Tra cứu Công văn về Xuất nhập khẩu

Có tất cả 7.811 văn bản: Xuất nhập khẩu
01

Công văn 7594/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan triển khai thực hiện Nghị định 128/2020/NĐ-CP

Ban hành: 30/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
02

Công văn 1658/UBDT-KHTC của Ủy ban Dân tộc về việc tham gia ý kiến bổ sung quy định tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP

Ban hành: 27/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2020
03

Công văn 6487/BYT-ATTP của Bộ Y tế về việc thực hiện các biện pháp kiểm soát đối với thực phẩm nhập khẩu từ các nước đang có dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 24/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
04

Công văn 7413/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh

Ban hành: 23/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
05

Công văn 7414/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng Giấy giặt

Ban hành: 23/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
06

Công văn 7424/TCHQ-KTSTQ của Tổng cục Hải quan về điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên

Ban hành: 23/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
07

Công văn 7415/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Nghị định 124/2016/NĐ-CP

Ban hành: 23/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
08

Công văn 7420/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hóa đơn hàng hóa xuất khẩu

Ban hành: 23/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
09

Công văn 7390/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nộp bổ sung chứng từ chứng nhận xuất xứ

Ban hành: 20/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
10

Công văn 7391/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục kiểm tra chất lượng mặt hàng xe nâng sử dụng hoàn toàn bằng tay

Ban hành: 20/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
11

Công văn số 7345/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xác định hàng hóa trong nước đã sản xuất được

Ban hành: 18/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2020
12

Công văn số 7339/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng Hexamethylene diamine carbamate

Ban hành: 18/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2020
13

Công văn 8352/NHNN-QLNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc nhập khẩu dây vàng để sản xuất linh kiện điện tử

Ban hành: 18/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
14

Công văn 7346/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về vướng mắc trong tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả

Ban hành: 18/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
15

Công văn 16982/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc lập hồ sơ đề nghị nhập khẩu thuốc đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt

Ban hành: 16/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2020
16

Công văn 7236/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về vướng mắc đối với Thông báo kết quả phân loại 5371, 5372/TB-TCHQ ngày 14/8/2020

Ban hành: 12/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2020
17

Công văn 7216/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật

Ban hành: 11/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2020
18

Công văn 7203/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc rà soát dữ liệu

Ban hành: 11/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
19

Công văn 9390/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu thông tin báo Tiền phong nêu về tỷ lệ linh kiện nhập khẩu trong ô tô sản xuất, lắp ráp

Ban hành: 09/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2020
20

Công văn 9399/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu, xử lý thông tin báo điện tử Nhịp sống doanh nghiệp (BizLIVE) nêu

Ban hành: 09/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2020
Vui lòng đợi