Tra cứu Công văn về Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 17.278 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
01

Công văn 6709/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế

Ban hành: 16/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2020
02

Công văn 91492/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Ban hành: 16/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2020
03

Công văn 91495/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động bán hàng vào khu chế xuất và nội địa theo điều kiện CIF

Ban hành: 16/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2020
04

Công văn 91496/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với dịch vụ rà phá bom mìn vật nổ

Ban hành: 16/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2020
05

Công văn 6677/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế

Ban hành: 15/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2020
06

Công văn 91158/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xử lý đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm

Ban hành: 15/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2020
07

Công văn 6658/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế

Ban hành: 15/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2020
08

Công văn 91159/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký

Ban hành: 15/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2020
09

Công văn 91266/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các gói thầu tư vấn thuộc Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển

Ban hành: 15/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2020
10

Công văn 6676/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu hệ thống giá đỡ xoay các dự án nhà máy điện mặt trời

Ban hành: 15/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2020
11

Công văn 6651/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc trừ lùi Danh mục miễn thuế

Ban hành: 15/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2020
12

Công văn 90968/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chi phí đối với hàng hóa bị hỏa hoạn

Ban hành: 14/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2020
13

Công văn 6601/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gaz Thành Đạt

Ban hành: 13/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2020
14

Công văn 90615/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về tính khấu hao tài sản cố định cho hàng tạm nhập tái xuất

Ban hành: 13/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2020
15

Công văn 90249/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê

Ban hành: 12/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2020
16

Công văn 4281/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn thực hiện hoá đơn điện tử

Ban hành: 12/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2020
17

Công văn 90246/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử

Ban hành: 12/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2020
18

Công văn 89931/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ doanh nghiệp chế xuất cung cấp cho doanh nghiệp nội địa

Ban hành: 09/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2020
19

Công văn 89928/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế thu nhập doanh nghiêp, thu nhập cá nhân đối với hoạt động tổ chức cuộc thi

Ban hành: 09/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2020
20

Công văn 89924/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chi phí tiền lương và chi phí khác do ảnh hưởng bởi dịch Covid

Ban hành: 09/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2020
Vui lòng đợi