Tra cứu Công văn về Đầu tư

Có tất cả 1.598 văn bản: Đầu tư
01

Công văn 3915/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai đầu tư đường Vành đai 3, 4 Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 12/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2021
02

Công văn 807/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề xuất Dự án "Phát triển hạ tầng và đô thị bền vững tỉnh Lào Cai", vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB)

Ban hành: 10/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2021
03

Công văn 3848/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai đầu tư xây dựng dự án Mở rộng tuyến Quốc lộ 19B, 19C trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 10/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2021
04

Công văn 3742/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng để thanh toán cho Nhà đầu tư Dự án theo hình thức hợp đồng BT

Ban hành: 04/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2021
05

Công văn 3699/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư Dự án mở rộng Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội theo dự án nhóm B và nguồn vốn thực hiện dự án

Ban hành: 03/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2021
06

Thông báo 146/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại Phiên họp lần thứ hai Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài

Ban hành: 03/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2021
07

Công văn 3678/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc bố trí vốn ngân sách trung ương năm 2021 cho các dự án đã bố trí vốn quá thời hạn quy định; kéo dài thời gian thực hiện; giải ngân vốn các dự án thuộc kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019 sang năm 2021

Ban hành: 02/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
08

Công điện 04/CĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tiếp tục hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 02/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
09

Thông báo 142/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc hoàn thiện Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 01/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
10

Công văn 3630/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn chỉnh thủ tục điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) để phục vụ công tác quyết toán dự án hoàn thành

Ban hành: 01/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2021
11

Công văn 3297/BKHĐT-KHGDTNMT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý dự thảo Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 31/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
12

Công văn 3264/BKHĐT-KTDV của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch và cấp phép các dự án sân golf giai đoạn 2009-2020

Ban hành: 31/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2021
13

Công văn 3534/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc xin chủ trương đầu tư Dự án đường kết nối Hà Giang với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

Ban hành: 28/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2021
14

Công văn 3227/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư quy định về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Ban hành: 28/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2021
15

Công văn 3199/BKHĐT-ĐTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đầu tư

Ban hành: 27/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2021
16

Công văn 1713/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư khác tỉnh/thành phố

Ban hành: 26/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2021
17

Thông báo 123/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về việc hoàn thiện Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 26/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2021
18

Công văn 681/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước điều chỉnh Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Ban hành: 25/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2021
19

Công điện 03/CĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 24/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2021
20

Công văn 3360/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 21/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2021
Vui lòng đợi