Tra cứu Công văn về Lao động-Tiền lương

Có tất cả 2.338 văn bản: Lao động-Tiền lương
01

Công văn 3888/CHK-TCCB của Cục hàng không Việt Nam về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người làm công việc có tính chất đặc biệt

Ban hành: 13/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
02

Công văn 733/LĐLĐ-TC của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn

Ban hành: 13/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2021
03

Công văn 3037/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo, đề xuất biên chế công chức, số lượng người làm việc, giai đoạn 2022-2026

Ban hành: 10/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
04

Công văn 9414/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện Thông tư 09/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/9/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 10/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
05

Công văn 2802/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản còn nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội

Ban hành: 06/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2021
06

Công văn 9202/BGTVT-CYT của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Giao thông Vận tải về việc gửi danh sách đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19 từ ngày 05/9/2021 đến ngày 09/9/2021 cho cán bộ, nhân viên, người lao động ngành Giao thông Vận tải

Ban hành: 05/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2021
07

Công văn 9198/BGTVT-BCĐ của Bộ Giao thông Vận tải về việc thống kê nhu cầu tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho cán bộ, công nhân, người lao động tham gia thi công các Dự án trọng điểm quốc gia

Ban hành: 03/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2021
08

Công văn 4044/BHXH-KHTC của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội về đề nghị xét nghiệm Covid-19 cho nhân viên trực tiếp chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng

Ban hành: 01/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2021
09

Công văn 2930/LĐTBXH-TCGDNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2021 trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 31/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
10

Hướng dẫn 18/HD-LĐLĐ của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện phương án "3 tại chỗ" tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố

Ban hành: 28/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2021
11

Công văn 8974/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc đề nghị hỗ trợ tạo điều kiện cho cán bộ, người lao động và phương tiện phục vụ Dự án cao tốc đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45

Ban hành: 27/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2021
12

Công văn 8917/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Nghị định 143/2020/NĐ-CP

Ban hành: 26/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2021
13

Công văn 8878/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc báo cáo, đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026

Ban hành: 26/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2021
14

Công văn 8888/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở

Ban hành: 26/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2021
15

Công văn 2844/LĐTBXH-PC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số vướng mắc trong việc thực hiện chính sách

Ban hành: 25/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2021
16

Công văn 2675/BHXH-TCKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 9, tháng 10 năm 2021

Ban hành: 24/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2021
17

Công văn 4126/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Nghị định số 143/2020/NĐ-CP

Ban hành: 24/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2021
18

Công văn 32223/CTHN-THTT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc áp dụng chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Ban hành: 23/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2021
19

Công văn 1845/TCGDNN-NG của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động đang làm việc tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Ban hành: 23/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2021
20

Công văn 32221/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn về hoàn thuế thu nhập cá nhân

Ban hành: 23/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2021
Vui lòng đợi