Tra cứu Công văn về Xuất nhập khẩu

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.448 văn bản: Xuất nhập khẩu
01

Công văn 9415/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc tiếp tục nhập khẩu, phân phối, lưu hành và sử dụng các thuốc do cơ sở Arena Group S.A. (Romania) sản xuất

02

Công văn 6133/BCT-CN của Bộ Công Thương về chủ trương nhập khẩu máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá và gia hạn tạm nhập máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá

03

Thông báo 4418/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số

04

Công văn 4320/TCHQ-TTKT của Tổng cục Hải quan về trả lời vướng mắc của Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng

05

Công văn 4282/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hàng viện trợ

06

Công văn 4286/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế tiêu thụ đặc biệt xe điện chạy pin

07

Công văn 4259/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn

08

Công văn 4260/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng sản phẩm hóa chất và hóa chất cơ bản

09

Công văn 5332/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc nhập khẩu hàng hóa đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

10

Công văn 4178/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý hàng hóa gửi nhầm

11

Công văn 2325/HQTPHCM-GSQL của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thủ tục hải quan

12

Công văn 4146/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ

13

Công văn 6852/TXNK-CST của Cục Thuế xuất nhập khẩu về việc trả lời kiến nghị áp dụng thuế chống bán phá giá tại thời điểm chuyển tiêu thụ nội địa

14

Công văn 4086/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hướng dẫn mã HS

15

Công văn 4099/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa nhập khẩu

16

Công văn 4068/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ủy thác nhập khẩu

17

Công văn 4053/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về sản phẩm gia công xuất khẩu

18

Công văn 2226/HQTPHCM-GSQL của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn thủ tục hải quan

19

Công văn 4040/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về điều kiện kiểm tra, giám sát đối với doanh nghiệp chế xuất

20

Công văn 4044/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vướng mắc liên quan đến chính sách quản lý đối với mặt hàng phân bón quá cảnh