Tra cứu Công văn về Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 17.689 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
01

Công văn 20849/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chi phí đi lại cho người lao động

Ban hành: 11/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2021
02

Công văn 20847/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng trong mua bán bất động sản

Ban hành: 11/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2021
03

Công văn 20846/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Ban hành: 11/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2021
04

Công văn 20844/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư

Ban hành: 11/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2021
05

Công văn 1754/LĐTBXH-TCGDNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn mức thu học phí trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp năm học 2021-2022

Ban hành: 09/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2021
06

Công văn 107/CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc ủng hộ kinh phí mua Vaccine thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 08/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2021
07

Công văn 20217/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập cá nhân

Ban hành: 07/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2021
08

Công văn 20215/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc phân bổ hóa đơn kê khai tờ khai 02/GTGT

Ban hành: 07/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2021
09

Công văn 20216/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn

Ban hành: 07/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2021
10

Công văn 20214/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập cá nhân với chuyên gia nước ngoài sử dụng nhà của công ty

Ban hành: 07/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2021
11

Công văn 19871/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho tổ chức nước ngoài

Ban hành: 02/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2021
12

Công văn 2687/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định 18/2021/NĐ-CP

Ban hành: 01/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
13

Công văn 4356/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19

Ban hành: 28/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2021
14

Công văn 1713/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư khác tỉnh/thành phố

Ban hành: 26/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2021
15

Công văn 18313/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp khi phát mại tài sản đảm bảo là vốn góp

Ban hành: 25/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2021
16

Công văn 18037/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP trường hợp năm tài chính khác năm dương lịch

Ban hành: 24/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2021
17

Công văn 18040/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 24/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2021
18

Công văn 5377/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh ứng phó với dịch Covid-19

Ban hành: 24/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2021
19

Công văn 2402/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 21/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
20

Công văn 17657/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về hóa đơn thương mại bản scan

Ban hành: 21/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
Vui lòng đợi