Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 2.079 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
01

Công văn 7521/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Ban hành: 22/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2019
02

Công văn 6913/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị về sửa đổi Nghị định 123/2017/NĐ-CP

Ban hành: 05/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2019
03

Thông báo 6648/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01 năm 2019

Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2019
04

Công văn 7719/BYT-KH-TC của Bộ Y tế về việc công bố hết hiệu lực của văn bản hướng dẫn thi hành Thông tư 37/2015/TTLT-BYT-BTC quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc

Ban hành: 20/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2018
05

Thông báo 454/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

Ban hành: 11/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2018
06

Công văn 14060/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc điều hành thực hiện ngân sách năm 2018

Ban hành: 14/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2018
07

Công văn 4459/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

Ban hành: 23/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2018
08

Thông báo 6289/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01 năm 2018

Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2018
09

Công văn 17809/BTC-KBNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chuyển đổi từ mục lục ngân sách Nhà nước cũ sang mục lục ngân sách Nhà nước mới

Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2018
10

Công văn 13689/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc phân bổ viện trợ của Chính phủ Cô-oét cho địa phương ảnh hưởng bão lụt khu vực miền Trung

Ban hành: 25/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2017
11

Công văn 6932/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn trung hạn 2016-2020 của Dự án "Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện" vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB)

Ban hành: 04/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2017
12

Công văn 15803/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc kéo dài thời gian thực hiện đối với khoản kinh phí mua sắm tập trung năm 2017

Ban hành: 22/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2017
13

Công văn 152/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng, xử lý nợ xấu

Ban hành: 19/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2019
14

Công văn 5758/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về cơ chế tài chính trong nước cho Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 tuyến Bến Thành - Tham Lương

Ban hành: 12/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2016
15

Công văn 9220/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc lập hóa đơn khi chuyển giao tài sản theo phương thức tăng, giảm vốn chủ sở hữu (vốn Nhà nước)

Ban hành: 05/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2016
16

Công văn 5451/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi Hiệp định Viện trợ không hoàn lại của Dự án hỗ trợ kỹ thuật Tiết kiệm năng lượng và Sản xuất sạch hơn do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ

Ban hành: 04/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2016
17

Công văn 977/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung vốn điều lệ của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Ban hành: 06/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2016
18

Công văn 6529/BTC-QLN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện cơ chế tài chính "Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ

Ban hành: 16/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2016
19

Công văn 585/CV-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn bán ngoại tệ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh

Ban hành: 06/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2004
20

Công văn 249/1998/CV-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện Quyết định số 37/1998/QĐ-TTg

Ban hành: 21/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2004
Vui lòng đợi