Tra cứu Công văn về Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 3.665 văn bản: Y tế-Sức khỏe
01

Công văn 1372/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Đề án bảo đảm dinh dưỡng hợp lý theo Quyết định 41/QĐ-TTg

Ban hành: 04/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
02

Công văn 1327/BYT-ATTP của Bộ Y tế về việc triển khai Kế hoạch 2069/KH-BCĐTƯATTP ngày 30/12/2020 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm

Ban hành: 04/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
03

Công văn 1328/BYT-ATTP của Bộ Y tế về việc thực hiện nội dung tại Công văn 1189/VPCP-KGVX ngày 24/02/2021 của Văn phòng Chính phủ

Ban hành: 04/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
04

Công văn 1686/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 02/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2021
05

Công văn 533/UBQGVTE-VP của Ủy ban quốc gia về trẻ em về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em

Ban hành: 01/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2021
06

Thông báo 441/TB-BHXH của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về Danh sách cơ sở khám chữa bệnh đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu của quý II năm 2021

Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
07

Công văn 1175/BYT-DP của Bộ Y tế về việc thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng nguy cơ

Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2021
08

Thông báo 31/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 25/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2021
09

Công văn 1115/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về việc bảo đảm cung ứng và cập nhật thông tin chính xác về giá vật tư, thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm có liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19

Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
10

Công văn 1095/BYT-MT của Bộ Y tế về việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu công nghiệp

Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2021
11

Công văn 1468/BGTVT-CYT của Bộ Giao thông Vận tải về việc đảm bảo lưu thông hàng hóa thuận lợi và an toàn phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
12

Công văn 1089/BYT-MT của Bộ Y tế về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương

Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
13

Công văn 396/BHXH-TCKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
14

Công văn 1096/BYT-MT của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới tại nơi làm việc

Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2021
15

Công văn 1438/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc triển khai chỉ thị 06/CT-TTg ngày 19/02/2021

Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
16

Công văn 23/CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn hiện nay

Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
17

Công văn 1113/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý đối với các trường hợp xin nhập cảnh Việt Nam để phòng chống dịch COVID-19

Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
18

Công văn 1074/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh đảm bảo chất lượng trang thiết bị y tế phòng chống dịch

Ban hành: 22/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2021
19

Báo cáo 183/BC-BYT của Bộ Y tế về công tác Y tế tháng 02/2021

Ban hành: 22/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
20

Công văn 843/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc trả lời vướng mắc

Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
Vui lòng đợi