Tra cứu Công văn về Đầu tư

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.016 văn bản: Đầu tư
01

Công văn 7254/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng để thanh toán cho Nhà đầu tư 03 Dự án theo hình thức hợp đồng BT

02

Công văn 7142/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết 35 năm thu hút đầu tư nước ngoài

03

Công văn 805/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận

04

Công văn 7498/BKHĐT-ĐKKD của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đính chính Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT

05

Công văn 7254/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và các biện pháp thi hành của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

06

Công văn 6097/BNN-XD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công điện 749/CĐ-TTg ngày 18/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ

07

Công văn 9348/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước lũy kế 7 tháng, ước thực hiện 8 tháng kế hoạch năm 2023

08

Công văn 9140/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 - Kỳ báo cáo: 6 tháng (chi tiết các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương)

09

Công điện 749/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023

10

Thông báo 331/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình chuẩn bị đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Nam Định - Thái Bình và Dự án đường bộ cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

11

Công văn 6719/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa

12

Công văn 6578/BKHĐT-KTĐN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quán triệt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ theo quy định tại Nghị định 80/2020/NĐ-CP

13

Công văn 6175/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư Dự án Cảng hàng không Phan Thiết, hạng mục hàng không dân dụng

14

Công văn 6118/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về phương án, phương thức thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Chơn Thành

15

Công văn 5968/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về thời hạn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, đàm phán, ký kết và sửa đổi Hiệp định sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài

16

Công văn 54965/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

17

Công văn 5924/BKHĐT-TCCB của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đính chính Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 03/2023/TT-BKHĐT ngày 20/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

18

Công văn 4854/BCT-KHTC của Bộ Công Thương về việc rà soát nhu cầu đăng ký Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

19

Thông báo 289/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ về xây dựng luật, nghị quyết để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đầu tư công

20