Danh mục

Tra cứu Công văn về Đầu tư

Có tất cả 1.823 văn bản: Đầu tư
01

Công văn 572/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về tình hình, kết quả của các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Ban hành: 21/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2022
02

Công văn 297/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc đảm bảo thời gian phong tỏa thi công trong quá trình thi công 04 dự án đường sắt quan trọng, cấp bách sử dụng nguồn vốn dự phòng Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 12/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2022
03

Công điện 01/CĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Báo cáo kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2022

Ban hành: 11/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2022
04

Công văn 159/BGTVT-ĐTCT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hoàn thiện tiếp thu, giải trình, bổ sung ý kiến thẩm định Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (lần 2)

Ban hành: 07/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2022
05

Thông báo 07/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp trực tuyến về tiến độ các dự án xây dựng cơ bản và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Ban hành: 07/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2022
06

Công văn 151/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý đề nghị của tỉnh Đồng Nai về thực hiện đầu tư dự án hồ La Ngà 3, tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 07/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2022
07

Công văn 1/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc xin ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khai thác mỏ đất hiếm Bắc Nậm Xe

Ban hành: 04/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2022
08

Công văn 1825/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc Dự án xây dựng một số đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đoạn qua tỉnh Nghệ An

Ban hành: 29/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2021
09

Công văn 13855/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tham gia ý kiến đối với hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư Bến cảng Xuân Thiện thuộc Khu bến Nghi Sơn, Cảng biển Thanh Hóa

Ban hành: 27/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2021
10

Công điện 08/CĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2022

Ban hành: 24/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2022
11

Công văn 13772/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tham gia ý kiến Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ và Lộ Tẻ - Rạch Sỏi

Ban hành: 24/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2021
12

Công văn 56690/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

Ban hành: 23/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2021
13

Công văn 13714/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc đề xuất danh mục dự án đầu tư phục vụ chương trình phục hồi kinh tế bền vững đến năm 2023, tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình

Ban hành: 23/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2021
14

Thông báo 345/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về cuộc họp Tổ công tác số 2 để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đối với 8 Bộ, cơ quan trung ương theo Quyết định 1962/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 22/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2021
15

Thông báo 342/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 của một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương

Ban hành: 21/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2021
16

Thông báo 343/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 của một số Bộ, cơ quan trung ương

Ban hành: 21/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2021
17

Thông báo 340/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Ban hành: 20/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2021
18

Thông báo 341/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp xem xét việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội

Ban hành: 20/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2021
19

Công văn 13444/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về triển khai thực hiện Nghị định 99/2021/NĐ-CP và Thông tư 96/2021/TT-BTC

Ban hành: 17/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2021
20

Công văn 14336/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc tổng hợp kết quả đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2021 và đề xuất Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2021 (thực hiện trong năm 2022)

Ban hành: 16/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2021
Vui lòng đợi