Tra cứu Công văn về Thuế-Phí-Lệ phí

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 43.654 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
01

Công văn 2378/CTTNI-TTHT của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về thuế suất mặt hàng gạo bán cho doanh nghiệp mua về tự tiêu dùng

02

Công văn 2995/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế giá trị gia tăng

03

Công văn 2994/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

04

Công văn 2993/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế giá trị gia tăng

05

Công văn 2996/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với hoạt động bán nợ của ngân hàng

06

Công văn 2269/CTBPH-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bình Phước về việc giảm thuế giá trị gia tăng và giảm mức thu phí, lệ phí 6 tháng cuối năm 2024

07

Công văn 8409/CTBRV-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc hoàn thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế dự án đầu tư

08

Công văn 8364/CTBRV-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc chính sách thuế

09

Công văn 2992/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

10

Công văn 753/CTVLO-TTHT của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long về việc kê khai thuế giá trị gia tăng

11

Công văn 2359/CTTNI-TTHT của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về chính sách ưu đãi Thuế thu nhập doanh nghiệp

12

Công văn 2985/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách miễn tiền thuê đất phần diện tích hạ tầng dùng chung trong khu công nghiệp

13

Công văn 5813/CTNDI-TTHT của Cục Thuế tỉnh Nam Định về việc phát hành hóa đơn trong thanh toán

14

Công văn 4740/CT-TTHT của Cục Thuế tỉnh Lào Cai về thu nộp các khoản thuế, phí đối với nước sinh hoạt khu vực nông thôn

15

Công văn 2356/CTTNI-TTHT của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về sử dụng hóa đơn điện tử; chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

16

Công văn 1143/CTKTU-TTHT của Cục Thuế tỉnh Kon Tum về việc chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất, các khoản thuế khác áp dụng đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thuỷ lợi Kon Tum

17

Công văn 2355/CTTNI-TTHT của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về chính sách thuế giá trị gia tăng

18

Công văn 6255/CT-TTHT của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa về tiền thuê đất

19

Công văn 4715/CT-HKDCN của Cục Thuế tỉnh Lào Cai về việc cảnh báo, các hành vi giả mạo cán bộ thuế, cơ quan thuế

20

Công văn 6067/CTHDU-TTHT của Cục Thuế tỉnh Hải Dương về chính sách thuế nhà thầu