Tra cứu Công văn về Thuế-Phí-Lệ phí

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Công điện 849/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng

Ban hành: 15/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2019

02

Công văn 4490/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan, chính sách thuế đối với hàng hóa gia công

Ban hành: 10/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2019

03

Công văn 54018/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc miễn tiêu thức dấu trên phiếu xuất kho

Ban hành: 09/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2019

04

Công văn 53932/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn về chính sách thuế nhà thầu

Ban hành: 09/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2019

05

Công văn 53933/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Ban hành: 09/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2019

06

Công văn 4470/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

Ban hành: 09/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2019

07

Công văn 4475/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thí điểm chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu

Ban hành: 09/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2019

08

Công văn 53582/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc xác định chi phí được trừ khi mua hàng trực tuyến

Ban hành: 08/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2019

09

Công văn 53570/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế

Ban hành: 08/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2019

10

Công văn 53581/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về giá vốn của cổ phiếu thưởng từ thặng dư vốn cổ phần khi nhà đầu tư chuyển nhượng

Ban hành: 08/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2019

11

Công văn 53583/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ nhiều hơn 01 trang

Ban hành: 08/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2019

12

Công văn 53587/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú

Ban hành: 08/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2019

13

Công văn 4447/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế nhập khẩu

Ban hành: 05/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2019

14

Công văn 4400/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế bảo vệ môi trường đối với than cốc

Ban hành: 04/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2019

15

Công văn 4394/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về mã HS, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe điện, xe điện lai sạc điện

Ban hành: 04/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2019

16

Công văn 4387/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn khai báo thuế chống bán phá giá tạm thời theo Quyết định 1711/QĐ-BCT

Ban hành: 03/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2019

17

Công văn 4329/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế xuất khẩu đối với mặt hàng xi măng xuất khẩu

Ban hành: 01/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2019

18

Công văn 4138/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế nhập khẩu

Ban hành: 25/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

19

Công văn 48815/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương làm thêm giờ

Ban hành: 24/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019

20

Công văn 48819/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc lập hóa đơn giá trị gia tăng đối với tiền tạm ứng để thực hiện dịch vụ tư vấn

Ban hành: 24/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019