Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Có tất cả 7.385 văn bản: Xuất nhập khẩu
01

Thông báo 140/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch bệnh và hạn hán, xâm nhập mặn

Ban hành: 03/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2020
02

Công văn 2106/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện miễn thuế nhập khẩu theo Quyết định 436/QĐ-BTC

Ban hành: 31/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2020
03

Công văn 2079/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tháo gỡ vướng mắc thủ tục xuất khẩu khẩu trang

Ban hành: 31/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2020
04

Công văn 2283/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc thông báo phương thức kiểm tra Nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu

Ban hành: 31/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2020
05

Công văn 2095/TCHQ-KĐHQ của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thép hình chữ H và thép hình chữ I

Ban hành: 31/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2020
06

Công văn 2133/TCHQ-XNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng găng tay chuyên dùng cho y tế

Ban hành: 31/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2020
07

Công văn 2135/TCHQ-VP của Tổng cục Hải quan về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 31/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2020
08

Công văn 2061/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Ban hành: 30/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2020
09

Công văn 2237/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch bệnh và hạn hán, xâm nhập mặn

Ban hành: 28/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2020
10

Công văn 2280/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc kiểm tra, đánh giá nguồn cung và tình hình xuất khẩu gạo

Ban hành: 25/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2020
11

Công văn 1966/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc triển khai giải pháp đẩy nhanh thông quan hàng hóa tại cửa khẩu trong bối cảnh COVID-19

Ban hành: 25/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2020
12

Công văn 1546/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc kiểm dịch y tế đối với người điều khiển và phương tiện vận chuyển hàng hóa qua biên giới

Ban hành: 24/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2020
13

Công văn 1769/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với hàng viện trợ không hoàn lại nhập khẩu

Ban hành: 19/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2020
14

Công văn 1722/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về một số điều lưu ý về mã số, mã vạch

Ban hành: 18/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2020
15

Công văn 1628/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại cụm màn hình tinh thể lỏng dùng trên xe ô tô

Ban hành: 16/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2020
16

Công văn 1639/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại thiết bị chế biến thức ăn cho em bé 4 trong 1

Ban hành: 16/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2020
17

Công văn 1640/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng miếng nhựa làm máng duy trì chỉnh nha

Ban hành: 16/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2020
18

Công văn 1569/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ

Ban hành: 13/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2020
19

Công văn 1553/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu thuê gia công lại

Ban hành: 12/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2020
20

Công văn 1502/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng khai báo "Thực phẩm bổ sung Alaska Deep Sea Fish Oil Omega-3,6,9"

Ban hành: 11/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2020
Vui lòng đợi