Tra cứu Công văn về Xuất nhập khẩu

Có tất cả 8.082 văn bản: Xuất nhập khẩu
01

Thông báo 8/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp trực tuyến về tình hình xử lý hàng hóa ùn tắc tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc

Ban hành: 10/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2022
02

Thông báo 350/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp trực tuyến về việc tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các tỉnh biên giới phía Bắc

Ban hành: 27/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2021
03

Công văn 8297/BCT-XNK của Bộ Công Thương về hoạt động xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc

Ban hành: 23/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2021
04

Công văn 14574/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu giáp phía Trung Quốc

Ban hành: 22/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2021
05

Công văn 9249/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về tình hình ùn tắc nông sản tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 18/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2021
06

Công văn 5951/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ghi nhãn hàng hóa

Ban hành: 17/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2021
07

Công văn 14275/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Ban hành: 15/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2021
08

Công văn 14214/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa đầu tư trồng tại Campuchia nhập khẩu về Việt Nam

Ban hành: 14/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2021
09

Thông báo 571/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận Hội nghị chuyên đề cấp Bộ xem xét, thống nhất nội dung của dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Yêu cầu an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường sắt khi kiểm tra định kỳ (thay thế QCVN 15:2018/BGTVT) và “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra, nghiệm thu toa xe khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu (thay thế QCVN 18:2018/BGTVT)”

Ban hành: 13/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2021
10

Thông báo 321/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về nhập khẩu và sản xuất vắc xin, thuốc điều trị Covid-19

Ban hành: 01/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
11

Công văn 8760/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về hồ sơ nhập khẩu, hoá đơn tài chính nhập khẩu thiết bị thuộc Dự án thu phí sử dụng đường bộ không dừng

Ban hành: 26/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2021
12

Công văn 5529/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắc Nghị định 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Ban hành: 24/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2021
13

Công văn 45039/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xuất khẩu trang sức

Ban hành: 09/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2021
14

Công văn 5306/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với hàng hóa nhập khẩu đang lưu giữ tại kho bãi, cảng, cửa khẩu

Ban hành: 09/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2022
15

Công văn 44554/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng khi cung ứng dịch vụ kiểm tra hàng xuất khẩu

Ban hành: 08/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2021
16

Công văn 44551/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai, khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Ban hành: 08/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2021
17

Công văn 12560/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 03/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2021
18

Công văn 11537/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về thuế giá trị gia tăng đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu

Ban hành: 02/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2021
19

Công văn 7632/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc nhập khẩu cá thể đười ươi (Pongo abelii) vì mục đích phi thương mại

Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
20

Công văn 7661/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung kế hoạch xuất khẩu than năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
Vui lòng đợi