Tra cứu Công văn về Hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Công văn 6237/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 76/2019/QH14

Ban hành: 13/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2019

02

Thông báo 233/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm

Ban hành: 08/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2019

03

Công văn 2488/BTP-TCCB của Bộ Tư pháp về việc rà soát đối tượng tinh giản biên chế

Ban hành: 05/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2019

04

Công văn 5728/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc phân công các bộ phận chuẩn bị nội dung phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ban hành: 28/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2019

05

Công văn 3614/BYT-CNTT của Bộ Y tế về việc thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ đẩy mạnh thanh toán điện tử

Ban hành: 25/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2019

06

Thông báo 213/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2018

Ban hành: 19/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2019

07

Quy định 195-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra cấp trên đối với Ủy ban Kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Ban hành: 18/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2019

08

Công văn 4966/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung đề án vào Chương trình công tác năm 2019

Ban hành: 07/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2019

09

Công văn 2406/VKSTC-V16 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phát động phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"

Ban hành: 05/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2019

10

Công văn 2260/SGDĐT-TCCB của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc triển khai Chỉ thị 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội gắn với việc thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử của Ủy ban nhân dân Thành phố

Ban hành: 05/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2019

11

Thông báo 202/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018

Ban hành: 04/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2019

12

Công văn 4606/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc phân công tham dự, giải trình tại Phiên họp Quốc hội

Ban hành: 29/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019

13

Thông báo 196/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính

Ban hành: 22/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2019

14

Công văn 4301/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

Ban hành: 20/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2019

15

Công văn 3459/BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Quyết định 45/2018/QĐ-TTg quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước

Ban hành: 20/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2019

16

Thông báo 189/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 16/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

17

Kế hoạch 503/KH-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ

Ban hành: 16/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2019

18

Thông báo 186/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 14/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2019

19

Công văn 1572/BHXH-VP của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc quản lý lưu trữ, sử dụng văn bản điện tử theo Thông tư 01/2019/TT-BNV

Ban hành: 14/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2019

20

Công văn 2189/BTNMT-PC của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát, bổ sung Danh mục văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện pháp điển các Đề mục trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Ban hành: 13/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2019