Tra cứu Công văn về Y tế-Sức khỏe

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Công văn 2568/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo giá dịch vụ y tế

Ban hành: 16/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2019

02

Công văn 3928/BYT-K2ĐT của Bộ Y tế về việc không thực hiện đào tạo định hướng chuyên khoa

Ban hành: 09/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2019

03

Công văn 11298/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài

Ban hành: 09/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2019

04

Công văn 11098/QLD-GT của Cục Quản lý Dược về việc sửa đổi danh mục thuốc tại Thông tư 03/2019/TT-BYT

Ban hành: 04/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2019

05

Công văn 3614/BYT-CNTT của Bộ Y tế về việc thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ đẩy mạnh thanh toán điện tử

Ban hành: 25/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2019

06

Công văn 10059/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường nguồn cung ứng của các loại vắc xin

Ban hành: 24/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2019

07

Công văn 3509/BYT-BH của Bộ Y tế về việc tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và kỷ niệm Ngày bảo hiểm y tế Việt nam 01/07/2019

Ban hành: 21/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

08

Công văn 370/YDCT-QLY của Cục Quản lý Y, Dược học cổ truyền về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 1941/QĐ-BYT mẫu bệnh án y học cổ truyền

Ban hành: 18/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2019

09

Công văn 3385/BYT-KH-TC của Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế theo giá dịch vụ y tế

Ban hành: 17/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2019

10

Công văn 3360/BYT-TTrB của Bộ Y tế về việc tăng cường triển khai các hoạt động trong "Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019"

Ban hành: 14/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2019

11

Công văn 9220/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc thông báo triển khai công cụ trực tuyến đề nghị duy trì hiệu lực số đăng ký lưu hành theo quy định tại Thông tư 32/2018/TT-BYT

Ban hành: 13/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2019

12

Công văn 627/KCB-PHCN&GĐ của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc tiếp tục tăng cường công tác khám sức khỏe

Ban hành: 13/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2019

13

Công văn 8997/QLD-GT của Cục Quản lý Dược về việc công bố thông tin về giá thuốc kê khai, kê khai lại; thông tin bổ sung, thay đổi của thuốc đã kê khai

Ban hành: 12/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2019

14

Công văn 3250/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc khám giám định thương tật đối với thương binh, tai nạn lao động

Ban hành: 10/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2019

15

Kế hoạch 1910/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hỗ trợ mua tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo năm 2019

Ban hành: 05/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2019

16

Công văn 3105/BYT-BM-TE của Bộ Y tế về việc chấn chỉnh việc sử dụng phương pháp vô cảm trong mổ lấy thai

Ban hành: 04/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2019

17

Công văn 1895/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chuyển bệnh phẩm thực hiện xét nghiệm HIV/AIDS

Ban hành: 04/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2019

18

Công văn 3115/BYT-BH của Bộ Y tế về mã hóa, trích chuyển dữ liệu đối với khí NO (Nitric oxid)

Ban hành: 04/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2019

19

Công văn 4791/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh Lao

Ban hành: 04/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2019

20

Công văn 3085/BYT-BH của Bộ Y tế về việc thanh toán thuốc Đương quy di thực theo chế độ bảo hiểm y tế

Ban hành: 03/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2019