Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Có tất cả 7.331 văn bản: Xuất nhập khẩu
01

Công văn 26/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa

Ban hành: 02/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2019
02

Công văn 7513/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vướng mắc quy định đưa hàng về bảo quản

Ban hành: 20/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2018
03

Công văn 7465/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt hàng tái nhập

Ban hành: 19/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2018
04

Công văn 7448/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế

Ban hành: 18/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2018
05

Công văn 7342/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng nhôm xuất khẩu

Ban hành: 13/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2018
06

Công văn 7217/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về doanh nghiệp chế xuất thuê kho

Ban hành: 06/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2018
07

Công văn 7135/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phúc đáp Công văn 111/WC-HQ ngày 01/11/2018

Ban hành: 04/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2018
08

Công văn 6741/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại xe ô tô Ford Ranger Raptor

Ban hành: 16/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2018
09

Công văn 11168/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về các vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định 20/2018/QĐ-TTg

Ban hành: 16/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2018
10

Công văn 6675/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc quá cảnh mặt hàng phế liệu

Ban hành: 14/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2018
11

Công văn 6596/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại dàn lạnh FCU

Ban hành: 09/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2018
12

Công văn 6552/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vướng mắc C/O

Ban hành: 08/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2018
13

Công văn 6523/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại đèn LED, khung giá để bát đĩa, bàn là

Ban hành: 07/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2018
14

Công văn 6748/TXNK-TGHQ của Cục Thuế Xuất nhập khẩu về việc khai báo khoản điều chỉnh cộng

Ban hành: 01/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2018
15

Công văn 6331/TCHQ-TVQT của Tổng cục Hải quan về các vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công

Ban hành: 29/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2018
16

Công văn 3420/GSQL-GQ2 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về vướng mắc thủ tục bán hàng vào nội địa của doanh nghiệp chế xuất

Ban hành: 26/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2018
17

Công văn 3408/GSQL-GQ2 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan

Ban hành: 25/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2018
18

Công văn 6221/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vướng mắc C/O mẫu AANZ

Ban hành: 24/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2018
19

Công văn 6237/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu đối với dự án ưu đãi đầu tư

Ban hành: 24/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2018
20

Thông báo 28/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Nghị định thư số 9 về Hàng hóa nguy hiểm thuộc Hiệp định khung ASEAN về tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh (Protocol 9 on Dangerous Goods under the ASEAN Framework Agreement on Facilitation of Goods in Transit)

Ban hành: 31/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2018
Vui lòng đợi