Tra cứu Công văn về Lao động-Tiền lương

Có tất cả 2.236 văn bản: Lao động-Tiền lương
01

Công văn 9895/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2021 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Ban hành: 26/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2020
02

Hướng dẫn 186/HD-CĐBTP của Công đoàn Bộ Tư pháp về việc xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2020

Ban hành: 20/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2020
03

Kế hoạch 244/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện Chương trình Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, giai đoạn 2020-2030

Ban hành: 13/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2020
04

Công văn 730/LĐLĐ của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung đối tượng chăm lo Tết Tân Sửu năm 2021

Ban hành: 03/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2020
05

Công văn 4288/LĐTBXH-TTr của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn công tác thanh tra năm 2021

Ban hành: 30/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2020
06

Công văn 3517/GDĐT-TC của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục

Ban hành: 22/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2020
07

Công văn 89924/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chi phí tiền lương và chi phí khác do ảnh hưởng bởi dịch Covid

Ban hành: 09/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2020
08

Công văn 3194/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn một số điểm mới về quy trình thực hiện giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Nghị định 88/2020/NĐ-CP và phân cấp theo quy định tại Quyết định 166/QĐ-BHXH

Ban hành: 08/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2020
09

Công văn 4218/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công

Ban hành: 06/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2020
10

Công văn 5081/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc thực hiện quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019

Ban hành: 26/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2020
11

Công văn 3595/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tính thời gian công tác đối với người lao động không còn hồ sơ gốc thể hiện thời gian làm việc trước ngày 01/01/1995

Ban hành: 18/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2020
12

Công văn 2771/BHXH-TCKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 9,10/2020 trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 31/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2020
13

Hướng dẫn 09/HD-CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội về việc thu, nộp kinh phí, đoàn phí năm 2020 và chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 18/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2020
14

Công văn 2533/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Ban hành: 10/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2020
15

Công văn 808/TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc bổ sung đối tượng không phải đóng đoàn phí công đoàn

Ban hành: 06/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2020
16

Công văn 2915/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo thỏa thuận hợp tác giữa các địa phương của hai nước

Ban hành: 04/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2020
17

Công văn 2453/BHXH-TCKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 8, 9/2020 trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 31/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2020
18

Công văn 2809/LĐTBXH-TCGDNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc góp ý Thông tư ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo mã cấp IV trình độ trung cấp, cao đẳng

Ban hành: 29/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2020
19

Công văn 771/TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc miễn đóng đoàn phí công đoàn

Ban hành: 29/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2020
20

Công văn 2808/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động

Ban hành: 29/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2020
Vui lòng đợi