Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 2.067 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
01

Công văn 665/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2018

Ban hành: 20/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2019
02

Công văn 992/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 17/01/2019

Ban hành: 01/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2019
03

Thông báo 680/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02 năm 2019

Ban hành: 31/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2019
04

Công văn 586/BNN-QLDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tiền lương, chi tiêu giám sát và thực hiện công bố thông tin năm 2019

Ban hành: 25/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2019
05

Thông báo 6648/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01 năm 2019

Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2019
06

Thông báo 56/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Nghị định thư tài chính giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba về giải ngân và quản lý tài chính dự án hợp tác phát triển sản xuất lúa gạo Việt Nam - Cuba giai đoạn 2019 -2023

Ban hành: 10/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2019
07

Công văn 1166/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc lựa chọn nhà thầu cung cấp phần mềm hệ thống quản lý nợ và phân tích tài chính (DMFAS) phiên bản 6.0

Ban hành: 07/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2018
08

Công văn 2018/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng về việc triển khai Quyết định 162/QĐ-TTg ngày 31/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 15/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2018
09

Thông báo 3154/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2018

Ban hành: 29/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2018
10

Công văn 7542/BTC-TCNH của Bộ Tài chính về việc thực hiện Thông tư 02/2016/TT-BTC ngày 06/01/2016

Ban hành: 25/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2018
11

Công văn 2205/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2019

Ban hành: 06/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2018
12

Công văn 3144/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc đóng tài khoản một số Phòng giao dịch Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng thương mại

Ban hành: 06/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2018
13

Công văn 2216/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo quyết toán niên độ ngân sách năm 2017

Ban hành: 06/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2018
14

Công văn 2884/TCHQ-TVQT của Tổng cục Hải quan về việc triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn

Ban hành: 24/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2018
15

Thông báo 1862/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5 năm 2018

Ban hành: 27/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2018
16

Thông báo 259/TB-BCĐĐHG của Ban Chỉ đạo điều hành giá về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 27/03/2018

Ban hành: 30/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2018
17

Công văn 2850/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2018

Ban hành: 14/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2018
18

Công văn 2113/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước

Ban hành: 07/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2018
19

Thông báo 43/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về vấn đề thanh tra tài chính tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ban hành: 25/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2018
20

Hướng dẫn 2526/NHCS-TDSV của Ngân hàng Chính sách xã hội về nghiệp vụ cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở

Ban hành: 27/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2018
Vui lòng đợi