Tra cứu Công văn về Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Thông báo 249/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước và phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp năm 6 tháng cuối năm 2019

Ban hành: 17/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

02

Công văn 4475/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thí điểm chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu

Ban hành: 09/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2019

03

Công văn 5733/VPCP-ĐMDN về việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước năm 2019

Ban hành: 28/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2019

04

Công văn 47692/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng các dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất

Ban hành: 20/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019

05

Công văn 4048/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu

Ban hành: 19/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019

06

Công văn 4050/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu

Ban hành: 19/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019

07

Công văn 4042/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc doanh nghiệp tự rà soát, kê khai nộp thuế chênh lệch

Ban hành: 19/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019

08

Công văn 4003/TCHQ-CCHĐH của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện khảo sát mức độ hài lòng doanh nghiệp năm 2019

Ban hành: 18/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2019

09

Công văn 3763/BKHĐT-HTX của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chuyển đổi hợp tác xã sang loại hình tổ chức khác

Ban hành: 05/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2019

10

Công văn 4342/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần

Ban hành: 21/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2019

11

Công văn 35841/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng nhà xưởng cho doanh nghiệp chế xuất

Ban hành: 20/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2019

12

Công văn 35855/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thuế thu nhập doanh nghiệp khi bán, thanh lý tài sản Nhà nước

Ban hành: 20/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2019

13

Công văn 3050/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về doanh nghiệp chế xuất thuê kho

Ban hành: 17/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2019

14

Công văn 3980/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết 60/2018/QH14 của Quốc hội

Ban hành: 11/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2019

15

Thông báo 177/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về việc giảm vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Công ty)

Ban hành: 06/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2019

16

Công văn 3604/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý I năm 2019

Ban hành: 03/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2019

17

Công văn 3304/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Ban hành: 24/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2019

18

Công văn 1590/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với khoản tiền lương chủ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Ban hành: 22/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2019

19

Công văn 1048/BKHCN-PTTTDN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Nghị định 13/2019/NĐ-CP

Ban hành: 16/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2019

20

Thông báo 132/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Phiên họp thứ bảy Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương

Ban hành: 08/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2019