Tra cứu Công văn về Doanh nghiệp

Có tất cả 2.710 văn bản: Doanh nghiệp
01

Công văn 10857/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc viết tắt địa chỉ doanh nghiệp

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
02

Công văn 1578/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc thực hiện Giấy phép đầu tư là doanh nghiệp chế xuất

Ban hành: 06/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
03

Công văn 10142/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp của chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Ban hành: 05/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2021
04

Công văn 1517/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về kiến nghị của Vinamilk

Ban hành: 02/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
05

Công văn 9579/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

Ban hành: 31/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
06

Công văn 9583/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 31/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
07

Công văn 1414/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan khi tách công ty

Ban hành: 26/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
08

Công văn 2059/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc Báo Pháp luật Plus phản ánh

Ban hành: 26/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2021
09

Công văn 3063/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn và nộp tiền về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp

Ban hành: 26/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2021
10

Công văn 9054/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động gia công của doanh nghiệp chế xuất

Ban hành: 26/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
11

Công văn 8929/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong lĩnh vực phần mềm

Ban hành: 25/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
12

Công văn 1925/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ kiến nghị về việc ban hành Bộ Tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam

Ban hành: 23/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2021
13

Công văn 7802/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động bán hàng giữa các doanh nghiệp chế xuất

Ban hành: 17/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2021
14

Công văn 1321/BCT-HC của Bộ Công Thương về việc tăng cường các hoạt động sản xuất và cung ứng phân bón trên thị trường nội địa

Ban hành: 11/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2021
15

Công văn 599/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc khai thuế giá trị gia tăng, thông báo phát hành hóa đơn, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp khác tỉnh với đơn vị chủ quản

Ban hành: 10/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2021
16

Công văn 1368/VPCP-DMDN của Văn phòng Chính phủ về kết quả giám sát tài chính doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020

Ban hành: 04/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
17

Công văn 6017/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn

Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2021
18

Công văn 5793/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Ban hành: 25/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
19

Công văn 5723/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
20

Công văn 5316/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị định 114/2020/NĐ-CP

Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2021
Vui lòng đợi