Tra cứu Công văn về Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 17.405 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
01

Thông báo 61/TB-KCB của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc thay đổi mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2021

Ban hành: 15/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2021
02

Công văn 361/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai hệ thống thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng

Ban hành: 15/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2021
03

Công văn 85/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng hóa phục vụ giáo dục đào tạo

Ban hành: 08/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2021
04

Công văn 61/BTC-CST của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu linh kiện, xe nâng thành phẩm

Ban hành: 05/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2021
05

Công văn 8181/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2021
06

Công văn 8213/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu hệ thống giá đỡ xoay và thiết bị điều khiển

Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2021
07

Công văn 10943/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai hệ thống thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng

Ban hành: 29/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2021
08

Công văn 15962/BTC-QLN của Bộ Tài chính về việc sử dụng vốn vay nước ngoài để thanh toán thuế đối với các Dự án đã ký Hiệp định vay nước ngoài

Ban hành: 28/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2021
09

Công văn 8116/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng mức thuế nhập khẩu và VAT cho hàng y tế nhập khẩu

Ban hành: 28/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2021
10

Công văn 8115/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng hóa tạm nhập tái xuất đi mượn

Ban hành: 28/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2021
11

Công văn 8086/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện miễn thuế theo Quyết định 2138/QĐ-BTC

Ban hành: 25/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2021
12

Công văn 15881/BTC-CST của Bộ Tài chính về thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay

Ban hành: 25/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2021
13

Công văn 5465/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân

Ban hành: 23/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2021
14

Công văn 5393/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày về chính sách thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 18/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2020
15

Công văn 7948/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế

Ban hành: 18/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2021
16

Công văn 7929/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc chuyển đổi mục đích sử dụng xe ô tô biển số LB

Ban hành: 17/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2021
17

Công văn 1757/UBDT-KHTC của Ủy ban Dân tộc về việc tham gia ý kiến về dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh ứng phó với dịch Covid-19

Ban hành: 16/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2020
18

Công văn 7897/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công lại

Ban hành: 16/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2020
19

Công văn 5326/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc khai thuế giá trị gia tăng hoá đơn điều chỉnh

Ban hành: 15/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2020
20

Công văn 5270/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc phát ngôn báo chí

Ban hành: 11/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2020
Vui lòng đợi