Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 16.667 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
01

Công văn 41472/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất

Ban hành: 26/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2020
02

Công văn 40839/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chi phí thuế thu nhập cá nhân

Ban hành: 25/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2020
03

Công văn 40838/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc lập hồ sơ giao dịch liên kết

Ban hành: 25/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2020
04

Công văn 40845/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo

Ban hành: 25/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2020
05

Công văn 40840/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với chương trình khuyến mại

Ban hành: 25/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2020
06

Công văn 40844/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xử lý hóa đơn đã kê khai thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 25/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2020
07

Công văn 39569/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử

Ban hành: 22/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2020
08

Công văn 2078/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế hướng dẫn về chính sách thuế

Ban hành: 20/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2020
09

Công văn 5977/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị định 41/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Ban hành: 20/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2020
10

Công văn 2058/TCT-CS của Tổng cục Thuế về ngành kinh tế thuộc diện gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Ban hành: 19/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2020
11

Công văn 2061/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn

Ban hành: 19/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2020
12

Công văn 2059/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn

Ban hành: 19/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2020
13

Công văn 36760/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc áp dụng Hiệp định đối với cá nhân người Nhật Bản làm việc tại Việt Nam

Ban hành: 18/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2020
14

Công văn 37026/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế nhà thầu đối với dịch vụ cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam

Ban hành: 18/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2020
15

Công văn 2033/TCT-KK của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

Ban hành: 18/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2020
16

Công văn 36767/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng đối với hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Ban hành: 18/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2020
17

Công văn 36240/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê

Ban hành: 15/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2020
18

Công văn 36246/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động dạy học, dạy nghề

Ban hành: 15/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2020
19

Công văn 34368/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Ban hành: 12/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2020
20

Công văn 34309/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn về chính sách thuế nhà thầu

Ban hành: 12/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2020
Vui lòng đợi