Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 2.915 văn bản: Y tế-Sức khỏe
01

Công văn 72/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo thuốc chữa bệnh dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Ban hành: 05/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2019
02

Công văn 12/BHXH-DVT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc bảo hiểm y tế theo Thông tư 30/2018/TT-BYT

Ban hành: 03/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2019
03

Công văn 23723/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Ban hành: 27/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2018
04

Công văn 7737/BYT-VPB1 của Bộ Y tế về việc đảm bảo an ninh trật tự và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019

Ban hành: 21/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2018
05

Công văn 7719/BYT-KH-TC của Bộ Y tế về việc công bố hết hiệu lực của văn bản hướng dẫn thi hành Thông tư 37/2015/TTLT-BYT-BTC quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc

Ban hành: 20/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2018
06

Công văn 22964/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Ban hành: 17/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2018
07

Công văn 22823/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Đợt 162)

Ban hành: 13/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2018
08

Công văn 22644/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

Ban hành: 12/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2018
09

Công văn 22289/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

Ban hành: 03/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2018
10

Công văn 21731/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 163

Ban hành: 20/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2018
11

Công văn 21662/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Ban hành: 16/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2018
12

Công văn 21546/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính thông tin nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Ban hành: 14/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2018
13

Công văn 21204/QLD-TTr của Cục Quản lý Dược về việc cung cấp thông tin

Ban hành: 07/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2018
14

Công văn 3009/BVTV-ATTPMT của Cục Bảo vệ thực vật về việc phối hợp triển khai Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

Ban hành: 06/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2018
15

Công văn 21168/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc là bán thành phẩm được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Ban hành: 06/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2018
16

Công văn 6629/BYT-BH của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Công văn 5388/BYT-BH thực hiện dịch vụ xét nghiệm đường máu mao mạch tại các cơ sở khám chữa bệnh

Ban hành: 02/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2018
17

Công văn 20710/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Ban hành: 31/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2018
18

Công văn 20711/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Ban hành: 31/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2018
19

Công văn 5388/BYT-BH của Bộ Y tế về việc thực hiện dịch vụ xét nghiệm đường máu mao mạch tại các cơ sở khám chữa bệnh

Ban hành: 12/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2018
20

Thông báo 31/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN đối với báo cáo nghiên cứu tương đương sinh học của thuốc generic (ASEAN Mutual recognition arrangement for bioequivalence study reports of generic medicinal products)

Ban hành: 31/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2018
Vui lòng đợi