Tra cứu Công văn về Doanh nghiệp

Có tất cả 2.678 văn bản: Doanh nghiệp
01

Công văn 580/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn thời gian thực hiện Quyết định 908/QĐ-TTg

Ban hành: 23/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2021
02

Công văn 406/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 11 năm 2020

Ban hành: 18/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2021
03

Công văn 60/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Nghị định 140/2020/NĐ-CP

Ban hành: 05/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2021
04

Công văn 11010/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh

Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
05

Công văn 8918/BKHĐT-ĐTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn tạm thời về mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2021
06

Công văn 199/TANDTC-PC của Toà án nhân dân tối cao về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong giải quyết phá sản

Ban hành: 18/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2020
07

Công văn 10441/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 10 năm 2020

Ban hành: 14/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2020
08

Công văn 10441/VPCP-DMDN của Văn phòng Chính phủ về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 10 năm 2020

Ban hành: 14/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2020
09

Công văn 7520/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hàng hóa thuê doanh nghiệp nội địa gia công

Ban hành: 25/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2020
10

Công văn 9673/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý 3 năm 2020

Ban hành: 19/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2020
11

Công văn 97746/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xác định thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 10/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
12

Công văn 6118/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là cơ sở xử lý chất thải nguy hại trong tình hình tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ.

Ban hành: 02/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2020
13

Công văn 95835/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 02/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2020
14

Công văn 9109/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 8 năm 2020

Ban hành: 02/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2020
15

Công văn 8950/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc thời gian tổ chức Diễn đàn kinh tế tập thể và hợp tác xã năm 2020

Ban hành: 27/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
16

Công văn 91813/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 19/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2020
17

Công văn 91495/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động bán hàng vào khu chế xuất và nội địa theo điều kiện CIF

Ban hành: 16/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2020
18

Công văn 89931/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ doanh nghiệp chế xuất cung cấp cho doanh nghiệp nội địa

Ban hành: 09/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2020
19

Công văn 87760/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 01/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2020
20

Công văn 86537/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới trong Khu công nghiệp

Ban hành: 28/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2020
Vui lòng đợi