Tra cứu Công văn về Đầu tư

Có tất cả 1.558 văn bản: Đầu tư
01

Công văn 1173/BKHĐT-TCTT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổng kết, đánh giá thực hiện các quy định về quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 05/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2021
02

Công văn 958/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo đánh giá kế hoạch đầu tư công năm 2020

Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2021
03

Công văn 5162/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xuất hóa đơn đối với hoàn trả tiền đầu tư trên đất

Ban hành: 09/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2021
04

Công văn 725/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2021

Ban hành: 08/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2021
05

Công văn 675/BKHĐT-GSTĐĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2020

Ban hành: 05/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2021
06

Công văn 909/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng cấp bách công trình cầu Sông Giăng, huyện Thành Chương, Nghệ An

Ban hành: 04/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2021
07

Công văn 160/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển cho Bộ Giao thông Vận tải để tham gia góp vốn vào Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ban hành: 04/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2021
08

Công văn 706/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường dọc kênh B2, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh theo hình thức hợp đồng BT

Ban hành: 28/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2021
09

Công văn 642/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Ban hành: 26/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2021
10

Công văn 270/BXD-GD của Bộ Xây dựng về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

Ban hành: 26/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2021
11

Công văn 580/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn thời gian thực hiện Quyết định 908/QĐ-TTg

Ban hành: 23/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2021
12

Công văn 324/BKHĐT-PC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư

Ban hành: 20/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2021
13

Công văn 303/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức khánh thành hạng mục mở rộng Hầm Hải Vân - Dự án BOT Đèo Cả và lễ thông xe kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội

Ban hành: 13/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
14

Công văn 302/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Ban hành: 13/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
15

Công văn 114/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về phương án đầu tư Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thuộc Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Ban hành: 06/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2021
16

Công văn 8918/BKHĐT-ĐTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn tạm thời về mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2021
17

Công văn 11052/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc thẩm định quyết định chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2021
18

Công văn 8909/BKHĐT-PC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư

Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2021
19

Công văn 10947/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư tuyến Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành

Ban hành: 29/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2021
20

Công văn 5076/LĐTBXH-PC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc rà soát, cập nhật Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh

Ban hành: 28/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
Vui lòng đợi