Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Có tất cả 2.200 văn bản: Lao động-Tiền lương
01

Công văn 5091/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

Ban hành: 24/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2020
02

Công văn 15288/SLĐTBXH-LĐ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Ban hành: 22/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2020
03

Công văn 2161/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chế độ thai sản đối với người lao động nước ngoài

Ban hành: 16/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2020
04

Công văn 2114/LĐTBXH-TTr của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc định hướng công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2020

Ban hành: 12/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2020
05

Kế hoạch 1823/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng từ năm 2020 đến năm 2025

Ban hành: 09/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2020
06

Công văn 2025/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tạm dừng tuyển chọn lao động theo Chương trình EPS năm 2020 tại một số địa phương

Ban hành: 05/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
07

Công văn 2847/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về việc hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việc

Ban hành: 23/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2020
08

Công văn 1731/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phòng ngừa tai nạn lao động tái diễn do thi công xây dựng

Ban hành: 19/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
09

Công điện 553/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sập công trình ở Khu công nghiệp Giang Điền (tỉnh Đồng Nai)

Ban hành: 14/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2020
10

Công văn 1511/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Ban hành: 04/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2020
11

Công văn 923/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn bổ sung Công văn 906/BHXH-QLT ngày 28/4/2020 về thủ tục xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương do doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19

Ban hành: 29/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2020
12

Công văn 906/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về thủ tục xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương do doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19

Ban hành: 28/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2020
13

Công văn 1443/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc cảnh báo, xử lý hành vi thu mua sổ bảo hiểm xã hội của người lao động

Ban hành: 27/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2020
14

Công văn 1524/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương do làm việc ngày nghỉ phép

Ban hành: 17/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2020
15

Công văn 1185/SLĐTBXH-VLATLĐ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội về việc rà soát, báo cáo đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 thuộc diện được hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ

Ban hành: 16/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2020
16

Công văn 1104/GDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND ngày 27/3/2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố và báo cáo nhu cầu thực hiện điều chỉnh hệ số chi thu nhập tăng thêm Nghị quyết 03 và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2020 của các đơn vị trực thuộc Sở

Ban hành: 14/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2020
17

Công văn 1165/BHXH-ST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc lạm dụng chính sách bảo hiểm xã hội của người lao động

Ban hành: 13/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2020
18

Công văn 1181/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xây dựng chỉ tiêu kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động, người có công và xã hội giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 03/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2020
19

Công văn 1147/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc bố trí, sắp xếp cán bộ sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà

Ban hành: 31/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2020
20

Công văn 1020/BHXH-TCKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc bổ sung nội dung thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 4, 5/2020 qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 30/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2020
Vui lòng đợi