Tra cứu Công văn về Lao động-Tiền lương

Có tất cả 2.259 văn bản: Lao động-Tiền lương
01

Công văn 362/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Ban hành: 22/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
02

Công văn 1066/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về kinh phí giải quyết lao động dôi dư khi dừng chuyển đổi Đoạn quản lý đường bộ II

Ban hành: 17/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
03

Công văn 2027/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Ban hành: 16/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2021
04

Công văn 5169/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chi phí được trừ đối với khoản thanh toán cho người lao động những ngày phép chưa nghỉ

Ban hành: 09/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2021
05

Công văn 894/BYT-MT của Bộ Y tế về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 2021

Ban hành: 07/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2021
06

Công văn 857/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương còn dư năm 2020

Ban hành: 03/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2021
07

Công văn 1612/TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

Ban hành: 03/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2021
08

Công văn 275/BHXH-TST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc khai thác, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2021

Ban hành: 29/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2021
09

Công văn 3453/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với khoản phải trả cho cá nhân do chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Ban hành: 27/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2021
10

Thông báo 132/TB-BHXH của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Ban hành: 20/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2021
11

Công văn 98/LĐTBXH-NCC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Ban hành: 13/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
12

Công văn 47/TCGDNN-NG của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Ban hành: 08/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2021
13

Kế hoạch triển khai 45/KH-BCĐTƯ của Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động Trung ương về Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021

Ban hành: 07/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2021
14

Công văn 280/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc lập hóa đơn đối với khoản tiền thanh toán cho người lao động làm việc tại chi nhánh

Ban hành: 05/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
15

Hướng dẫn 01/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2021

Ban hành: 04/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2021
16

Thông báo 1/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận Hội nghị trực tuyến đánh giá việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và vấn đề việc làm, mức sống, điều kiện làm việc của công nhân lao động

Ban hành: 01/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2021
17

Báo cáo 7046/BC-BNV của Bộ Nội vụ về việc tổng kết 10 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2011-2020

Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2021
18

Công văn 169/CV-QLDAĐTXD của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ về việc đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung năm 2021

Ban hành: 30/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2021
19

Công văn 6670/BNV-TL của Bộ Nội vụ về thẩm quyền nâng bậc lương trước thời hạn đối với các trường hợp xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương

Ban hành: 18/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2020
20

Công văn 6653/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ báo cáo về việc thực hiện Nghị định 68/2000/NĐ-CP và đề xuất việc sử dụng, cơ chế hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

Ban hành: 17/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2020
Vui lòng đợi