Tra cứu Công văn về Lao động-Tiền lương

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Công văn 2653/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2020

Ban hành: 03/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2019

02

Công văn 2652/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2020

Ban hành: 03/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2019

03

Công văn 3250/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc khám giám định thương tật đối với thương binh, tai nạn lao động

Ban hành: 10/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2019

04

Công văn 314/BHXH-GĐ1 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ban hành: 23/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2019

05

Công văn 1418/LĐTBXH-QHLĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng

Ban hành: 11/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2019

06

Công văn 750/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019

Ban hành: 11/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2019

07

Công văn 1333/LĐTBXH-QHLĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng

Ban hành: 08/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2019

08

Công văn 1196/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai hỗ trợ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2019 và chi phí quản lý từ quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Ban hành: 28/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2019

09

Công văn 1064/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc giải đáp vướng mắc trong thực hiện Nghị định 143/2018/NĐ-CP

Ban hành: 18/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2019

10

Công văn 679/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ban hành: 07/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2019

11

Công văn 591/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường triển khai thực hiện trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Ban hành: 13/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2019

12

Công điện 160/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Ban hành: 11/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

13

Công văn 100/UBDT-TCCB của Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn năm 2019

Ban hành: 30/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2019

14

Công văn 779/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị kéo dài thời gian hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp đối với người thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường

Ban hành: 26/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

15

Công văn 265/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về quy trình chi trả kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động; huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Ban hành: 24/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2019

16

Công văn 62/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp

Ban hành: 04/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2019

17

Công văn 5451/BHXH-CNTT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Ban hành: 27/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2019

18

Công văn 5361/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về khoản trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động

Ban hành: 27/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2019

19

Thông báo 5729/BHXH-TB của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội về mức tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Ban hành: 25/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2019

20

Công văn 5139/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến lao động hết hợp đồng được ký hợp đồng mới tại Đài Loan mà không phải về nước

Ban hành: 05/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2018