Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Có tất cả 7.579 văn bản: Xuất nhập khẩu
01

Công văn 4428/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc gửi chứng từ thuộc hồ sơ hải quan

Ban hành: 01/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2020
02

Công văn 4395/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc chấn chỉnh các kho hàng không quốc tế tại Cảng hàng không Nội Bài

Ban hành: 30/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2020
03

Công văn 4166/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về chứng từ chứng nhận xuất xứ trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Ban hành: 19/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2020
04

Công văn 4148/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu hàng hóa dự án Nhà máy thủy điện sông Lô 8A

Ban hành: 19/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2020
05

Công văn 4137/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra việc tập kết hàng hoá xuất khẩu

Ban hành: 19/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2020
06

Công văn 4140/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc nộp dần tiền nợ

Ban hành: 19/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2020
07

Công văn 3997/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại và áp dụng mức thuế đối với mặt hàng hạt giống nhập khẩu

Ban hành: 17/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2020
08

Công văn 53378/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ xuất khẩu thiết kế

Ban hành: 17/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2020
09

Công văn 3905/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về mã số hàng hóa nhập khẩu của Công ty xuất nhập khẩu Hà Nội Thăng Long

Ban hành: 12/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2020
10

Công văn 3936/BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc nhập khẩu lợn sống từ các nước vào Việt Nam

Ban hành: 11/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
11

Công văn 3864/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với mặt hàng giống cây trồng nhập khẩu

Ban hành: 11/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2020
12

Công văn 3761/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về mã HS mặt hàng lốp xe

Ban hành: 09/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2020
13

Công văn 3776/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu

Ban hành: 09/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2020
14

Công văn 3704/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế nhập khẩu đối với mặt hàng ngô hạt

Ban hành: 05/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2020
15

Công văn 3696/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xin gia hạn thời gian nộp thuế của hàng hóa nhập khẩu

Ban hành: 05/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2020
16

Công văn 3639/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc khai bổ sung mặt hàng Prospan cough Syrup

Ban hành: 04/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
17

Công văn 3613/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu

Ban hành: 03/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
18

Công văn 3584/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nộp Quyết định miễn trừ biện pháp tự vệ của Bộ Công Thương trong bộ hồ sơ hải quan

Ban hành: 03/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2020
19

Công văn 3550/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu phụ tùng thay thế phục vụ hoạt động đường sắt

Ban hành: 02/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2020
20

Công văn 44101/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng, hạch toán chi phí hàng hóa nhập khẩu

Ban hành: 01/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2020
Vui lòng đợi