Tra cứu Công văn về Xuất nhập khẩu

Có tất cả 8.009 văn bản: Xuất nhập khẩu
01

Công văn 2736/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc đính chính Công văn 2687/TCHQ-TXNK ngày 01/6/2021

Ban hành: 03/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2021
02

Công văn 2743/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định 53/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021

Ban hành: 03/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2021
03

Công văn 2687/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định 18/2021/NĐ-CP

Ban hành: 01/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
04

Công văn 2669/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA)

Ban hành: 31/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
05

Công văn 3539/VPCP-DMDN của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Long Biên

Ban hành: 28/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2021
06

Công văn 2547/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện thủ tục hải quan trong thời gian ảnh hưởng của dịch Covid-19

Ban hành: 27/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
07

Công văn 2535/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn khai tờ khai hải quan

Ban hành: 27/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
08

Công văn 3506/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia

Ban hành: 27/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2021
09

Công văn 2526/TCHQ-VP của Tổng cục Hải quan về việc đánh giá tác động thủ tục hành chính tại Dự thảo Nghị định quy định kiểm tra Nhà nước về chất lượng, kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu

Ban hành: 27/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2021
10

Công văn 3424/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục gia hạn thời hạn lưu giữ nhiên liệu hàng không và tàu biển kinh doanh tạm nhập tái xuất

Ban hành: 25/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2021
11

Công văn 5742/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc báo cáo số lượng tồn kho và tình hình sản xuất, nhập khẩu thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra

Ban hành: 21/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2021
12

Công văn 2372/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 20/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
13

Công văn 2379/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc chấn chỉnh công tác tiếp nhận, xử lý C/O mẫu D điện tử

Ban hành: 20/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2021
14

Công văn 2336/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về mặt hàng chất tẩy tế bào chết

Ban hành: 19/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
15

Công văn 2290/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Quyết định miễn trừ áp dụng thuế chống bán phá giá

Ban hành: 18/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
16

Công văn 2285/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hàng hóa nhập khẩu thay đổi mục đích sử dụng

Ban hành: 17/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
17

Công văn 3185/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ báo cáo về tình hình sản xuất, nhập khẩu và tiêu thụ thép

Ban hành: 15/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2021
18

Công văn 2171/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 11/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
19

Công văn 2132/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường quản lý khoáng sản xuất khẩu

Ban hành: 07/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2021
20

Công văn 3740/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về Danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, cấp giấy phép nhập khẩu

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
Vui lòng đợi