Tra cứu Công văn về Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 16.948 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
01

Công văn 160/CĐBTP-KT của Công đoàn Bộ Tư pháp về việc miễn đóng đoàn phí công đoàn

Ban hành: 07/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2020
02

Công điện 06/CĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết ngày 31/12/2020 nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải hàng không trong giai đoạn hiện nay

Ban hành: 05/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2020
03

Công văn 3041/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 31/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2020
04

Công văn 70280/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với lãi suất từ khoản tiền gửi ngân hàng

Ban hành: 29/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2020
05

Công văn 3025/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư

Ban hành: 29/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2020
06

Công văn 3030/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 29/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2020
07

Công văn 70283/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 29/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2020
08

Công văn 70287/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với lãi suất từ khoản tiền gửi ngân hàng

Ban hành: 29/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2020
09

Công văn 70286/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi

Ban hành: 29/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2020
10

Công văn 771/TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc miễn đóng đoàn phí công đoàn

Ban hành: 29/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2020
11

Công văn 3027/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc mở rộng triển khai nộp lệ phí trước bạ điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy

Ban hành: 29/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2020
12

Công văn 3026/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc kê khai thuế nhà thầu

Ban hành: 29/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2020
13

Công văn 70281/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử

Ban hành: 29/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2020
14

Công văn 70284/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới trong Khu công nghiệp

Ban hành: 29/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2020
15

Công văn 3013/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Ban hành: 28/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2020
16

Công văn 70027/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế thu nhập cá nhân với khoản phụ cấp điện thoại và tiền ăn giữa ca

Ban hành: 28/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2020
17

Công văn 69993/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 28/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2020
18

Công văn 3022/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc kê khai thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 28/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2020
19

Công văn 4990/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa và xử lý thuế

Ban hành: 28/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2020
20

Công văn 4956/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế

Ban hành: 27/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2020
Vui lòng đợi