Tra cứu Công văn về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 2.276 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
01

Công văn 3635/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2021

Ban hành: 11/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2021
02

Công văn 807/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề xuất Dự án "Phát triển hạ tầng và đô thị bền vững tỉnh Lào Cai", vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB)

Ban hành: 10/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2021
03

Công văn 5870/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - Ngân sách Nhà nước 03 năm 2022-2024

Ban hành: 03/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2021
04

Thông báo 144/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Ban hành: 03/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2021
05

Công văn 2313/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo kết quả giám sát tài chính năm 2020 đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 03/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2021
06

Công văn 5772/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và một số chế độ đặc thù

Ban hành: 02/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2021
07

Công văn 3678/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc bố trí vốn ngân sách trung ương năm 2021 cho các dự án đã bố trí vốn quá thời hạn quy định; kéo dài thời gian thực hiện; giải ngân vốn các dự án thuộc kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019 sang năm 2021

Ban hành: 02/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
08

Công văn 3895/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc miễn phí chuyển tiền ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19

Ban hành: 01/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
09

Công văn 5668/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về dự thảo Báo cáo xây dựng định mức phân bổ chi thường xuyên năm 2022

Ban hành: 31/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2021
10

Công văn 644/UBDT-KHTC của Ủy ban Dân tộc về việc báo cáo tình hình thực hiện Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Ban hành: 28/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2021
11

Công văn 618/UBDT-KHTC của Ủy ban Dân tộc về việc phân bổ chi tiết số vốn còn lại thuộc kế hoạch năm 2021

Ban hành: 26/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2021
12

Thông báo 119/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Bộ Tài chính

Ban hành: 22/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2021
13

Công văn 3366/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc tổng kết thực hiện Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô

Ban hành: 21/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2021
14

Công văn 3310/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc cập nhật quan hệ hợp tác với Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB)

Ban hành: 20/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2021
15

Công văn 60/TANDTC-TH của Tòa án nhân dân tối cao về việc sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ban hành: 20/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2021
16

Công văn 3295/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng kinh phí do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận ủng hộ cho phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 20/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2021
17

Công văn 3272/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về chính sách tín dụng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ban hành: 19/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2021
18

Công văn 3252/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn tích hợp, cung cấp thanh toán trực tuyến thủ tục đất đai và tạo lập tài khoản công dân

Ban hành: 18/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2021
19

Công văn 4779/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về thực hiện báo cáo giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2020

Ban hành: 12/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2021
20

Công văn 4841/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về nguồn kinh phí, cơ chế mua sắm trong điều kiện có dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 12/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2021
Vui lòng đợi