Tra cứu Công văn về Đầu tư

Có tất cả 1.528 văn bản: Đầu tư
01

Công văn 1674/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chuyển đổi phương thức đầu tư đối với một số dự án thành phần trên tuyến Bắc - Nam phía Đông

Ban hành: 27/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2020
02

Công văn 9859/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu ý kiến góp ý đối với dự thảo các Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Ban hành: 25/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2020
03

Công văn 9644/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Ban hành: 18/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2020
04

Công văn 9389/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng thủy điện nhỏ và một số vấn đề liên quan

Ban hành: 09/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2020
05

Công văn 9303/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu thông tin báo VietnamFinance nêu về tư nhân đầu tư vào thị trường truyền tải điện

Ban hành: 06/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2020
06

Công văn 9283/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu xử lý, khắc phục các bất cập để việc đầu tư, khai thác các dự án theo phương thức PPP

Ban hành: 05/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2020
07

Công văn 95846/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn

Ban hành: 02/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2020
08

Công văn 7528/BNN-XD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đánh giá kết quả giải ngân 9 tháng đầu năm 2020 của các chủ đầu tư, chủ dự án

Ban hành: 30/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2020
09

Công văn 8725/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và giao Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2021 cho các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 19/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2020
10

Công văn 8707/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Ban hành: 17/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2020
11

Công văn 8709/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về tình hình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 05 dự án thành phần PPP thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Ban hành: 17/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2020
12

Công văn 8523/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về tình hình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 05 dự án thành phần PPP thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Ban hành: 11/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2020
13

Công văn 8524/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc cập nhật báo cáo phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài

Ban hành: 11/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2020
14

Công văn 12502/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc báo cáo chi tiết giải ngân kế hoạch vốn đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước) lũy kế từ đầu năm đến hết 30/6/2020

Ban hành: 09/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2020
15

Công văn 1357/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo Quốc hội về thực hiện chính sách phát triển giao thông vận tải đường sắt và việc sử dụng ngân sách Nhà nước đầu tư cho giao thông vận tải đường sắt

Ban hành: 07/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2020
16

Công văn 8317/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng quỹ đất công thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư, loại Hợp đồng BT

Ban hành: 05/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2020
17

Công văn 8150/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị cho Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài

Ban hành: 29/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2020
18

Công văn 86781/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

Ban hành: 28/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2020
19

Công văn 1298/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư nút giao IC2, IC5 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, sử dụng ngân sách địa phương

Ban hành: 24/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2020
20

Công văn 85108/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

Ban hành: 22/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2020
Vui lòng đợi