Tra cứu Công văn về Lao động-Tiền lương

Có tất cả 2.276 văn bản: Lao động-Tiền lương
01

Thông báo 157/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Ban hành: 10/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2021
02

Công văn 1517/LĐTBXH-QHLÐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng

Ban hành: 25/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2021
03

Công văn 1486/LĐTBXH-TCGDNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường phối hợp chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh các trình độ giáo dục nghề nghiệp năm 2021

Ban hành: 24/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2021
04

Công văn 271/LĐLĐ của Liên đoàn Lao động Thanh Hóa về việc thành lập "Tổ an toàn Covid-19" tại các Doanh nghiệp

Ban hành: 21/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
05

Công điện 03/CĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 14/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2021
06

Công văn 1135/BHXH-TCKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng trong thời gian phòng, chống Covid-19

Ban hành: 29/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
07

Công điện 02/CĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 28/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/04/2021
08

Công văn 1077/LĐTBXH-TCGDNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đánh giá thực trạng và định hướng mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Ban hành: 16/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2021
09

Công văn 667/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường triển khai đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong các cơ sở lao động

Ban hành: 15/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2021
10

Công văn 1021/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc biên chế công chức và hợp đồng lao động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo Nghị quyết 1004/2020/UBTVQH14

Ban hành: 15/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2021
11

Công văn 7431/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền mua bảo hiểm sức khỏe cho người lao động

Ban hành: 12/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2021
12

Công văn 971/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập

Ban hành: 12/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2021
13

Công văn 7088/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân người lao động

Ban hành: 10/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2021
14

Thông báo 565/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tình hình tai nạn lao động năm 2020

Ban hành: 03/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2021
15

Công văn 362/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Ban hành: 22/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
16

Công văn 1066/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về kinh phí giải quyết lao động dôi dư khi dừng chuyển đổi Đoạn quản lý đường bộ II

Ban hành: 17/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
17

Công văn 2027/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Ban hành: 16/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2021
18

Công văn 5169/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chi phí được trừ đối với khoản thanh toán cho người lao động những ngày phép chưa nghỉ

Ban hành: 09/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2021
19

Công văn 894/BYT-MT của Bộ Y tế về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 2021

Ban hành: 07/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2021
20

Công văn 857/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương còn dư năm 2020

Ban hành: 03/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2021
Vui lòng đợi