Tra cứu Công văn về Xuất nhập khẩu

Có tất cả 7.948 văn bản: Xuất nhập khẩu
01

Công văn 974/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với bao bì nhập khẩu

Ban hành: 02/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2021
02

Công văn 898/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hướng dẫn làm thủ tục xác định trước mã số

Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
03

Công văn 902/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về Thông tư 07/2021/TT-BTC

Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
04

Công văn 906/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về kế hoạch chống gian lận, giả mạo xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp năm 2021

Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
05

Công văn 895/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xác định trị giá hải quan

Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
06

Công văn 883/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về viêc đề nghị tái giám định mẫu

Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
07

Công văn 880/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu đưa đi thuê gia công

Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
08

Công văn 879/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu đưa đi thuê gia công

Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
09

Công văn 878/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về phân loại tủ đông lạnh

Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
10

Công văn 856/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng Thuốc thú y

Ban hành: 22/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
11

Công văn 866/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư 19/2019/TT-BXD

Ban hành: 22/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
12

Công văn 868/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý các tờ khai đưa hàng về bảo quản quá thời hạn

Ban hành: 22/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
13

Công văn 867/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư 19/2019/TT-BXD

Ban hành: 22/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
14

Công văn 855/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ New Caledonia

Ban hành: 22/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
15

Công văn 843/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc trả lời vướng mắc

Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
16

Công văn 814/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Thông báo kết quả phân loại

Ban hành: 18/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
17

Công văn 739/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo tình hình nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất năm 2020

Ban hành: 18/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2021
18

Công văn 1523/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc ghi xuất xứ trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu

Ban hành: 18/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
19

Công văn 794/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phúc đáp công văn số 2021.0119/CV của Công ty trách nhiệm hữu hạn Ekoko Việt Nam

Ban hành: 09/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
20

Công văn 784/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế nhập khẩu

Ban hành: 09/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
Vui lòng đợi