Văn bản Luật An ninh trật tự

Có tất cả 575 văn bản: An ninh trật tự
01

Chỉ thị 36-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

Ban hành: 16/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2019
02

Thông tư 41/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư liên tịch 22/2012/TTLT/BTC-BCA ngày 16/02/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Công an hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua, bán người

Ban hành: 11/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2019
03

Lệnh 06/2019/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Ban hành: 28/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2019
04

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia của Quốc hội, số 44/2019/QH14

Ban hành: 14/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2019
05

Quyết định 264/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, vận động về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và mua bán người vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019

Ban hành: 09/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2019
06

Quyết định 1179/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Nội quy phòng cháy và chữa cháy tại trụ sở cơ quan Tổng cục Hải quan

Ban hành: 22/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2019
07

Quyết định 1180/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch" năm 2019

Ban hành: 27/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2019
08

Chỉ thị 32/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư

Ban hành: 05/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2018
09

Quyết định 2409/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Kỷ Hợi năm 2019

Ban hành: 07/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2018
10

Nghị định 90/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ

Ban hành: 25/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2018
11

Quyết định 585/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Phòng cháy chữa cháy

Ban hành: 19/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2018
12

Quyết định 2353/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Đề án "Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng" thuộc Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ

Ban hành: 20/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2017
13

Quyết định 661/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Nội quy phòng cháy và chữa cháy (PCCC)

Ban hành: 07/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2017
14

Quyết định 660/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc quy định trách nhiệm trong công tác phòng cháy và chữa cháy (PCCC)

Ban hành: 07/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2017
15

Thông tư 117/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng

Ban hành: 06/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
16

Quyết định 1636/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh vệ

Ban hành: 26/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2017
17

Chỉ thị 39/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ

Ban hành: 24/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2017
18

Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực

Ban hành: 04/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2017
19

Chỉ thị 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới

Ban hành: 05/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2017
20

Quyết định 1379/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo

Ban hành: 12/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2016
Vui lòng đợi
dma