Tra cứu Công văn về Doanh nghiệp

Có tất cả 2.662 văn bản: Doanh nghiệp
01

Công văn 8950/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc thời gian tổ chức Diễn đàn kinh tế tập thể và hợp tác xã năm 2020

Ban hành: 27/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
02

Công văn 91813/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 19/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2020
03

Công văn 91495/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động bán hàng vào khu chế xuất và nội địa theo điều kiện CIF

Ban hành: 16/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2020
04

Công văn 89931/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ doanh nghiệp chế xuất cung cấp cho doanh nghiệp nội địa

Ban hành: 09/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2020
05

Công văn 87760/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 01/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2020
06

Công văn 86537/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới trong Khu công nghiệp

Ban hành: 28/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2020
07

Công văn 86539/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng

Ban hành: 28/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2020
08

Công văn 86119/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản tài trợ

Ban hành: 25/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2020
09

Công văn 85416/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 23/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2020
10

Công văn 6115/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hàng hóa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công

Ban hành: 17/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2020
11

Công văn 84104/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế giá trị gia tăng hàng tiêu dùng cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất

Ban hành: 17/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2020
12

Công văn 82639/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai nộp thuế giá trị gia tăng đối với tài sản thanh lý của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ

Ban hành: 11/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2020
13

Công văn 82634/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc viết tắt địa chỉ doanh nghiệp

Ban hành: 11/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2020
14

Công văn 81419/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc chuyển nhượng cổ phần cho cá nhân

Ban hành: 07/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2020
15

Công văn 81423/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về hóa đơn dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Ban hành: 07/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2020
16

Công văn 81422/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài

Ban hành: 07/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2020
17

Công văn 80130/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

Ban hành: 31/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2020
18

Công văn 10535/BTC-TCT của Bộ Tài chính về các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Ban hành: 31/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2020
19

Công văn 7124/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 7 năm 2020

Ban hành: 27/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2020
20

Công văn 77768/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020

Ban hành: 21/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2020
Vui lòng đợi