Tra cứu Công văn về Xuất nhập khẩu

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Thông báo 237/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện Quyết định 20/2018/QĐ-TTg ngày 26/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài

Ban hành: 12/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2019

02

Công văn 4490/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan, chính sách thuế đối với hàng hóa gia công

Ban hành: 10/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2019

03

Công văn 4936/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu đối với vật liệu nổ công nghiệp chuyên dùng cho thăm dò và khai thác dầu khí

Ban hành: 10/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

04

Công văn 4470/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

Ban hành: 09/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2019

05

Công văn 4447/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế nhập khẩu

Ban hành: 05/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2019

06

Công văn 4441/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vướng mắc thực hiện Quyết định 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019

Ban hành: 05/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2019

07

Công văn 4393/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được

Ban hành: 04/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2019

08

Công văn 4383/TCHQ-ĐTCBL của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng mã HS đối với hàng hóa nhập khẩu

Ban hành: 03/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2019

09

Công văn 4362/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa

Ban hành: 02/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2019

10

Công văn 4334/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc yêu cầu nộp chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan

Ban hành: 01/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2019

11

Công văn 4344/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thủ tục kê khai, nộp thuế đối với phế liệu, phế phẩm của hàng sản xuất xuất khẩu chuyển tiêu thụ nội địa

Ban hành: 01/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2019

12

Công văn 4329/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế xuất khẩu đối với mặt hàng xi măng xuất khẩu

Ban hành: 01/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2019

13

Công văn 4227/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa

Ban hành: 28/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2019

14

Công văn 4244/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về vướng mắc phân loại mặt hàng Xe cấp nước cho máy bay

Ban hành: 28/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2019

15

Công văn 4138/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế nhập khẩu

Ban hành: 25/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

16

Công văn 4092/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng Daltofoam MR 40619

Ban hành: 21/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2019

17

Công văn 4104/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thay đổi mục đích sử dụng xe ô tô của dự án ODA

Ban hành: 21/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2019

18

Công văn 4041/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thanh lý hàng hóa nhập khẩu của dự án đầu tư

Ban hành: 19/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019

19

Công văn 4042/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc doanh nghiệp tự rà soát, kê khai nộp thuế chênh lệch

Ban hành: 19/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019

20

Công văn 46320/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc xác định số thuế giá trị gia tăng đầu vào được hoàn liên quan tới hoạt động xuất khẩu

Ban hành: 17/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2019