Tra cứu Công văn về Lao động-Tiền lương

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.486 văn bản: Lao động-Tiền lương
01

Thông báo 5034/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

02

Thông báo 5034/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

03

Tờ trình 1140/TTr-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

04

Công văn 8056/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023

05

Công văn 4926/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức năm 2022

06

Công văn 298-CV/BCSÐ của Ban cán sự Đảng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai Chỉ thị 17-CT/TW

07

Công văn 297-CV/BCSÐ của Ban cán sự Đảng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai Chỉ thị 18-CT/TW

08

Công văn 3511/BHXH-TST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường các giải pháp thực hiện giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp những tháng cuối năm 2022

09

Công văn 5369/TLĐ-QHLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc phối hợp chỉ đạo Chương trình Chợ Tết Công đoàn 2023

10

Công văn 4561/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc rà soát, báo cáo đáp ứng điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

11

Hướng dẫn 33/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số nội dung cơ bản trong công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án tranh chấp lao động cá nhân

12

Công văn 4388/LĐTBXH-TTr của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn công tác thanh tra năm 2023

13

Công văn 1184/LĐLĐ-CSPL của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc báo cáo tình hình quan hệ lao động trước, trong và sau Tết Quý Mão 2023

14

Công văn 4337/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phân cấp và quy trình, thủ tục bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý cấp Phòng, khoa và tương đương của đơn vị sự nghiệp

15

Kế hoạch 266/KH-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

16

Kế hoạch 577/KH-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc sơ kết thí điểm Quy chế tạm thời đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người lao động trong Tòa án nhân dân

17

Công văn 4198/LĐTBXH-TCGDNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Đề án Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam

18

Công văn 4138/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc

19

Công văn 252/CV-BCSÐ của Ban cán sự Đảng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai Thông báo 16-TB/TW

20

Công văn 49303/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc khấu trừ VAT đầu vào và chi phí được trừ đối với chi phí tuyển dụng lao động