Tra cứu Công văn về Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 3.867 văn bản: Y tế-Sức khỏe
01

Công văn 4062/BYT-MT của Bộ Y tế về việc chỉ đạo triển khai các hoạt động hưởng ứng Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2021

Ban hành: 19/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2021
02

Thông báo 113/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc làm việc với Bộ Y tế về công tác phòng, chống COVID-19; những vấn đề trọng tâm, nội dung cấp bách cần giải quyết và kiến nghị, đề xuất

Ban hành: 18/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2021
03

Thông báo 110/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 18/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2021
04

Thông báo 111/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và cuộc họp trực tuyến giữa Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh

Ban hành: 18/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2021
05

Báo cáo 669/BC-BYT của Bộ Y tế về tình hình dịch Covid-19 và kết quả các biện pháp triển khai về công tác phòng, chống dịch

Ban hành: 17/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2021
06

Thông báo 109/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc mua vắc-xin phòng COVID-19

Ban hành: 17/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2021
07

Công văn 4006/BYT-DP của Bộ Y tế về việc rà soát các trường hợp nhập cảnh và các khu vực có nguy cơ mắc COVID-19

Ban hành: 17/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2021
08

Báo cáo 677/BC-BYT của Bộ Y tế về tình hình dịch Covid-19 và kết quả các biện pháp triển khai về công tác phòng, chống dịch

Ban hành: 17/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2021
09

Báo cáo 686/BC-BYT của Bộ Y tế về tình hình dịch Covid-19 và kết quả các biện pháp triển khai về công tác phòng, chống dịch

Ban hành: 17/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2021
10

Công điện 668/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trước và trong thời gian bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ban hành: 16/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2021
11

Công văn 4002/BYT-DP của Bộ Y tế về việc phòng chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử Quốc gia

Ban hành: 16/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2021
12

Báo cáo 665/BC-BYT của Bộ Y tế về tình hình dịch Covid-19 và kết quả các biện pháp triển khai về công tác phòng, chống dịch (tính đến ngày 17h00 ngày 15/5/2021)

Ban hành: 16/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2021
13

Công văn 4001/BYT-DP của Bộ Y tế về việc rà soát người từ các khu công nghiệp có người nhiễm SARS-CoV-2

Ban hành: 16/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2021
14

Thông báo 107/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo trực tuyến với các tỉnh, Thành phố: Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bắc Giang

Ban hành: 14/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2021
15

Công văn 3965/BYT-AIDS của Bộ Y tế về việc tăng cường chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS tại các khu công nghiệp

Ban hành: 14/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2021
16

Thông báo 106/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Ban hành: 14/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2021
17

Công văn 3978/BYT-MT của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp

Ban hành: 14/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2021
18

Báo cáo nhanh 655/BC-BYT của Bộ Y tế về việc cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 13/5/2021

Ban hành: 14/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2021
19

Công văn 3979/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tăng cường bảo đảm chất lượng xét nghiệm SARS-CoV-2

Ban hành: 14/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2021
20

Công văn 3964/BYT-AIDS của Bộ Y tế về việc tăng cường chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS trong trường học

Ban hành: 14/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2021
Vui lòng đợi