Tra cứu Công văn về Doanh nghiệp

Có tất cả 2.782 văn bản: Doanh nghiệp
01

Công văn 10690/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về nội dung báo cáo tổng hợp phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, người lao động tháng 8/2021 của Ban IV

Ban hành: 12/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2021
02

Công văn 7050/VPCP-DMDN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tổng hợp phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, người lao động tháng 8/2021 của Ban IV

Ban hành: 30/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2021
03

Công văn 7028/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Thăng Long

Ban hành: 30/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2021
04

Công văn 7001/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn doanh nghiệp tự xét nghiệm Covid-19

Ban hành: 30/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2021
05

Công văn 36671/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi tiền lương của người lao động nước ngoài

Ban hành: 28/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2021
06

Công văn 36670/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản trợ cấp thôi việc

Ban hành: 28/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2021
07

Công văn 4329/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo kết quả giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2021 đối với các doanh nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý

Ban hành: 28/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2021
08

Công văn 6778/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về kế hoạch tổ chức Diễn đàn kinh tế hợp tác và hợp tác xã năm 2021

Ban hành: 23/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2021
09

Công văn 6610/VPCP-DMDN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đồng Tháp I

Ban hành: 18/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2021
10

Công văn 6447/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về tình hình hợp tác xã không hoạt động, khó khăn trong giải thể, chưa đăng ký và tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012

Ban hành: 14/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2021
11

Công văn 3455/BTTTT-CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ thông tin - truyền thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

Ban hành: 07/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2021
12

Công văn 6007/BKHĐT-PTDN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022

Ban hành: 07/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2021
13

Công văn 9162/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc cử đại diện Lãnh đạo tham gia Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 01/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2021
14

Công văn 33231/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 31/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
15

Công văn 33106/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất

Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2021
16

Công văn 6024/VPCP-DMDN của Văn phòng Chính phủ về báo cáo tình hình chuyển đổi và kết quả chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần đến hết năm 2020

Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2021
17

Công văn 6023/VPCP-DMDN của Văn phòng Chính phủ về việc thu hồi văn bản 6002/VPCP-ĐMDN ngày 30/8/2021

Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2021
18

Hướng dẫn 18/HD-LĐLĐ của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện phương án "3 tại chỗ" tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố

Ban hành: 28/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2021
19

Thông báo 214/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2021-2025”

Ban hành: 26/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2021
20

Thông báo 224/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về Đề án "Cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2021-2025"

Ban hành: 26/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2021
Vui lòng đợi