Tra cứu Công văn về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 2.196 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
01

Thông báo 385/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài

Ban hành: 26/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2020
02

Thông báo 4427/TB-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản

Ban hành: 26/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2020
03

Hướng dẫn 186/HD-CĐBTP của Công đoàn Bộ Tư pháp về việc xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2020

Ban hành: 20/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2020
04

Công văn 14162/BTC-QLN của Bộ Tài chính về việc góp ý đối với Văn kiện Dự án Đào tạo cán bộ quản lý ngân hàng do SECO tài trợ

Ban hành: 19/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
05

Công văn 14195/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả bão số 5, 6, 7, 8, 9 và mưa lũ tháng 10 năm 2020 tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên

Ban hành: 19/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2020
06

Công văn 9652/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định 32/2019/NĐ-CP

Ban hành: 18/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2020
07

Công văn 8352/NHNN-QLNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc nhập khẩu dây vàng để sản xuất linh kiện điện tử

Ban hành: 18/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
08

Công văn 4210/BTP-BTTP của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 40/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 12/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
09

Công văn 4182/BTP-KHTC của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật của xe ô tô 16 chỗ ngồi chuyên dùng thuộc danh mục mua sắm tập trung năm 2020

Ban hành: 11/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2020
10

Công văn 9375/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý thông tin báo nêu

Ban hành: 09/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2020
11

Công văn 9245/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu, xử lý thông tin báo Tuổi trẻ nêu

Ban hành: 05/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2020
12

Công văn 7928/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đại lý bảo hiểm

Ban hành: 30/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2020
13

Thông báo 86/TB-BTP của Bộ Tư pháp về kết luận của Thứ trưởng Mai Lương Khôi tại buổi làm việc về kết luận công tác Quý III/2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác Quý IV/2020 của Cục Kế hoạch - Tài chính.

Ban hành: 30/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2020
14

Công văn 7528/BNN-XD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đánh giá kết quả giải ngân 9 tháng đầu năm 2020 của các chủ đầu tư, chủ dự án

Ban hành: 30/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2020
15

Công văn 3623/GDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc xây dựng phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2021-2023

Ban hành: 30/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2020
16

Công văn 8901/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thực hiện, giải ngân ODA, vay ưu đãi nước ngoài

Ban hành: 26/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2020
17

Công văn 13075/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước lũy kế 9 tháng và ước thực hiện 10/2020

Ban hành: 26/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2020
18

Công văn 7751/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên

Ban hành: 23/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2020
19

Công văn 8725/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và giao Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2021 cho các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 19/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2020
20

Công văn 8524/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc cập nhật báo cáo phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài

Ban hành: 11/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2020
Vui lòng đợi