Văn bản Luật Đầu tư

Có tất cả 1.448 văn bản: Đầu tư
01

Thông báo 272/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi họp về xử lý vướng mắc đối với Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận theo hình thức Hợp đồng BOT

Ban hành: 02/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2019
02

Công văn 1856/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về phương án huy động vốn và lộ trình đầu tư Dự án mở rộng, nâng cấp đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Ban hành: 06/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2019
03

Công văn 665/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2018

Ban hành: 20/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2019
04

Công văn 891/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai Quyết định 01/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Bộ tiêu chí chất lượng thống kê Nhà nước đến năm 2030

Ban hành: 25/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2019
05

Công văn 87/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về cơ chế đầu tư dự án theo hình thức công tư (PPP)

Ban hành: 05/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2019
06

Công văn 11699/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết 83/NQ-CP ngày 26/06/2018

Ban hành: 30/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2018
07

Công văn 10969/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tổng kết tình hình thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Ban hành: 12/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2018
08

Công văn 280/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị Dự án đầu tư trang thiết bị Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 28/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2018
09

Công văn 1796/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 26/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2018
10

Công văn 371/BTC-KHTC của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 47/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước

Ban hành: 11/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2018
11

Công văn 419/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng chính sách huy động nguồn lực thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng

Ban hành: 11/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2018
12

Công văn 187/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện cam kết trong các Hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Ban hành: 05/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2018
13

Công văn 1997/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 28/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
14

Công văn 13356/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc dự thảo Nghị định quy định sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao

Ban hành: 14/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2017
15

Công văn 13334/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai đầu tư các dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ

Ban hành: 14/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
16

Công văn 13166/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng đường gom dọc đường sắt từ ngã ba Huế đến cầu vượt Hòa Cầm

Ban hành: 11/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
17

Công văn 1883/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư hoàn chỉnh Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên đáp ứng quy mô cao tốc và đoạn Chợ Mới - Bắc Kạn

Ban hành: 11/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
18

Công văn 5175/BKHĐT-GSTĐĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổng hợp công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2015

Ban hành: 04/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2016
19

Công văn 3769/BKHĐT-GSTĐĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện các dự án quan trọng quốc gia có sử dụng vốn đầu tư công từ 10.000 tỷ đồng trở lên

Ban hành: 18/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2016
20

Công văn 585/CV-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn bán ngoại tệ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh

Ban hành: 06/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2004
Vui lòng đợi