Tra cứu Công văn về Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 4.232 văn bản: Y tế-Sức khỏe
01

Công điện 1131/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 31/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2021
02

Công văn 6145/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc bảo đảm cung ứng, bình ổn giá thuốc phòng, chống Covid-19

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2021
03

Công văn 6151/BYT-TCCB của Bộ Y tế về việc bảo đảm nhân lực y tế trong phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2021
04

Công văn 6143/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2021
05

Công văn 6153/BYT-DP của Bộ Y tế về việc chấn chỉnh công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2021
06

Công văn 586/AIDS-ĐT của Cục Phòng, chống HIV/AIDS về việc tư vấn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người nhiễm HIV

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2021
07

Công văn 4580/BCT-CN của Bộ Công Thương về việc đề nghị ưu tiên tiêm vắc - xin cho một số đối tượng

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2021
08

Công văn 80/CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hà Nội về việc tăng cường tham gia thực hiện phòng chống dịch Covid-19 trong các cấp Công đoàn Thủ đô

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2021
09

Công văn 6140/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc huy động các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2021
10

Công văn 6158/BYT-DP của Bộ Y tế về việc hướng dẫn điều kiện của cơ sở tiêm chủng

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2021
11

Công văn 2700/BVHTTDL-VHCS của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2021
12

Công điện 1052/CĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 và phương án tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được Quốc hội Quyết nghị tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
13

Công văn 6118/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2021
14

Công văn 899/KCB-QLCL&CĐT của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc ghi giá trị CT trên phiếu trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR

Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
15

Công văn 6075/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về việc thông báo Danh sách các đơn vị sản xuất, cung ứng trang thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE)

Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
16

Công văn 6080/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, giấy phép nhập khẩu kèm thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 6)

Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2021
17

Công văn 134/CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
18

Công văn 6058/BYT-KH-TC của Bộ Y tế về việc bảo đảm hậu cần phục vụ phòng chống dịch Covid-9

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
19

Công văn 8850/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng, bình ổn giá thuốc phòng, chống Covid-19

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
20

Công văn 6006/BYT-TT-KT của Bộ Y tế về việc tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
Vui lòng đợi