Văn bản Luật Doanh nghiệp

Có tất cả 2.554 văn bản: Doanh nghiệp
01

Công văn 75835/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn chính sách thuế khi sáp nhập doanh nghiệp

Ban hành: 02/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2019
02

Công văn 7521/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Ban hành: 22/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2019
03

Công văn 3308/TCT-KK của Tổng cục Thuế về tiền chậm nộp đối với thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn

Ban hành: 20/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2019
04

Công văn 4889/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về định mức thực tế của doanh nghiệp ưu tiên

Ban hành: 30/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2019
05

Công văn 786/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn chuyển hộ lên doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 108/2018/NĐ-CP

Ban hành: 12/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2019
06

Công văn 3228/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc trả lời chính sách thuế hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên phái cử từ công ty mẹ

Ban hành: 21/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2019
07

Công văn 7217/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về doanh nghiệp chế xuất thuê kho

Ban hành: 06/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2018
08

Công văn 1658/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước

Ban hành: 21/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2018
09

Công văn 3420/GSQL-GQ2 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về vướng mắc thủ tục bán hàng vào nội địa của doanh nghiệp chế xuất

Ban hành: 26/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2018
10

Công văn 2351/TCT-CS của Tổng cục Thuế về doanh nghiệp chế xuất thực hiện gia công cho doanh nghiệp nội địa

Ban hành: 13/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2018
11

Công văn 2113/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước

Ban hành: 07/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2018
12

Thông báo 72/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước và phát triển doanh nghiệp năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp năm 2018

Ban hành: 14/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2018
13

Công văn 53/LĐTBXH-QHLĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường tuân thủ pháp luật lao động, thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp

Ban hành: 05/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
14

Thông báo 585/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

Ban hành: 19/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
15

Công văn 13269/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết 98/NQ-CP

Ban hành: 12/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
16

Công văn 8270/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc thanh lý hàng hóa là tài sản cố định của doanh nghiệp chế xuất

Ban hành: 17/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2016
17

Công văn 762/GSQL-GQ2 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa doanh nghiệp chế xuất mua từ nội địa

Ban hành: 09/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2016
18

Công văn 2344/TCT-KK của Tổng cục thuế về việc đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Ban hành: 30/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2016
19

Công văn 2463/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc lưu ý thực hiện Thông tư 121/2012/TT-BTC theo tinh thần Luật Doanh nghiệp năm 2014

Ban hành: 11/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2016
20

Công văn 585/CV-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn bán ngoại tệ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh

Ban hành: 06/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2004
Vui lòng đợi