Tra cứu Công văn về Doanh nghiệp

Có tất cả 2.747 văn bản: Doanh nghiệp
01

Thông báo 209/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về một số giải pháp miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19

Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
02

Công văn 5197/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc đề xuất thực hiện một số giải pháp thu ngân sách trong năm 2021 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2021
03

Công văn 5124/VPCP-TTĐT của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp nhận, trả lời vướng mắc của người dân, doanh nghiệp

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
04

Thông báo 199/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về phương án chia cổ tức, phân phối lợi nhuận sau thuế các năm 2019, 2020 và giai đoạn 2021-2025 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
05

Công văn 7027/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không và tài sản không tính giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam

Ban hành: 19/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
06

Công văn 2273/LĐTBXH-PC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tổng kết Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp" giai đoạn 2017-2021

Ban hành: 16/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2021
07

Hướng dẫn 2242/LĐTBXH-TLĐ-PTM của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh

Ban hành: 14/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2021
08

Công văn 27052/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2021
09

Công văn 27051/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới trong Khu Công nghiệp

Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2021
10

Công văn 4571/VPCP-DMDN của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam

Ban hành: 09/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2021
11

Công văn 4505/VPCP-DMDN của Văn phòng Chính phủ về Đề án thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Kon Tum

Ban hành: 07/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2021
12

Công văn 24725/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư sản xuất sản phẩm phần mềm có thay đổi địa điểm thực hiện dự án

Ban hành: 05/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2021
13

Công văn 4400/VPCP-DMDN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 5 năm 2021

Ban hành: 02/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2021
14

Công văn 6396/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 14/6/2021

Ban hành: 02/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2021
15

Công văn 6290/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc trình danh mục tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý giao cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - Công ty cổ phần quản lý theo phương thức không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Ban hành: 01/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2021
16

Công văn 4349/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về đề xuất tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất ô tô

Ban hành: 30/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2021
17

Công văn 23122/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn và thuế giá trị gia tăng hoạt động cung cấp dịch vụ ra nước ngoài của doanh nghiệp chế xuất

Ban hành: 25/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2021
18

Công văn 5832/BGTVT-KCHT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tham gia ý kiến về dự thảo Thông tư ban hành Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản với cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không

Ban hành: 21/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2021
19

Công văn 3935/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 4 năm 2021

Ban hành: 14/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2021
20

Thông báo 160/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi gặp mặt với các nhà khoa học, các đơn vị doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng Covid-19

Ban hành: 13/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2021
Vui lòng đợi