Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 16.412 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
01

Công văn 25/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14

Ban hành: 02/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2019
02

Công văn 5133/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 14/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2018
03

Công văn 5111/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 14/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2018
04

Công văn 5114/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 14/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2018
05

Công văn 5029/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 13/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2018
06

Công văn 5027/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn điện tử

Ban hành: 13/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2018
07

Công văn 5026/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thời điểm lập hóa đơn giá trị gia tăng

Ban hành: 13/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2018
08

Công văn 12025/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc miễn thuế hàng hóa phục vụ Dự án Bến Thành - Suối Tiên

Ban hành: 11/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2018
09

Công văn 4991/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc miễn tiền thuê đất

Ban hành: 11/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2018
10

Công văn 7198/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phối hợp thời gian làm việc

Ban hành: 06/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2018
11

Công văn 4861/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Ban hành: 04/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2018
12

Công văn 4777/TCT-TTR của Tổng cục Thuế về việc tính tiền chậm nộp sau thanh tra thuế

Ban hành: 30/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2018
13

Công văn 76600/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào với hóa đơn xuất sai thời điểm

Ban hành: 19/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2018
14

Công văn 6639/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc tuyên truyền việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài

Ban hành: 13/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2018
15

Công văn 4160/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 26/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2018
16

Công văn 4161/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 26/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2018
17

Công văn 6237/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu đối với dự án ưu đãi đầu tư

Ban hành: 24/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2018
18

Công văn 4118/TCT-QLN của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn lẻ

Ban hành: 23/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2018
19

Công văn 3945/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 15/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2018
20

Công văn 3853/TCT-CS của Tổng cục Thuế về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 10/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2018
Vui lòng đợi