Tra cứu Công văn về An ninh trật tự

Có tất cả 526 văn bản: An ninh trật tự
01

Thông báo 9/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Ban hành: 10/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2022
02

Công văn 07/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chỉ đạo tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em

Ban hành: 04/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2022
03

Công văn 9617/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em

Ban hành: 30/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2021
04

Thông báo 356/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại cuộc họp về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại tỉnh Lai Châu

Ban hành: 30/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2021
05

Công văn 6190/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, an ninh trật tự trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội Xuân 2022

Ban hành: 29/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2021
06

Công văn 9548/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về vụ cháy nhà dân tại phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 28/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2021
07

Thông báo 349/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy; phòng, chống dịch COVID-19 và bảo đảm an toàn thực phẩm

Ban hành: 27/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2021
08

Báo cáo 13731/BC-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết quả công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm 2022 trong ngành Giao thông Vận tải

Ban hành: 23/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2021
09

Công văn 6889-CV/TWĐTN-ĐKTHTN của Ban Chấp hành Trung ương về việc triển khai các hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân 2022

Ban hành: 17/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2021
10

Công điện 32/CĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân năm 2022

Ban hành: 15/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2021
11

Công điện 1725/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân 2022

Ban hành: 13/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2021
12

Thông báo 2858/TB-CĐSVN của Cục Đường sắt Việt Nam về kết luận của Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam Vũ Quang Khôi về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn các tỉnh: Phú Yên, Khánh Hòa

Ban hành: 09/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2021
13

Thông báo 330/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp triển khai một số nhiệm vụ về phòng, chống ma túy

Ban hành: 09/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2021
14

Thông báo 2857/TB-CĐSVN của Cục Đường sắt Việt Nam về kết luận của Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam Vũ Quang Khôi về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn các tỉnh/thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi

Ban hành: 09/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2021
15

Thông báo 2859/TB-CĐSVN của Cục Đường sắt Việt Nam về kết luận của Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam Vũ Quang Khôi về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn các tỉnh: Ninh Thuận, Bình Thuận

Ban hành: 09/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2021
16

Công văn 4562/LĐTBXH-PCTNXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về báo cáo công tác phòng, chống mại dâm năm 2021 của Ủy ban Quốc gia

Ban hành: 08/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2021
17

Công văn 13008/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hoạt động buôn lậu xăng dầu, than trên các tuyến biên giới, vùng biển

Ban hành: 07/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2021
18

Công văn 12887/BGTVT-ATGT của Bộ Giao thông Vận tải về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
19

Công văn 12836/BGTVT-TTr của Bộ Giao thông Vận tải về việc báo cáo tổng kết công tác phòng chống tội phạm; phòng chống mua bán người năm 2021

Ban hành: 02/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
20

Công văn 276/UBATGTQG của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Ban hành: 01/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2021
Vui lòng đợi