Tra cứu Công văn về Hành chính

Có tất cả 2.080 văn bản: Hành chính
01

Công văn 438/UBDT-VP của Ủy ban Dân tộc về việc giới thiệu chữ ký của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Ban hành: 15/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2021
02

Công văn 1112/BTTTT-CBC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ban hành: 15/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2021
03

Công văn 2555/VPCP-HC của Văn phòng Chính phủ về việc giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Ban hành: 12/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
04

Công văn 2558/VPCP-HC của Văn phòng Chính phủ về việc giới thiệu chữ ký của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Ban hành: 12/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
05

Công văn 2556/VPCP-HC của Văn phòng Chính phủ về việc giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái

Ban hành: 12/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
06

Công văn 565/TTCP-KHTH của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Thông tư và phần mềm báo cáo mới

Ban hành: 12/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2021
07

Công văn 2557/VPCP-HC của Văn phòng Chính phủ về việc giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành

Ban hành: 12/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
08

Công văn 399/UBDT-KHTC của Ủy ban Dân tộc về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định về xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ công

Ban hành: 08/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2021
09

Thông báo 75/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
10

Công văn 2391/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về Chương trình công tác Quý II và tháng 4 năm 2021

Ban hành: 06/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2021
11

Kế hoạch 42/KH-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ trong ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021

Ban hành: 05/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2021
12

Công văn 2350/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Đề án

Ban hành: 02/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2021
13

Thông báo 72/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hà Nội

Ban hành: 02/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2021
14

Báo cáo 353/BC-UBDT của Ủy ban Dân tộc về kết quả công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021

Ban hành: 30/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2021
15

Thông báo 64/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030

Ban hành: 27/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2021
16

Thông báo 65/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 27/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2021
17

Công văn 2031/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu ý kiến của Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng

Ban hành: 26/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2021
18

Báo cáo 334/BC-UBDT của Ủy ban Dân tộc về kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2021

Ban hành: 25/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2021
19

Báo cáo 1989/BC-VPCP của Văn phòng Chính phủ về tình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I và nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2021 của Văn phòng Chính phủ

Ban hành: 25/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2021
20

Công văn 928/BVHTTDL-VHCS của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phối hợp thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật đối với hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

Ban hành: 25/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2021
Vui lòng đợi