Văn bản Luật Đầu tư

Có tất cả 1.459 văn bản: Đầu tư
01

Thông báo 147/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc chuyển đổi hình thức đầu tư một số đoạn trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông và Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

Ban hành: 07/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2020
02

Công văn 345/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án cầu Vĩnh Phú qua sông Lô nối tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 16/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2020
03

Công văn 1977/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị nội dung, chương trình Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020

Ban hành: 14/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
04

Công văn 825/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2019

Ban hành: 11/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2020
05

Thông báo 87/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn và đoạn Quảng Xương - Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT

Ban hành: 07/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2020
06

Công văn 916/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế dự án đầu tư

Ban hành: 04/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2020
07

Công văn 862/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng quỹ đất công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức Hợp đồng BT

Ban hành: 06/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2020
08

Công văn 476/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về đề án quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư

Ban hành: 17/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2020
09

Công văn 268/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Ban hành: 10/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2020
10

Công văn 181/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị theo hình thức PPP

Ban hành: 08/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2020
11

Công văn 5590/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

Ban hành: 31/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2020
12

Thông báo 440/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về đề xuất đầu tư xây dựng Cảng hàng không Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 21/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2019
13

Công văn 5294/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

Ban hành: 17/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2019
14

Công văn 11388/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh chi phí quản lý dự án và chi phí khác thực hiện Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang

Ban hành: 14/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2019
15

Công văn 10636/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư và phát triển cảng biển

Ban hành: 20/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2019
16

Công văn 9811/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh Dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái theo hình thức đối tác công tư, Hợp đồng BOT

Ban hành: 29/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2019
17

Công văn 9487/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vướng mắc phát sinh trong triển khai thi hành một số luật trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh

Ban hành: 18/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2019
18

Thông báo 85/TB-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thi tuyển công chức năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 11/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2019
19

Công văn 9247/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý

Ban hành: 10/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2019
20

Công văn 9056/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về đề án quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư

Ban hành: 07/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2019
Vui lòng đợi