Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 1.880 văn bản: Hành chính
01

Thông báo 8540/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Văn phòng Chính phủ ngày 17/9/2019

Ban hành: 23/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2019
02

Kế hoạch 353/KH-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc tổng kết thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại 16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 13/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2019
03

Công văn 2890/BTP-TCCB của Bộ Tư pháp về việc rà soát, bổ sung Quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Phòng giai đoạn 2019-2021 và 2021-2026

Ban hành: 01/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2019
04

Công văn 5420/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố lịch tiếp công dân của Bộ trưởng năm 2019

Ban hành: 25/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2018
05

Công văn 12491/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 29

Ban hành: 24/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2018
06

Công văn 11580/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ban hành: 28/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2018
07

Công văn 6268/BYT-VPB6 của Bộ Y tế về việc cập nhật danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Đào tạo và Nghiên cứu khoa học

Ban hành: 22/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2018
08

Công văn 6272/BYT-VPB6 của Bộ Y tế về việc cập nhật danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khám, chữa bệnh

Ban hành: 22/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2018
09

Công văn 6271/BYT-VPB6 của Bộ Y tế về việc cập nhật danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Giám định y khoa

Ban hành: 22/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2018
10

Hướng dẫn 05/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2018

Ban hành: 05/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
11

Hướng dẫn 04/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2018

Ban hành: 05/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
12

Công văn 13612/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết 55 của Quốc hội

Ban hành: 22/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2017
13

Công văn 13594/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính

Ban hành: 22/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2017
14

Công văn 5528/TCT-PC của Tổng cục Thuế về niêm yết thủ tục hành chính thuế

Ban hành: 30/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
15

Công văn 18/UBTVQH14-TP của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc hướng dẫn thực hiện Điều 60 Luật Tố tụng hành chính

Ban hành: 31/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2016
16

Công văn 5212/VPCP-V.III của Văn phòng Chính phủ về hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 27/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2016
17

Công văn 2591/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc quản lý biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và tinh giản biên chế

Ban hành: 10/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2016
18

Công văn 985/TTg-PL của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV

Ban hành: 09/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2016
19

Công văn 7332/BTC-KHTC của Bộ Tài chính về việc thực hiện Quyết định 58/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập

Ban hành: 30/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2016
20

Công văn 1839/TTCP-PC của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành hoạt động thanh tra chuyên ngành

Ban hành: 12/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2019
Vui lòng đợi