Danh mục

Tra cứu Công văn về Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 18.088 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
01

Công văn 716/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc xử lý xóa nợ

Ban hành: 20/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2022
02

Công văn 183/TCT-TTHT của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn triển khai thực hiện quản lý đại lý thuế

Ban hành: 18/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2022
03

Công văn 1827/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xử lý hóa đơn điện tử có sai sót

Ban hành: 17/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2022
04

Công văn 1826/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 17/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2022
05

Công văn 1829/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc lập hóa đơn đối với hoạt động xây dựng

Ban hành: 17/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2022
06

Công văn 1830/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 17/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2022
07

Công văn 1832/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 17/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2022
08

Công văn 1461/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc thanh toán giao dịch qua tài khoản chứng khoán

Ban hành: 14/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2022
09

Công văn 553/BTC-CST của Bộ Tài chính về thuế bảo vệ môi trường đối với dầu gốc

Ban hành: 14/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2022
10

Công văn 1459/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc thay đổi logo trên hóa đơn điện tử

Ban hành: 14/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2022
11

Công văn 438/BTC-VP của Bộ Tài chính về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản

Ban hành: 12/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2022
12

Công văn 434/BTC-CST của Bộ Tài chính về chi phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm và thu lệ phí theo Thông tư 199/2016/TT-BTC

Ban hành: 12/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2022
13

Công văn 231/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc đôn đốc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 11/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2022
14

Công văn 232/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc đôn đốc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 11/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2022
15

Công văn 211/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc đôn đốc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 11/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2022
16

Công văn 227/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc đôn đốc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 11/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2022
17

Công văn 215/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc đôn đốc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 11/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2022
18

Công văn 219/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc đôn đốc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 11/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2022
19

Công văn 225/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc đôn đốc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 11/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2022
20

Công văn 218/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc đôn đốc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 11/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2022
Vui lòng đợi