn 57/TANDTC-TH của Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai nối mạng trực tuyến phiên tòa

Ban hành: 03/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2016
19

Công văn 41/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 17/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2018
20

Công văn 3490/TCHQ-TCCB của Tổng cục Hải quan về việc phản ánh, cung cấp thông tin qua đường dây nóng

Ban hành: 24/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2016
Vui lòng đợi