Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Có tất cả 2.180 văn bản: Lao động-Tiền lương
01

Công văn 1181/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xây dựng chỉ tiêu kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động, người có công và xã hội giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 03/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2020
02

Công văn 1147/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc bố trí, sắp xếp cán bộ sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà

Ban hành: 31/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2020
03

Công văn 1020/BHXH-TCKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc bổ sung nội dung thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 4, 5/2020 qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 30/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2020
04

Công văn 1064/LĐTBXH-QHLĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 25/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2020
05

Công văn 245/TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ban hành: 18/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2020
06

Công văn 778/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 14/2020/NĐ-CP về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

Ban hành: 11/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2020
07

Công văn 1133/BYT-MT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động

Ban hành: 09/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2020
08

Công văn 288/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc đóng bảo hiểm y tế đối với lao động người nước ngoài

Ban hành: 18/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2020
09

Công văn 422/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động bị buộc thực hiện biện pháp cách ly y tế phòng dịch viêm đường hô hấp cấp chủng mới Corona

Ban hành: 13/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2020
10

Công văn 447/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thống kê, cập nhật tình hình nCoV liên quan đến lao động nước ngoài

Ban hành: 11/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2020
11

Công điện 119/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý

Ban hành: 22/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2020
12

Hướng dẫn 01/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2020

Ban hành: 02/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2020
13

Công văn 7331/BYT-MT của Bộ Y tế về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020

Ban hành: 12/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2019
14

Công văn 5090/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2019

Ban hành: 27/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2019
15

Công văn 5024/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chuẩn bị tổng kết năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ban hành: 25/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2019
16

Công văn 5025/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đánh giá tình hình thực hiện năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

Ban hành: 25/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2019
17

Công văn 38885/SLĐTBXH-LĐ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc báo cáo tình hình tiền lương năm 2019 và kế hoạch thưởng Tết năm 2020

Ban hành: 12/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2019
18

Công văn 4796/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn khen thưởng trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020

Ban hành: 11/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2019
19

Công văn 4811/LĐTBXH-QHLĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nắm tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động

Ban hành: 11/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2019
20

Công văn 4737/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thống kê số lượng công chức, viên chức và các nội dung liên quan đến tiền lương, phụ cấp ngành Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 06/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2019
Vui lòng đợi