Tra cứu Công văn về Lao động-Tiền lương

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.590 văn bản: Lao động-Tiền lương
01

Công văn 787/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia về phương án lương tối thiểu năm 2024

02

Công văn 288/BHXH-VP của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phục vụ Nhân dân, người lao động, người sử dụng lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

03

Công văn 1058/BTC-KBNN của Bộ Tài chính về phân bổ kinh phí được sử dụng từ nguồn cải cách tiền lương

04

Công văn 557/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc làm rõ tác động của thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ ngày 01/7/2024 đến việc sửa đổi dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

05

Công điện 03/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

06

Công điện 01/CĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tổ chức triển khai chi trả trợ cấp an sinh xã hội đến đối tượng hưởng chính sách đã có tài khoản trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và trong năm 2024

07

Công văn 238/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định về một số chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động chuyên môn trong các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn

08

Công văn 9816/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

09
10

Công văn 4210/BHXH-TCKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 01, tháng 02 năm 2024

11

Công văn 5568/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế về khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động

12

Công văn 4314/CTBDI-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bình Định về việc chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động

13

Công văn 4097/BHXH-TCCB của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai thực hiện Nghị định 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế

14

Công văn 84810/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chi phúc lợi cho người lao động, chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, hóa đơn đối với khoản nhận tài trợ

15

Công văn 753/TTr-NCC của Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo kết quả thu hồi số tiền hưởng sai chế độ ưu đãi người có công

16

Kế hoạch 5106/KH-BCĐTƯ của Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động Trung ương triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

17
18
19
20

Công văn 8019/TLĐ-TG của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc theo dõi các nội dung tuyên truyền về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam