Tra cứu Công văn về An ninh trật tự

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 564 văn bản: An ninh trật tự
01

Thông báo 47/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tại Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

02
03

Công điện 10/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024

04

Thông báo 22/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

05

Công điện 05/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy tại số 4 Hàng Lược, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

06

Công điện 1300/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024

07
08

Báo cáo 658/BC-CP của Chính phủ về dự án Luật Căn cước và dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

09

Thông báo 475/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

10

Công văn 9029/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về tham gia ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị về bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh

11

Công văn 8889/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về triển khai Kế hoạch giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023

12

Công văn 8698/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về xin ý kiến dự thảo Thông báo kết luận Hội nghị công tác phòng cháy chữa cháy

13

Thông báo 447/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền

14

Công điện 1014/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

15

Công điện 991/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng của Nhân dân

16
17

Thông báo 411/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp Thường trực Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm về công tác cai nghiện ma túy

18

Báo cáo thẩm định 183/BCTĐ-BTP của Bộ Tư pháp dự thảo Nghị định quy định và hướng dẫn thực hiện Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

19

Công văn 2944/BHXH-VP của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

20

Công điện 825/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy