Tra cứu Công văn về Đầu tư

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.916 văn bản: Đầu tư
01

Thông báo 488/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Xuân Sang tại cuộc họp về đầu tư tuyến đường giao thông sau bến cảng từ số 3 đến số 6 thuộc khu bến cảng Lạch Huyện, cảng biển Hải Phòng

02

Công văn 7696/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Côn Đảo

03

Công văn 7212/BCT-DKT của Bộ Công Thương về việc đăng tải lên Cổng thông tin điện tử Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 124/2017/NĐ-CP về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

04

Công văn 8184/BKHĐT-QLQH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

05

Công điện 12/CĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

06

Công điện 1076/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023

07

Công điện 31/CĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc rà soát, chuẩn xác kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 các dự án do Bộ Giao thông Vận tải quản lý

08

Công văn 4493/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng ưu đãi đầu tư

09

Công văn 11002/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án bãi đỗ xe ngầm (kết hợp dịch vụ thương mại)

10

Công điện 11/CĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

11

Công văn 7503/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thẩm quyền phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư công

12

Công văn 4689/BXD-QHKT của Bộ Xây dựng về việc góp ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu nông nghiệp sinh thái ứng dụng công nghệ cao Hoa Lâm Viên

13

Công văn 7461/BKHĐT-ĐKKD của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng ký kinh doanh đối với phòng giao dịch Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

14

Công văn 7006/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng Cảng hàng không Lai Châu theo phương thức PPP

15

Công điện 10/CĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

16

Công văn 6942/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư đường cao tốc Chợ Bến - Yên Mỹ, đoạn qua tỉnh Hưng Yên

17

Công văn 7286/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án được bổ sung vốn từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

18

Công văn 6742/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua Thành phố Hải Phòng

19

Công văn 4027/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công quý III/2022 và ước giải ngân quý IV/2022

20

Thông báo 309/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các Hiệp hội doanh nghiệp, Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam