Tra cứu Công văn về Hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.393 văn bản: Hành chính
01

Thông báo 95/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình

02

Công văn 2375/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc rà soát, hoàn thiện các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương về quản lý, sử dụng tài sản công

03

Công văn 897/BVHTTDL-VP của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phân công nhiệm vụ tiếp tục thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp

04

Công văn 890/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy

05

Công văn 1497/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo hoạt động chữ thập đỏ năm 2022

06

Công văn 1472/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú

07

Công văn 779/BTP-HTQTCT của Bộ Tư pháp về việc thực hiện cấp bản sao điện tử từ sổ gốc theo quy định tại Điều 10 Nghị định 45/2020/NĐ-CP

08

Công văn 1282/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà

09

Công văn 826/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

10

Kế hoạch 530/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023

11

Thông báo 59/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định

12
13

Quy định 99-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng

14

Công văn 1186/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát, sửa đổi các quy định về tổ chức phối hợp liên ngành

15

Công văn 1182/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý thông tin báo chí phản ánh

16

Công văn 1147/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tổng kết thực hiện Đề án "Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam"

17

Công văn 693/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV

18

Công văn 692/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

19

Công văn 694/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

20

Thông báo 48/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại buổi làm việc với Ủy ban Dân tộc