Tra cứu Công văn về Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 17.612 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
01

Công văn 1042/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền thuê đất

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2021
02

Công văn 10857/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc viết tắt địa chỉ doanh nghiệp

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
03

Công văn 10775/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc lập hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
04

Công văn 10774/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm trồng trọt

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
05

Công văn 10858/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân đối với chi công tác phí

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
06

Công văn 1612/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế đối với hàng hóa sản xuất xuất khẩu

Ban hành: 08/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
07

Công văn 1627/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 08/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
08

Công văn 2442/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai hệ thống thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
09

Công văn 1551/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý tiền thuế nộp thừa

Ban hành: 05/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
10

Công văn 2461/BYT-KH-TC của Bộ Y tế về việc đăng ký mua, cam kết bố trí kinh phí để mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 05/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2021
11

Công văn 10145/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế thu nhập cá nhân đối với quà tặng cho nhân viên

Ban hành: 05/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2021
12

Công văn 10143/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng

Ban hành: 05/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2021
13

Công văn 10147/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 05/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
14

Công văn 10141/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với thù lao nhận được từ hoạt động thu hộ phí bảo vệ môi trường nước thải

Ban hành: 05/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2021
15

Công văn 10144/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập cá nhân

Ban hành: 05/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2021
16

Công văn 10142/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp của chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Ban hành: 05/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2021
17

Công văn 10146/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập cá nhân

Ban hành: 05/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
18

Công văn 1561/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư 14/2021/TT-BTC

Ban hành: 05/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
19

Công văn 1517/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về kiến nghị của Vinamilk

Ban hành: 02/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
20

Công văn 1497/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xác định nguyên liệu, linh kiện vật tư theo Chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ ô tô

Ban hành: 02/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
Vui lòng đợi