Tra cứu Công văn về Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 579 văn bản: Thông tin-Truyền thông
01

Công văn 400/UBDT-TTTT của Ủy ban Dân tộc về việc báo cáo tình hình triển khai Quyết định 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 08/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2021
02

Công văn 2295/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu, xử lý thông tin báo điện tử Vietnam+ (Vietnamplus) nêu

Ban hành: 01/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2021
03

Công văn 2154/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về thông tin báo nêu về hiện tượng "thần y" trên mạng xã hội

Ban hành: 30/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2021
04

Công văn 2123/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý thông tin báo nêu

Ban hành: 29/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2021
05

Công văn 8139/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế với hợp đồng truyền thông

Ban hành: 19/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2021
06

Công văn 761/BVHTTDL-TV của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc khuyến khích hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng và thư viện cộng đồng

Ban hành: 10/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2021
07

Công văn 7095/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với phần mềm máy tính

Ban hành: 10/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2021
08

Công văn 1488/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc kiểm tra, xử lý vấn đề báo Lao động phản ánh về phá rừng tại Cam Lâm, Khánh Hòa

Ban hành: 09/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2021
09

Công văn 272/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Hợp đồng BT của Đài tiếng nói Việt Nam

Ban hành: 08/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2021
10

Công văn 1437/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc Báo điện tử Tuổi trẻ phản ánh

Ban hành: 06/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2021
11

Báo cáo 10/BC-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025

Ban hành: 01/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
12

Công văn 6148/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối với dịch vụ in sách chính trị, pháp luật

Ban hành: 01/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
13

Công văn 68/CNTT-YTĐT của Cục Công nghệ thông tin về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin trong dịp Tết Nguyên đán 2021

Ban hành: 03/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2021
14

Công văn 316/BTTTT-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc bảo đảm cung ứng dịch vụ bưu chính trong giai đoạn dịch COVID-19 đầu năm 2021

Ban hành: 03/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2021
15

Công văn 594/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý thông tin báo nêu việc buôn bán, vận chuyển trái phép lợn và các sản phẩm từ lợn qua biên giới

Ban hành: 25/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2021
16

Công văn 491/BYT-TT-KT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện công tác truyền thông y tế năm 2021

Ban hành: 21/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2021
17

Công văn 493/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về xử lý thông tin báo nêu

Ban hành: 21/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2021
18

Hướng dẫn 169-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ban hành: 20/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2021
19

Công văn 449/BGTVT-TTCNTT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện phần mềm An toàn Covid-19

Ban hành: 18/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2021
20

Công văn 400/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý các nhóm lừa đảo dưới hình thức tuyển cộng tác viên bán hàng online

Ban hành: 18/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2021
Vui lòng đợi