Tra cứu Công văn về Hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.004 văn bản: Hành chính
01

Báo cáo 1343/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về tình hình, kết quả cải cách thủ tục hành chính tháng 02 năm 2024

02
03

Công văn 1221/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023

04

Công văn 1987/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Phụ lục kèm theo công văn 402/TB-VPCP ngày 03/10/2023 của Văn phòng Chính phủ

05

Kế hoạch 680/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

06

Công văn 1120/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển đơn của công dân đến Thanh tra Chính phủ

07

Công văn 1133/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Kết luận 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị

08

Công văn 1116/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của cử tri bổ sung sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XV

09

Công văn 491/C07-P5 của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn về hướng dẫn xây dựng Điều lệ Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" toàn quốc năm 2024 lần thứ nhất

10

Công văn 1094/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về tổ chức đoàn công tác của các Thành viên Chính phủ làm việc với các địa phương

11

Công văn 1058/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về triển khai Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia và tổ chức Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia

12

Công điện 15/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội XV

13

Thông báo 53/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ bảy ngày 02/02/2024

14

Công văn 989/VPCP-QT của Văn phòng Chính phủ về tổ chức hội nghị trực tuyến

15
16

Công văn 125/TTg-QHĐP của Thủ tướng Chính phủ về việc ủy quyền thông báo mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 của các chương trình mục tiêu quốc gia

17

Thông báo 49/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên

18

Công văn 1626/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về báo cáo biểu mẫu theo Thông tư 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021

19
20

Công văn 790/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về gửi tài liệu phục vụ Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2024